các biện pháp tu từ lớp 6

Lý thuyết

Biện pháp

Bạn đang xem: các biện pháp tu từ lớp 6

Khái niệm

Phân loại

Tác dụng

So sánh

Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm mang đến sự diễn đạt

Có nhị loại:

+ So sánh ngang bằng: A=B

+ So sánh ko ngang bằng: A>B; A<B

+ Gợi hình, giúp mang đến việc miêu tả sự vật, sự việc được cụ thể sinh động

+ Biểu hiện tư tưởng, tình cảm sâu sắc sắc

Nhân hóa

Là gọi hoặc mô tả loài vật, cây xanh, thiết bị vật… bởi những kể từ ngữ vốn liếng được dùng làm gọi hoặc mô tả con cái người; thực hiện mang đến toàn cầu loại vật, cây xanh, dụng cụ trở thành thân mật với nhân loại, biểu thị những tâm lý, tình yêu của con cái người

Có thân phụ loại:

+ Dùng những kể từ ngữ vốn liếng gọi người nhằm gọi vật.

+ Dùng những kể từ vốn liếng chỉ hoạt động và sinh hoạt, đặc thù của những người nhằm chỉ hoạt động và sinh hoạt, đặc thù của vật.

+ Trò chuyện, xưng hô với vật như so với người.

+ Làm mang đến dụng cụ, loài vật, cây xanh, vạn vật thiên nhiên trở thành thân mật với nhân loại, gom con cái tình nhân và quý trọng vạn vật thiên nhiên, động vật hoang dã rộng lớn.

+ Biểu thị được những tình yêu, tâm lý của nhân loại với những loại vật, vạn vật thiên nhiên.

Ẩn dụ

Là một biện pháp tu từ gọi thương hiệu các sự vật, hoặc hiện tượng này bằng thương hiệu sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nhau có tác dụng nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm

Có 4 loại:

+ Ẩn dụ hình thức: người nói, người viết giấy lên đường một phần ý nghĩa

+ Ẩn dụ cách thức: một vấn đề trải qua nhiều cách, việc ẩn dụ này giúp người diễn đạt đem hàm ý vào câu nói

+ Ẩn dụ phẩm chất: dùng phẩm chất của sự vật hoặc hiện tượng này bằng phẩm chất của sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng

+ Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: miêu tả tính chất, đặc điểm của sự vật được nhận biết bằng giác quan tiền này tuy nhiên lại được miêu tả bằng từ ngữ sử dụng mang đến giác quan tiền khác

Nhằm tăng mức độ khêu hình và khêu cảm

Hoán dụ

Là gọi thương hiệu sự vật, hiện tượng bằng thương hiệu của một sự vật, hiện tượng khác; giữa chúng có quan tiền hệ gần gũi với nhau, nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm vô diễn đạt

Có 4 kiểu:

+ Lấy 1 bộ phận để gọi toàn thể

+ Dùng vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng

+ Dùng dấu hiệu sự vật để gọi sự vật

+ Dùng những cái cụ thể để nói về cái trừu tượng

Tăng mức độ gọi hình, sexy nóng bỏng mang đến việc biểu diễn mô tả sự vật, vụ việc được nói đến việc vô thơ, văn

Điệp ngữ

Lặp lại từ ngữ (hoặc cả một câu) để làm nổi bật ý, tạo nên cảm xúc mạnh

Điệp cách quãng, điệp ngữ nối tiếp, điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ vòng)

Làm nổi bật ý, tạo nên cảm xúc mạnh

Quảng cáo

Đề bài

I. Trắc nghiệm

Câu 1: So sánh là gì?

A. Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng, làm tăng sức gợi hình, gợi cảm mang đến sự diễn đạt

B. Là nhị sự vật, hiện tượng có nhiều nét tương đồng với nhau

C. Hai sự vật, hiện tượng có nhiều nét tương cận với nhau

D. Là đem nhị đối tượng đi ra so sánh sánh với nhau

Câu 2: Nhân hóa là gì?

A. Gọi thương hiệu sự vật hiện tượng này bằng thương hiệu sự vật khác có nét tương đồng với nhau

B. Gọi hoặc tả con cái vật, cây cối, đồ vật… bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con cái người; làm mang đến thế giới loài vật, cây cối, đồ vật trở nên gần gũi với nhân loại, biểu thị những suy nghĩ, tình cảm của con cái người

C. Gọi thương hiệu sự vật, hiện tượng này, bằng thương hiệu sự vật, hiện tượng khác có nét tương cận

D. Làm sự vật trở nên sống động rộng lớn, khác lạ hơn

Câu 3: Ẩn dụ là gì?

