benefit đi với giới từ gì

Benefit chuồn với giới từ from, by, to. Cùng IELTSITY lần hiểu về ngữ nghĩa và cơ hội dùng vô nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

“Benefit” vừa vặn là 1 trong những danh từ vừa vặn là một động từ.

Bạn đang xem: benefit đi với giới từ gì

 • Danh kể từ “benefit” Tức là quyền lợi, sự thụ hưởng, hoặc chi phí trợ cung cấp.
 • Động kể từ “benefit” Tức là cung ứng quyền lợi hoặc tương hỗ mang đến ai ê, hoặc trở thành hữu ích mang đến ai ê.

– Benefit /ˈbɛnəfɪt/ (v): cung cung cấp quyền lợi hoặc tương hỗ mang đến ai ê, hoặc trở thành hữu ích mang đến ai ê.

E.g. 

 • Regular exercise can benefit your health in many ways.
  (Tập thể thao thông thường xuyên hoàn toàn có thể mang đến nhiều quyền lợi mang đến sức mạnh của người sử dụng.)
 • The company’s new training program will benefit its employees. (Chương trình đào tạo và giảng dạy mới nhất của công ty lớn tiếp tục mang đến quyền lợi mang đến nhân viên cấp dưới của chính nó.)
 • The new technology will benefit the environment by reducing pollution.
  (Công nghệ mới nhất sẽ hỗ trợ đảm bảo môi trường xung quanh bằng phương pháp rời ô nhiễm và độc hại.)

=> Benefit /ˈbɛnəfɪt/ (n): lợi ích, phúc lợi xã hội, sự thụ hưởng, chi phí trợ cung cấp.

E.g.

 • The new policy will be of great benefit lớn our employees.
  (Chính sách mới nhất tiếp tục mang đến quyền lợi rộng lớn mang đến nhân viên cấp dưới của công ty chúng tôi.)
 • The charity sự kiện raised funds for the benefit of the local community.
  (Sự khiếu nại kể từ thiện làm nên quỹ mang đến quyền lợi của xã hội địa hạt.)
 • She receives a monthly benefit from the government.
  (Cô ấy có được trợ cung cấp mỗi tháng kể từ cơ quan chỉ đạo của chính phủ.)

=> Beneficial /bɛnɪˈfɪʃəl/: có lợi hoặc mang đến quyền lợi.

E.g.

 • Regular exercise has many beneficial effects on health.
  (Tập thể thao thông thường xuyên có rất nhiều tác dụng đảm bảo chất lượng so với sức mạnh.)
 • A balanced diet is beneficial for maintaining a healthy weight.
  (Một cơ chế thức ăn cân đối mang đến quyền lợi mang đến việc lưu giữ trọng lượng khung người mạnh bạo.)
 • Learning a second language can be beneficial for one’s career. (Học một ngữ điệu loại nhị hoàn toàn có thể mang đến quyền lợi cho việc nghiệp của một người.)

II. Benefit chuồn với giới kể từ gì?

Benefit thông thường chuồn với giới kể từ from, by, to. Benefit hoàn toàn có thể chuồn với những giới kể từ đó với ĐK benefit nội động từ. Trường ăn ý “benefit” được dùng như 1 nội động kể từ, nó Tức là thừa hưởng lợi kể từ vật gì ê hoặc đem quyền lợi kể từ vật gì ê.

Xem thêm: Xoilac365 Giới thiệu về trang chuyên cập nhật tỷ số thể thao Bongdalu

Giới từ Ví dụ
“Benefit From”: thừa hưởng lợi kể từ vật gì đó – I have benefited from your advice.
(Tôi đang được thụ hưởng kể từ tiếng khuyên răn của người sử dụng.)
– The new policy will benefit employees from better working conditions.
(Chính sách mới nhất tiếp tục mang đến quyền lợi mang đến nhân viên cấp dưới kể từ ĐK thao tác đảm bảo chất lượng rộng lớn.)
– She has benefited greatly from the scholarship. (Cô ấy đang được thụ hưởng thật nhiều kể từ học tập bổng.)
“Benefit By”: thừa hưởng lợi vì thế vật gì ê. – The company will benefit by increasing sales. (Công ty sẽ tiến hành thụ hưởng bằng phương pháp tăng lợi nhuận.)

– We can benefit by learning from our mistakes. (Chúng tao hoàn toàn có thể thừa hưởng lợi bằng phương pháp học tập kể từ những sai lầm không mong muốn của tớ.)

