bản chữ cái tiếng anh

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh (tiếng Anh: English alphabet) văn minh là 1 bảng vần âm Latinh bao gồm 26 vần âm.

Bạn đang xem: bản chữ cái tiếng anh

Dạng ghi chép hoa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Dạng ghi chép thường
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Hình dạng đúng đắn của vần âm bên trên ấn phẩm tùy nằm trong nhập cỗ chữ in được design. Hình dạng của vần âm khi ghi chép tay rất là đa dạng chủng loại.

Tiếng Anh ghi chép dùng nhiều diagraph như ch, sh, th, wh, qu,...tuy vậy ngôn từ này sẽ không coi bọn chúng là những khuôn mẫu tự động riêng lẻ nhập bảng vần âm. Người sử dụng giờ đồng hồ Anh còn dùng dạng văn bản ghép truyền thống cuội nguồn là æœ.

Tên chữ cái[sửa | sửa mã nguồn]

Ít khi người tớ gọi thương hiệu của vần âm trừ khi cần trừng trị âm những kể từ dẫn xuất hoặc kể từ ghép (chẳng hạn tee-shirt, deejay, emcee, okay,...), những dạng dẫn xuất (chẳng hạn exed out, effing,,...) hoặc thương hiệu những đối tượng người dùng được gọi là theo dõi thương hiệu vần âm (chẳng hạn wye nhập Y junction, tức là khớp nối hình chữ Y). Danh sách bên dưới chạc trích kể từ Từ điển giờ đồng hồ Anh Oxford. Tên của phụ âm thông thường đem dạng phụ âm + ee hoặc e + phụ âm (chẳng hạn beeef). Ngoại lệ là aitch, jay, kay, cue, ar, ess (trong kể từ ghép gọi là es-), wyezed.

Chữ cái Tên chữ cái Phát âm
A A /eɪ/[1]
B Bee /biː/
C Cee /siː/
D Dee /diː/
E E /iː/
F Ef (Eff nếu như trong trường hợp là động từ) /ɛf/
G Jee /dʒiː/
H Aitch /eɪtʃ/
Haitch[2] /heɪtʃ/
I I /aɪ/
J Jay /dʒeɪ/
Jy[3] /dʒaɪ/
K Kay /keɪ/
L El hoặc Ell /ɛl/
M Em /ɛm/
N En /ɛn/
O O /oʊ/
P Pee /piː/
Q Cue /kjuː/
R Ar /ɑr/
S Ess (es-)[4] /ɛs/
T Tee /tiː/
U U /juː/
V Vee /viː/
W Double-U /ˈdʌbəl.juː/[5]
X Ex /ɛks/
Y Wy hoặc Wye /waɪ/
Z Zed[6] /zɛd/
Zee[7] /ziː/
Izzard[8] /ˈɪzərd/

Một số group vần âm như peebee hoặc emen thường rất dễ bị lầm lẫn khi nhập tiếp xúc, nhất là khi liên hệ qua loa điện thoại cảm ứng hoặc vô tuyến. Để giải quyết và xử lý yếu tố này, người tớ tạo nên những bảng vần âm tấn công vần - ví dụ điển hình Bảng vần âm tấn công vần ICAO - nhập cơ từng vần âm được gán mang đến một chiếc thương hiệu dễ dàng phân biệt cho nhau.

Nguồn gốc[sửa | sửa mã nguồn]

Tên gọi của những vần âm nhập giờ đồng hồ Anh hầu hết là thừa kế thẳng kể từ tên thường gọi nhập giờ đồng hồ Latinh (và giờ đồng hồ Etrusca) trải qua giờ đồng hồ trung gian dối là giờ đồng hồ Pháp.