A. Là đối chiếu sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác

B. Gọi thương hiệu sự vật, hiện tượng này bằng thương hiệu sự vật hiện tượng khác có nét tương cận

C. Là gọi thương hiệu sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó làm tăng sức gợi hình, gợi cảm

D. Không xác định được

Câu 4: Mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh sánh gồm?

A. Vế A, từ ngữ chỉ phương diện so sánh sánh

B. Vế B, từ ngữ chỉ phương diện so sánh sánh

C. Vế A, vế B

D. Vế A, vế B, từ ngữ chỉ phương diện so sánh sánh (có thể lược bớt)

Câu 5: Hoán dụ là gì?

A. Là gọi thương hiệu sự vật, hiện tượng, khái niệm này bằng thương hiệu, sự vật, hiện tượng khác có quan tiền hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm mang đến sự diễn đạt

B. Là đối chiếu thương hiệu sự vật hiện tượng này với thương hiệu sự vật hiện tượng khác

C. Là gọi thương hiệu sự vật hiện tượng này bằng thương hiệu sự vật hiện tượng khác

D. Cả thân phụ đáp án trên

Câu 6: Sử dụng phép nhân hóa lấy lại tác dụng gì mang đến văn bản?

A. Thể hiện tình cảm của người viết vô văn bản

B. Giúp mang đến các đối tượng hiện lên sinh động, có hồn

C. Làm mang đến các đối tượng hiện lên đầy đủ hơn

D. Tất cả các phương án trên

Câu 7: Câu “Vì ích lợi mười năm nom cây/ Vì ích lợi trăm năm trồng người” sử dụng phép hoán dụ nào?

A. Phép hoán dụ lấy bộ phận gọi thương hiệu toàn thể

B. Phép hoán dụ lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng

C. Phép hoán dụ lấy cái cụ thể để gọi thương hiệu cái trừu tượng

D. Phép hoán dụ lấy dấu hiệu của sự vật để gọi thương hiệu sự vật

Câu 8: Điệp từ, điệp ngữ là gì?

A. Việc vận dụng sự gần âm, đồng âm để tạo đi ra lối diễn đạt phấn khởi nhộn, hài hước

B. Khi nói hoặc viết, người tao có thể dùng biện pháp lặp lại từ ngữ (hoặc cả một câu) để làm nổi bật ý, tạo nên cảm xúc mạnh

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B sai

Câu 9: Xác định kiểu điệp ngữ vô câu sau:

Anh đã tìm em, rất lâu, rất lâu

Cô gáo Thạch Kim Thạch Nhọn

Khăn xanh rì, khăn xanh rì bầy đầy lán sớm

Sách giấy mở tung tăng trắng cả rừng chiều

A. Điệp ngữ nối tiếp

B. Điệp cách quãng

C. Điệp ngữ chuyển tiếp

D. Cả A và B

Câu 10: Ẩn dụ có mấy kiểu thường gặp?

A. Ẩn dụ hình thức

B. Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

C. Ẩn dụ phẩm chất

D. Cả thân phụ đáp án trên

II. Tự luận

Câu 1: Em hãy mang đến biết tác dụng của biện pháp tu từ so sánh sánh vô câu thơ sau:

Công thân phụ như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước vô nguồn chảy ra

Câu 2: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

Hôm ni trời nắng chang chang

Mèo con cái lên đường học chẳng đem thứ gì

Chỉ đem một chiếc bút chì

Và đem một mẩu bánh mì con cái con

(Mèo con cái lên đường học – Phạn Thị Vàng Anh)

a. Bài thơ bên trên đã nhân hóa con cái vật nào?

b. Con vật đó đã được nhân hóa bằng cách nào?

c. Việc sử dụng biện pháp nhân hóa như vậy có tác dụng gì?

Câu 3: Ẩn dụ vô các câu tại đây thuộc kiểu ẩn dụ nào? Sử dụng ẩn dụ như vậy có tác dụng gì?

a.“Mà mặt mũi nước tôi thì đang được hửng lên cái nắng bốn giờ chiều, cái nắng đậm đà của mùa thu biên giới”

Xem thêm: 2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

(Nguyễn Tuân)

b. “Về thăm hỏi quê Bác làng Sen

Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng

(Về thăm hỏi nhà Bác – Tôn Thị Trí)

c. “Người thân phụ mái tóc bạc

      Đốt lửa mang đến anh nằm

(Đêm ni Bác ko ngủ – Minh Huệ)

Câu 4: Tìm và phân tích biện pháp tu từ hoán dụ vô đọan thơ sau:

Áo nâu cùng với áo xanh

Nông thôn cùng với thị thành đứng lên

Câu 5: Chỉ rõ rệt từng điệp ngữ trong khúc thơ, đoạn văn sau đây và cho biết thêm thuộc tính của chính nó.

a.

