bệnh nhân phải tiếp đường tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch đó là loại đường nào

Câu hỏi:

18/11/2019 84,781

Chọn đáp án A

Bệnh nhân nên tiếp đàng (tiêm hoặc truyền hỗn hợp đàng vô tĩnh mạch), này đó là đàng glucozơ

Glucozơ được dùng sẽ tạo tích điện quan trọng cho việc sinh sống, quy trình này ra mắt vô tế bào. Glucozơ ngấm thẳng vô niêm mạc ruột non vô tiết nên khung hình rất có thể hít vào một cơ hội đơn giản dễ dàng qua chuyện đàng tĩnh mạch máu.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những tuyên bố sau về cacbohiđrat:

(1). Tất cả những cacbohiđrat đều phải sở hữu phản xạ thủy phân.

(2). Thủy phân trọn vẹn tinh nghịch bột chiếm được glucozơ.

(3). Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều phải sở hữu phản xạ tráng bạc.

(4). Glucozơ làm mất đi thuốc nước brom.

(5). Thủy phân mantozo chiếm được glucozơ và fructozơ

(6). Anđehit ứng dụng với H2 (dư) sở hữu xúc tác Ni đun rét, chiếm được ancol bậc một

(7). Dung dịch axit axetic ứng dụng được với Cu(OH)2

(8). Etylamin ứng dụng với axit nitro ở sức nóng chừng thông thường đưa đến etanol.

(9). Metylamin tan nội địa tạo ra hỗn hợp sở hữu môi trường xung quanh bazo.

Số tuyên bố đích là:

A. 6.

B. 5.

C. 7.

D. 8.

Câu 2:

Trong những tuyên bố sau, sở hữu bao nhiêu tuyên bố đúng?

(1) Đường fructozơ sở hữu vị ngọt rộng lớn đàng mía.  

(2) Xenlulozơ được tạo ra vì chưng những gốc βglucozơ link cùng nhau vì chưng link β1,6glicozit.

(3) Chất Khủng lỏng đựng được nhiều axit Khủng ko no như oleic, linoleic.

(4) Glucozơ bị lão hóa vì chưng nước brom đưa đến axit gluconic.

(5) Bột ngọt sở hữu bộ phận đó là muối bột đinatri của axit glutamic.

(6) Lysin là dung dịch té gan dạ, axit glutamic là dung dịch tương hỗ thần kinh trung ương.

(7) Nilon–7 được pha chế vì chưng phản xạ trùng dừng axit ω–aminoenantoic.

A. 1.

B. 3.

Xem thêm: lí do xin nghỉ học

C. 4.

D. 2.

Câu 3:

Thực hiện tại phản xạ thủy phân đôi mươi,52 gam saccarozơ vô (H+) với hiệu suất 75%. Trung hòa không còn lượng H+ sở hữu vô hỗn hợp sau thủy phân rồi cho tới AgNO3/NH3 dư vô thấy sở hữu m gam Ag xuất hiện tại. Giá trị của m là:

A. 24,84

B. 22,68

C. 19,44

D. 17,28

Câu 4:

Lên men 60 gam glucozơ, lượng khí CO2 sinh rời khỏi hít vào không còn vô nước vôi vô chiếm được 12 gam kết tủa và lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng thêm 10 gam đối với lượng nước vôi vô lúc đầu. Hiệu suất phản xạ lên men là

A. 75,0%.

B. 54,0%.

C.60,0%.

D. 67,5%.

Câu 5:

Chất này tại đây không tồn tại tài năng nhập cuộc phản xạ tráng gương?

A. glucozơ

B. fructozơ

C. Sobitol

D. phenylfomat

Câu 6:

Cho mặt hàng những hóa học sau: amilozơ, amilopectin, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, glucozơ.  Số hóa học vô mặt hàng bị thủy phân Khi đun rét với hỗn hợp axit vô sinh là

A. 3.

   B. 5.

C. 6.

Xem thêm: thuyết trình về bảo vệ môi trường

D. 4.