bài tập về thì hiện tại đơn

Trong nội dung bài viết này TOPICA Native tiếp tục hỗ trợ cho tới các bạn những loại bài tập dượt thì lúc này đơn (Simple Present Tense) – một trong mỗi kiến thức và kỹ năng ngữ pháp cơ phiên bản nhưng mà bất kể người học tập nào thì cũng nghe biết lúc học giờ Anh. Hệ thống bài xích tập dượt được TOPICA Native phân loại kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên gom người học tập từng bước nâng lên chuyên môn. Mỗi bài xích đều sở hữu đáp án và điều giải cụ thể giúp đỡ bạn dễ dàng nắm bắt và cầm chắc chắn kiến thức và kỹ năng rộng lớn. Trước Khi hợp tác nhập thực hiện bài xích, các bạn nhớ rằng hiểu lại những kiến thức và kỹ năng tổ hợp vê thì lúc này đơn được TOPICA Native tổ hợp tiếp sau đây nhé!

Xem thêm:

Bạn đang xem: bài tập về thì hiện tại đơn

 • 12 thì nhập giờ Anh
 • Thì lúc này đơn: Dấu hiệu phân biệt, công thức và bài xích tập

1. Tóm tắt lý thuyết về thì lúc này đơn (Simple Present Tense)

1.1. Cách dùng thì lúc này đơn 

TOPICA Native hỗ trợ hoàn hảo cỗ bài xích tập dượt thì lúc này đơn

TOPICA Native hỗ trợ hoàn hảo cỗ bài xích tập dượt thì lúc này đơn

 • Diễn miêu tả một hành vi, vấn đề mang tính chất hóa học thông thường xuyên lặp cút tái diễn.

VD: Jane plays tennis every Sunday. (Jane đánh tennis toàn bộ Chủ nhật) 

 • Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra theo đuổi thời hạn biểu rõ ràng ràng

VD: I always go lớn school at 6.30 am. (Tôi luôn luôn đến lớp khi 6.30 sáng)

 • Diễn miêu tả những hiện trạng ở lúc này.

VD: She is student at Quang Trung high school (Cô ấy đang được là học viên ngôi trường Quang Trung)

 • Diễn miêu tả một thực sự minh bạch hay là 1 chân lý. 

VD: The sun rises in the East and sets in the West. (Mặt trời đâm chồi ở phía Đông và lặn ở phía Tây)

 •  Diễn miêu tả vấn đề xẩy ra theo đuổi plan vị chương trình như plan giờ tàu, chuyến cất cánh, coi phim, lịch ganh đua đấu…..

VD: The flight departs from Da Nang at 10:50 and arrives in Taipei at 14:30. (Chuyến cất cánh phát xuất kể từ Thành Phố Đà Nẵng khi 10:50 và cho tới Đài Loan khi 14:30)

 • Diễn miêu tả những tâm lý, xúc cảm, cảm giác

VD: I think that your friend is a bad person. (Tớ cho rằng các bạn cậu là một trong những người xấu)

 •  Diễn miêu tả hành vi sau này nhập mệnh đề thời hạn và nhập mệnh đề If của câu ĐK loại I.

– Mệnh đề thời hạn (time clauses): When, While, As soon as, Before, After…

VD: If I get up early, I will go lớn school on time. (Nếu tôi dậy sớm, tôi sẽ tới ngôi trường chính giờ)

– Mệnh đề If của câu ĐK loại 1: 

VD: As soon as he arrives, I will đường dây nóng you. (Nếu anh ấy cho tới, tôi tiếp tục gọi cho tới bạn)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người vất vả.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi đợt chạm “điểm con kiến thức”, gom hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn cuống quýt 5 đợt.
Tăng năng lực tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cao 4 khả năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

1.2. Dấu hiệu phân biệt thì lúc này đơn

Để phân biệt thì lúc này đơn, chúng ta nên để ý cho tới một số trong những trạng kể từ chỉ tần suất: 

 • Always (luôn luôn)
 • Usually (thường xuyên)
 • Often/ Frequently/ Regularly (thường xuyên)
 • Sometimes (thỉnh thoảng)
 • Seldom/ Rarely/ Hardly (hiếm khi)
 • Never (không bao giờ)

Một số cụm kể từ xuất hiện nay nhập câu dùng thì lúc này đơn:

