bộ luật lao đông 2019 pdf

Sở luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, hiệu lực thực thi hiện hành thực hành từ thời điểm ngày 01/01/2021

  • Sở luật Lao động
  • 45/2019/QH14
  • Luật / Sở Luật
  • Nội chủ yếu - Pháp luật
  • 20/11/2019
  • 01/01/2021
  • Quốc hội
  • Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Tải về

Bạn đang xem: bộ luật lao đông 2019 pdf

Văn phiên bản khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

216-QĐ/TW

02/01/2020

02/01/2020

215-QĐ/TW

02/01/2020

02/01/2020

214-QĐ/TW

02/01/2020

02/01/2020

115-HD/BTGTW

08/01/2020

08/01/2020

24/QĐ-TTg

06/01/2020

06/01/2020

20/QĐ-TTg

04/01/2020

04/01/2020

01/2020/QĐ-TTg

03/01/2020

03/01/2020

06/2020/NĐ-CP

03/01/2020

20/02/2020

04/2020/NĐ-CP

03/01/2020

18/02/2020

02/2020/NĐ-CP

01/01/2020

01/01/2020

01/2020/NĐ-CP

01/01/2020

Xem thêm: bảng xếp hạng uefa europa league

01/01/2020

31/2019/TT-BYT

05/12/2019

20/01/2020

30/2019/TT-BYT

03/12/2019

01/02/2020

14/2019/TT-BNV

15/11/2019

01/01/2020

13/2019/TT-BNV

06/11/2019

25/12/2019

12/2019/TT-BNV

04/11/2019

01/01/2020

13/2019/TT-BVHTTDL

25/11/2019

20/01/2020

36/2019/TT-BCT

29/11/2019

15/01/2020

85/2019/TT-BTC

29/11/2019

13/01/2020

79/2019/TT-BTC

14/11/2019

01/01/2020

Chủ trương, quyết sách mới

Không tổ chức triển khai thăm hỏi, chúc Tết cấp cho bên trên và lãnh đạo

(ĐCSVN) - Ban Tắc thư đòi hỏi ko tổ chức triển khai thăm hỏi, chúc Tết cấp cho bên trên và lãnh đạo; ko tổ chức triển khai đoàn của Trung ương thăm hỏi, chúc Tết cấp cho ủy, cơ quan ban ngành những tỉnh, trở nên phố; nghiêm chỉnh cấm việc biếu, tặng rubi Tết cho tới chỉ huy những cấp cho bên dưới từng hình thức; cán cỗ chỉ huy những cấp cho chỉ được dự lễ miếu, tiệc tùng Khi được cắt cử...

Kiểm soát quyền lực tối cao, chống, kháng tham ô nhũng, xấu đi vô công tác làm việc đánh giá, giám sát, thực hành kỷ luật đảng và vô sinh hoạt điều tra, kiểm toán

(ĐCSVN) - Sở Chính trị vừa phải phát hành Quy toan số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về trấn áp quyền lực tối cao, chống, kháng tham ô nhũng, xấu đi vô công tác làm việc đánh giá, giám sát, thực hành kỷ luật đảng và vô sinh hoạt điều tra, truy thuế kiểm toán.

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website