Chữ cái Tiếng Latinh Tiếng Pháp cổ tiếng Anh Trung cổ tiếng Anh hiện tại đại
A á /aː/ /aː/ /aː/ /eɪ/
B /beː/ /beː/ /beː/ /biː/
C /keː/ /tʃeː/ → /tseː/ → /seː/ /seː/ /siː/
D /deː/ /deː/ /deː/ /diː/
E é /eː/ /eː/ /eː/ /iː/
F ef /ɛf/ /ɛf/ /ɛf/ /ɛf/
G /ɡeː/ /dʒeː/ /dʒeː/ /dʒiː/
H /haː/ → /aha/ → /akːa/ /aːtʃ/ /aːtʃ/ /eɪtʃ/
I í /iː/ /iː/ /iː/ /aɪ/
J /dʒeɪ/
K /kaː/ /kaː/ /kaː/ /keɪ/
L el /ɛl/ /ɛl/ /ɛl/ /ɛl/
M em /ɛm/ /ɛm/ /ɛm/ /ɛm/
N en /ɛn/ /ɛn/ /ɛn/ /ɛn/
O ó /oː/ /oː/ /oː/ /oʊ/
P /peː/ /peː/ /peː/ /piː/
Q /kuː/ /kyː/ /kiw/ /kjuː/
R er /ɛr/ /ɛr/ /ɛr/ → /ar/ /ɑr/
S es /ɛs/ /ɛs/ /ɛs/ /ɛs/
T /teː/ /teː/ /teː/ /tiː/
U ú /uː/ /yː/ /iw/ /juː/
V /viː/
W /ˈdʌbəl.juː/
X ex /ɛks, iks/ /iks/ /ɛks/ /ɛks/
Y /hyː, iː/
í graeca /iː ˈɡraɪka/
ui, gui ?
i grec /iː ɡrɛːk/
/wiː/ ? /waɪ/
Z zéta /zeːta/ zed /zɛːd/
et zed /et zeːd/ → /e zed/
/zɛd/
/ɛˈzɛd/
/zɛd, ziː/
/ˈɪzəd/

Tần suất[sửa | sửa mã nguồn]

Chữ khuôn mẫu thông thường sử dụng nhất nhập giờ đồng hồ Anh là chữ E. Chữ khuôn mẫu không nhiều sử dụng nhất là chữ Z. Danh sách sau đây đã cho thấy gia tốc kha khá của những vần âm nhập một văn phiên bản giờ đồng hồ Anh nhìn bao quát bởi người sáng tác Robert Edward Lewand dẫn ra:[9]

Xem thêm: lòng mẹ bao la như biển thái bình

Chữ cái Tần suất
A 8,17%
B 1,49%
C 2,78%
D 4,25%
E 12,70%
F 2,23%
G 2,02%
H 6,09%
I 6,97%
J 0,15%
K 0,77%
L 4,03%
M 2,41%
N 6,75%
O 7,51%
P 1,93%
Q 0,10%
R 5,99%
S 6,33%
T 9,06%
U 2,76%
V 0,98%
W 2,36%
X 0,15%
Y 1,97%
Z 0,07%

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Các chú thích nhập bài xích hoặc đoạn này phải hoàn hảo hơn nhằm hoàn toàn có thể được kiểm chứng. Quý Khách hoàn toàn có thể canh ty nâng cao bài xích bằng phương pháp bổ sung cập nhật những vấn đề không đủ nhập chú quí như thương hiệu bài xích, đơn vị chức năng xuất phiên bản, người sáng tác, tháng ngày và số trang (nếu có). Nội dung này ghi mối cung cấp ko hợp thức hoàn toàn có thể bị nghi ngại và xóa sổ.

Tiếng Anh cổ[sửa | sửa mã nguồn]

Tiếng Anh được ghi chép lần thứ nhất vì thế Bảng vần âm rune Anglo-Saxon - được sử dụng kể từ thế kỷ V. Bảng khuôn mẫu tự động này bởi dân Anglo-Saxon đem theo dõi cho tới điểm tuy nhiên ngày này là Anh Cách Lan. Hiện còn lưu giữ vị cực kỳ không nhiều ví dụ về kiểu cách ghi chép giờ đồng hồ Anh cổ này, hầu hết số còn còn sót lại đơn giản những câu tương khắc hoặc những đoạn rời rộc.