Mồ hôi nhưng mà sập xuống đồng,

Lúa nhú trùng trùng sáng sủa cả cồn nương.

Mồ hôi nhưng mà sập xuống vườn,
Dâu xanh rì lá chất lượng tốt vương vít tơ tằm.

Mồ hôi nhưng mà sập xuống váy đầm,
Cá lội phía bên dưới, rau củ ở phía bên trên.

(Thanh Tịnh)

b. Thoắt loại, lá vàng rơi vô khoảnh tương khắc ngày thu. Thoắt loại, Trắng lộng lẫy một trận mưa tuyết bên trên những cành moi, lê, mận. Thoắt loại, dông xuân hây hẩy nồng thắm với những cành hoa lắc ơn black color nhung khan hiếm quý.

(Nguyễn Phan Hách)

c. Ở mảnh đất nền ấy, mon giêng, tôi lên đường thắp bến bãi, moi ổ chuột; mon tám nước lên, tôi tấn công giậm, úp cá, đơm tép; mon chín, mon mươi, lên đường móc con cái domain authority bên dưới vệ sông. Tại mảnh đất nền ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua sắm mang đến vài ba loại bánh rợm; tối ở với chú, chú gác chân lên tôi nhưng mà lẩy Kiều dìm thơ; những tối liên hoan xã, nghe loại Tị hát chèo và song khi lại được ngồi thì thầm với Cún Con, nhắc nhở lại những kỉ niệm đẹp tươi thời thơ ấu.

(Theo Nguyễn Khải)

Hướng dẫn giải

I. Trắc nghiệm

1 - A

2 - B

3 - C

4 - D

5 - A

6 - B

7 - C

8 - B

9 - A

10 - D

II. Tự luận

Câu 1: 

Em hãy mang đến biết tác dụng của biện pháp tu từ so sánh sánh vô các câu thơ sau:

a.“Cày đồng đang được buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

b. “Công thân phụ như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước vô nguồn chảy ra

Phương pháp:

Ôn lại kiến thức về biện pháp so sánh sánh

Lời giải chi tiết:

a. Tác dụng: giúp nhấn mạnh sự vất vả của người dân cày Lúc làm nông

b. Tác dụng: giúp nhấn mạnh công tích sinh thành, nuôi dạy, giáo dục và chăm sóc của thân phụ mẹ lớn lao như thế nào.

Câu 2: 

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

Hôm ni trời nắng chang chang

Mèo con cái lên đường học chẳng đem thứ gì

Chỉ đem một chiếc bút chì

Và đem một mẩu bánh mì con cái con

(Mèo con cái lên đường học – Phạn Thị Vàng Anh)

a. Bài thơ bên trên đã nhân hóa con cái vật nào?

b. Con vật đó đã được nhân hóa bằng cách nào?

c. Việc sử dụng biện pháp nhân hóa như vậy có tác dụng gì?

Phương pháp:

Ôn lại kiến thức về nhân hóa

Lời giải chi tiết:

a. Bài thơ đã nhân hóa chú mèo

b. Chú mèo được nhân hóa bằng cách gán mang đến chú những hoạt động của nhân loại. Chú tao cũng phải lên đường học và sửa soạn, đem theo dõi bút chì, bánh mì như thể như các người mua nhỏ khác

c. Tác dụng: giúp hình hình ảnh chú mèo trở nên sinh động, đáng yêu thương rộng lớn, giúp mang đến bài thơ trở nên hấp dẫn và thú vị hơn

Câu 3: 

Ẩn dụ vô các câu tại đây thuộc kiểu ẩn dụ nào? Sử dụng ẩn dụ như vậy có tác dụng gì?

a.“Mà mặt mũi nước tôi thì đang được hửng lên cái nắng bốn giờ chiều, cái nắng đậm đà của mùa thu biên giới”

(Nguyễn Tuân)

b. “Về thăm hỏi quê Bác làng Sen

Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng

(Về thăm hỏi nhà Bác – Tôn Thị Trí)

c. “Người thân phụ mái tóc bạc

      Đốt lửa mang đến anh nằm

(Đêm ni Bác ko ngủ – Minh Huệ)

Phương pháp:

Ôn lại kiến thức về ẩn dụ

Lời giải chi tiết:

a.

