biến đổi các biểu thức hữu tỉ

Giải toán 8, giải bài bác tập dượt toán lớp 8 sgk rất đầy đủ đại số và hình học

Bình chọn:

Bạn đang xem: biến đổi các biểu thức hữu tỉ

4.2 bên trên 353 phiếu

Lý thuyết biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức1. Biểu thức hữu tỉ Xem cụ thể

Trả điều thắc mắc 1 Bài 9 trang 56 SGK Toán 8 Tập 1

Biến thay đổi biểu thức sau trở nên một phân thức

Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 2 Bài 9 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1 Trả điều thắc mắc 2 Bài 9 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1 . Cho phân thức Xem điều giải

Bài 46 trang 57 SGK Toán 8 tập dượt 1

Biến thay đổi từng biểu thức sau trở nên một phân thức đại số:

Xem điều giải

Bài 47 trang 57 sách giáo khoa toán 8 tập dượt 1Với độ quý hiếm nào là của x thì độ quý hiếm của từng phân thức sau được xác định? Xem điều giải

Bài 48 trang 58 sách giáo khoa toán 8 tập dượt 1

Giải bài bác 48 trang 58 SGK Toán 8 tập dượt 1. Cho phân thức. a) Với ĐK nào là của x thì độ quý hiếm của phân thức được xác định?

Xem điều giải

Bài 49 trang 58 sách giáo khoa toán 8 tập dượt 1

Giải bài bác 49 trang 58 SGK Toán 8 tập dượt 1. Đố. Đố em tìm kiếm ra một phân thức ( của một biến chuyển x) nhưng mà độ quý hiếm của chính nó tìm kiếm ra xác lập với từng độ quý hiếm của x không giống những ước của 2.

Xem điều giải

Bài 50 trang 58 sgk toán 8 tập dượt 1Giải bài bác 50 trang 58 SGK Toán 8 tập dượt 1. Thực hiện nay những quy tắc tính: Xem điều giải

Bài 51 trang 58 sgk toán 8 tập dượt 1

Làm những quy tắc tính sau:

Xem điều giải

Bài 52 trang 58 sgk toán 8 tập dượt 1Chứng tỏ rằng với x≠0 và x≠±a (a là một số trong những nguyên), độ quý hiếm của biểu thức là một số trong những chẵn. Xem điều giải

Bài 53 trang 58 sgk toán 8 tập dượt 1

Giải bài bác 53 trang 58 SGK Toán 8 tập dượt 1. a) Biến thay đổi từng biểu thức sau trở nên một phân thức đại số b) Em hãy Dự kiến thành phẩm của quy tắc đổi khác biểu thức

Xem điều giải

Bài 54 trang 59 sgk toán 8 tập dượt 1Tìm những độ quý hiếm của x nhằm độ quý hiếm của những phân thức sau được xác lập : Xem điều giải Bài 56 trang 59 sgk toán 8 tập dượt 1Giải bài bác 56 trang 59 SGK Toán 8 tập dượt 1. a) Với ĐK nào là của x thì độ quý hiếm của phân thức được xác định? b) Rút gọn gàng phân thức. Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8 Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8 Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Xem điều giải

 • 1

Bài ghi chép được coi nhiều nhất

 • Bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập dượt 1
 • Bài 46 trang 57 SGK Toán 8 tập dượt 1
 • Bài 47 trang 57 SGK Toán 8 tập dượt 1
 • Bài 49 trang 58 SGK Toán 8 tập dượt 1
 • Lý thuyết biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Các chương, bài bác khác

 • Bài 1. Phân thức đại số
 • Bài 2. Tính hóa học cơ bạn dạng của phân thức
 • Bài 3. Rút gọn gàng phân thức
 • Bài 4. Quy đồng kiểu mẫu thức nhiều phân thức
 • Bài 5. Phép với mọi phân thức đại số
 • Bài 6. Phép trừ những phân thức đại số
 • Bài 7. Phép nhân những phân thức đại số
 • Xem thêm: 2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

  Bài 8. Phép phân chia những phân thức đại số
 • Ôn tập dượt chương II: Phân thức đại số
 • Đề đánh giá 15 phút – Chương 2 – Đại số 8
 • Đề đánh giá 45 phút (1 tiết ) – Chương 2 – Đại số 8