Từ thế kỷ VII, Bảng vần âm Latinh bởi những ngôi nhà truyền giáo Ki-tô mang tới tiếp tục chính thức thay cho thế Bảng vần âm rune Anglo-Saxon. Tuy nhiên, bảng chữ rune đã và đang tác động lên bảng vần âm giờ đồng hồ Anh đang được trở thành hình, thể hiện tại qua loa những vần âm tuy nhiên bảng rune mang tới là thorn (Þ þ) và wynn (Ƿ ƿ). Về sau người tớ đề ra chữ eth (Đ ð) bằng phương pháp thay cho thay đổi chữ dee (D f). Những người chép mướn Norman sẽ khởi tạo đi ra chữ yogh (Ȝ ȝ) kể từ chữ g hòn đảo nhập giờ đồng hồ Anh cổ và giờ đồng hồ Ireland. Họ sử dụng chữ yogh này tuy nhiên song với chữ g Carolingia.

Chữ ghép a-e ash (Æ æ) được đồng ý như 1 khuôn mẫu tự động riêng lẻ, đặc theo dõi chữ æsc nhập cỗ chữ rune Bắc Âu. Tại thời kỳ cực kỳ nguyên sơ, giờ đồng hồ Anh cổ còn tồn tại chữ ghép o-e ethel (Œ œ) với tư cơ hội một khuôn mẫu tự động riêng lẻ, đem xuất xứ kể từ chữ œðel nhập cỗ chữ rune. Các chữ ghép v-v hoặc u-u W (W w) cũng khá được dùng.

Xem thêm: định lí ta lét trong tam giác

Năm 1011, Byrhtferð liệt kê 24 chữ cái:

A B C D E F G H I K L M N O P.. Q R S T V X Y Z & ⁊ Ƿ Þ Đ Æ

Tiếng Anh hiện tại đại[sửa | sửa mã nguồn]

Trong giờ đồng hồ Anh văn minh, Ƿ, Þ, Đ, Æ và œ bị coi là những vần âm tiếp tục lạc hậu. þ và ð nằm trong bị thay cho th, tuy vậy þ nối tiếp tồn bên trên một thời hạn nữa; dạng ghi chép thông thường của þ cũng dần dần trở thành hòa lộn nhập cơ hội ghi chép chữ Y thông thường (y). þ và ð hiện tại vẫn tồn tại hiện hữu nhập giờ đồng hồ Iceland và giờ đồng hồ Faroe. ƿ mất tích ngoài giờ đồng hồ Anh khoảng tầm kể từ thế kỷ XIV khi nó bị uu (tức w ngày nay) thay cho thế. ȝ mất tích kể từ khoảng tầm thế kỷ XV và bị gh thay cho thế. Các khuôn mẫu tự động UJ - khác lạ với VI - được bổ sung cập nhật nhập thế kỷ XVI.

Dạng ghi chép thông thường của chữ s lâu năm (ſ) tồn bên trên cho tới quá trình đầu của giờ đồng hồ Anh văn minh. æœ tồn bên trên cho tới thế kỷ XIX và được nhập văn ghi chép đầu tiên nhằm ghi một vài kể từ đem gốc kể từ giờ đồng hồ Hy Lạp hoặc giờ đồng hồ Latinh, ví dụ điển hình kể từ encyclopædia ("bách khoa toàn thư") và kể từ cœlom ("thể khoang") tuy vậy æ và œ không tồn tại nhập giờ đồng hồ Latinh cổ xưa hoặc giờ đồng hồ Hy Lạp cổ. Ngày ni nhị chữ này được ghi chép trở thành "ae" và "oe", tuy vậy nhập giờ đồng hồ Anh Mỹ thì chữ e lâu năm hầu hết bị loại bỏ đi (chẳng hạn, giờ đồng hồ Anh Mỹ ghi chép encyclopedia thay cho mang đến encyclopaedia, fetus thay cho mang đến foetus).

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]