– The community will benefit by having a new park.
(Cộng đồng sẽ tiến hành thụ hưởng bằng sự việc mang trong mình 1 khu vui chơi công viên mới nhất.)

“Benefit To”: quyền lợi mang đến vật gì ê hoặc mang đến ai đó – The new program is of great benefit to children with learning disabilities.

(Chương trình mới nhất mang đến quyền lợi rộng lớn mang đến trẻ nhỏ đem tàn tật tiếp thu kiến thức.)

– The development of renewable energy sources is of benefit to the environment and lớn society.

(Việc cải tiến và phát triển những mối cung cấp tích điện khởi tạo mang đến quyền lợi mang đến môi trường xung quanh và mang đến xã hội.)

– The new policy is designed lớn be of benefit to both employers and employees.

Xem thêm: stt thả thính hài hước

(Chính sách vừa được kiến thiết nhằm mang đến quyền lợi cho tất cả ngôi nhà tuyển chọn dụng và nhân viên cấp dưới.)

III. Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với Benefit

 • Aid: trợ giúp, tương hỗ, mang lại quyền lợi.
  E.g. The new policy will aid in the development of small businesses.
  (Chính sách mới nhất tiếp tục trợ giúp trong những việc cải tiến và phát triển những công ty nhỏ.)
 • Assist: tương hỗ, trợ giúp, cung ứng quyền lợi.
  E.g. The new technology will assist in the production process.
  (Công nghệ mới nhất tiếp tục trợ giúp vô quy trình phát hành.)
 • Improve: nâng cấp, nâng lên, mang lại quyền lợi.
  E.g. Regular exercise can improve your overall health.
  (Tập thể thao thông thường xuyên hoàn toàn có thể nâng cấp sức mạnh tổng thể của người sử dụng.)
 • Enhance: tăng mạnh, nâng lên, mang lại quyền lợi.
  E.g. The new software will enhance the user experience.
  (Phần mượt mới nhất tiếp tục tăng mạnh hưởng thụ người tiêu dùng.)
 • Promote: xúc tiến, khuyến nghị, mang lại quyền lợi.
  E.g. The company will promote the use of environmentally friendly products.
  (Công ty tiếp tục khuyến nghị việc dùng những thành phầm đằm thắm thiện với môi trường xung quanh.)

IV. Một số trở nên ngữ thịnh hành với Benefit

 • Reap the benefits: hưởng lợi kể từ vật gì ê.
  E.g. If you work hard now, you will reap the benefits later.
  (Nếu chúng ta thao tác chịu khó tức thì giờ đây, các bạn sẽ thụ hưởng trong tương lai.)
 • Mutual benefit: lợi ích cộng đồng.
  E.g. The partnership between the two companies will result in mutual benefit.
  (Mối mối quan hệ đối tác chiến lược đằm thắm nhị công ty lớn tiếp tục mang đến quyền lợi cộng đồng.)
 • Cost-benefit analysis: phân tích quyền lợi ngân sách.
  E.g. The company conducted a cost-benefit analysis before implementing the new policy.
  (Công ty vẫn tổ chức phân tách quyền lợi ngân sách trước lúc xây dựng quyết sách mới nhất.)
 • To someone’s benefit: đảm bảo chất lượng mang đến ai ê.
  E.g. The new law is lớn the consumer’s benefit.
  (Luật mới nhất này còn có lợi cho những người chi tiêu và sử dụng.)
 • The benefit of the doubt: sự tin yêu tưởng và tiếng phân tích và lý giải mang đến ai ê, thông thường là vô tình huống không tồn tại tương đối đầy đủ triệu chứng cứ.
  E.g. I’ll give him the benefit of the doubt and assume he didn’t mean lớn be rude.
  (Tôi tiếp tục tin yêu tưởng và phân tích và lý giải mang đến anh tao và nhận định rằng anh tao không tồn tại ý xúc phạm.)

Bài ghi chép này vẫn cung ứng những kỹ năng về “Benefit chuồn với giới kể từ gì” gần giống cách sử dụng của Benefit với từng giới kể từ. Mong rằng những bạn cũng có thể nắm rõ kỹ năng này và sử dụng nó một cơ hội hiệu suất cao vô quy trình học tập và thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh. Xem thêm thắt thể loại Kiến Thức IELTS để học tập những công ty điểm ngữ pháp tiên tiến nhất của IELTSITY nhé!