- Ẩn dụ vô đoạn thuộc kiểu ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

- Tác dụng: làm mang đến sự vật, sự việc mình nói tới thêm thắt rõ, vì được tiếp nhận bằng cả nhị giác quan

b.

- Ẩn dụ vô đoạn thơ thuộc kiểu ẩn dụ hình thức

- Tác dụng: sử dụng hình hình ảnh ẩn dụ “lửa hồng” để nói về hoa râm bụt phối hợp sự tương đồng về hình thức là màu đỏ của lửa và màu đỏ cảu hoa râm bụt

c.

- Ẩn dụ vô đoạn thơ thuộc kiểu ẩn dụ phẩm chất

- Tác dụng: giúp thể hiện hình hình ảnh Bác hiện lên rõ ràng, chân thực; hình hình ảnh Bác chăm sóc giấc ngủ mang đến các chiến sĩ như thể như người thân phụ ruột đang được chuyên nghiệp sóc mang đến những đứa con cái yêu thương của mình

Câu 4: 

Tìm và phân tích biện pháp tu từ hoán dụ vô đọan thơ sau:

Áo nâu cùng với áo xanh

Nông thôn cùng với thị thành đứng lên

Phương pháp:

Ôn lại kiến thức về biện pháp hoán dụ

Lời giải chi tiết:

- Biện pháp hoán dụ: áo nâu (chỉ người nông dân), áo xanh (chỉ người công nhân), nông thôn (chỉ những người ở nông thôn), thị thành (chỉ những người sống ở thành thị)

=> Các từ bên trên được dùng để biểu thị những đối tượng có mối quan tiền hệ gần gũi với nó

- Tác dụng: Nêu được đặc điểm riêng biệt phổ biến về trang phục của người dân cày, người công nhân nước tao. Thể hiện sự quan tiền sát, miêu tả cụ thể, gần gũi ý nói: Các tầng lớp, giai cấp đang được cùng nhau đứng lên xây dựng đất nước

Câu 5: 

Chỉ rõ rệt từng điệp ngữ trong khúc thơ, đoạn văn sau đây và cho biết thêm thuộc tính của chính nó.

a.

Mồ hôi nhưng mà sập xuống đồng,

Lúa nhú trùng trùng sáng sủa cả cồn nương.

Mồ hôi nhưng mà sập xuống vườn,
Dâu xanh rì lá chất lượng tốt vương vít tơ tằm.

Mồ hôi nhưng mà sập xuống váy đầm,
Cá lội phía bên dưới, rau củ ở phía bên trên.

(Thanh Tịnh)

b. Thoắt loại, lá vàng rơi vô khoảnh tương khắc ngày thu. Thoắt loại, Trắng lộng lẫy một trận mưa tuyết bên trên những cành moi, lê, mận. Thoắt loại, dông xuân hây hẩy nồng thắm với những cành hoa lắc ơn black color nhung khan hiếm quý.

(Nguyễn Phan Hách)

c. Ở mảnh đất nền ấy, mon giêng, tôi lên đường thắp bến bãi, moi ổ chuột; mon tám nước lên, tôi tấn công giậm, úp cá, đơm tép; mon chín, mon mươi, lên đường móc con cái domain authority bên dưới vệ sông. Tại mảnh đất nền ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua sắm mang đến vài ba loại bánh rợm; tối ở với chú, chú gác chân lên tôi nhưng mà lẩy Kiều dìm thơ; những tối liên hoan xã, nghe loại Tị hát chèo và song khi lại được ngồi thì thầm với Cún Con, nhắc nhở lại những kỉ niệm đẹp tươi thời thơ ấu.

(Theo Nguyễn Khải)

Phương pháp:

Ôn lại kiến thức về điệp ngữ

Lời giải chi tiết:

Điệp ngữ trong đoạn thơ, đoạn văn và thuộc tính của nó:

Xem thêm: happy birthday to me là gì

a) Mồ hôi nhưng mà đổ… (Nhấn mạnh độ quý hiếm to tướng rộng lớn của những giọt các giọt mồ hôi – mức độ làm việc của nhân loại.)

b) Thoắt cái… (Gợi xúc cảm đột ngột, tưởng ngàng; nhấn mạnh vấn đề sự thay cho thay đổi đặc biệt nhanh chóng của thời hạn.)

c) Ở mảnh đất nền ấy… (Nhấn mạnh địa điểm – điểm ra mắt những kỉ niệm đẹp mắt của thời thơ ấu; sexy nóng bỏng xúc mến thương, khăng khít.)