 • Every + khoảng chừng thời hạn (every month,…)
 • Once/ twice/ three times/ four times + khoảng chừng thời hạn (once a week,..)
 • In + buổi trong thời gian ngày (in the morning,…)

1.3. Công thức thì lúc này đơn

1.3.1. Câu khẳng định

Động kể từ lớn be Động kể từ thường
Công thức S + am/ is/ are+ N/ Adj

– I + am

– He/ She/ It/ Danh kể từ số ít/ Danh kể từ ko kiểm đếm được + is

– You/ We/ They/ Danh kể từ số nhiều + are

S + V(s/es)

– I/ We/ You/ They/ Danh kể từ số nhiều + V(nguyên thể)

– He/ She/ It/ Danh kể từ số ít/ Danh kể từ ko kiểm đếm được + V(s/es)

Ví dụ – He is a lawyer. (Ông ấy là một trong những luật sư)

– The watch is expensive. (Chiếc đồng hồ đeo tay cực kỳ vướng tiền)

– They are students. (Họ là sinh viên)

– I often go lớn school by bus (Tôi thỉnh phảng phất cho tới ngôi trường vị xe pháo buýt)

– He usually gets up early. (Anh ấy thông thường xuyên dạy dỗ sớm)

– She does homework every evening. (Cô ấy thực hiện bài xích về ngôi nhà từng tối)

– The Sun sets in the West. (Mặt trời lặn ở phía Tây)

1.3.2. Câu phủ định

Động kể từ “to be” Động kể từ chỉ hành động
Công thức S + am/are/is + not +N/ Adj S + do/ does + not + V(nguyên thể)

(Trong đó: “do”, “does” là những trợ động kể từ.)

Chú ý

(Viết tắt)

is not = isn’t

are not = aren’t

do not = don’t

does not = doesn’t

Ví dụ – I am not a teacher. (Tôi ko nên là một trong những nghề giáo.)

– He is not (isn’t) a lawyer. (Ông ấy ko phải là một luật sư)

– The watch is not (isn’t) expensive. (Chiếc đồng hồ đeo tay ko vướng tiền)

–   They are not (aren’t) students. (Họ ko phải là sinh viên)

–     I vì thế not (don’t) often  go lớn school by bus (Tôi ko thông thường xuyên cho tới ngôi trường vị xe pháo buýt)

–   He does not (doesn’t) usually get up early. (Anh ấy ko thông thường xuyên dạy dỗ sớm)

–   She does not (doesn’t) vì thế homework every evening. (Cô ấy ko thực hiện bài xích về ngôi nhà từng tối)

– The Sun does not (doesn’t) mix in the South.  (Mặt trời ko lặn ở phía Nam)

Đối với Câu phủ ấn định, phần động kể từ thông thường, chúng ta cực kỳ hoặc phạm phải lỗi thêm thắt “s” hoặc “es” ở phía đằng sau động kể từ. Các các bạn chú ý:

Xem thêm: cách nhập code fifa hàn

Chủ ngữ + don’t/ doesn’t + V (nguyên thể – ko chia)

Ví dụ:

Câu sai: She doesn’t likes chocolate. (Sai vì như thế tiếp tục với “doesn’t” nhưng mà động kể từ “like” vẫn đang còn đuôi “s”)

=> Câu đúng: She doesn’t lượt thích chocolate.

1.3.3. Câu nghi ngại vấn

Câu nghi ngại vấn dùng trợ động kể từ (Câu căn vặn Yes/ No)
Động kể từ lớn be  

Động kể từ chỉ hành động

Công thức Q: Am/ Are/ Is (not) + S + N/Adj?

A: – Yes, S + am/ are/ is.

– No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Q: Do/ Does (not) + S + V (nguyên thể)?

A:  – Yes, S + do/ does.

– No, S + don’t/ doesn’t.

Ví dụ Q: Are you an engineer? (Bạn với nên là kỹ sư không?

A: -Yes, I am. (Đúng vậy)

    – No, I am not(Không phải)

Q: Does she go lớn work by taxi?( ấy đi thực hiện vị xe taxi nên không?)

A: – Yes, she does(Có)

    – No, she doesn’t(Không)

Câu nghi ngại vấn dùng kể từ căn vặn chính thức vị Wh-
Động kể từ lớn “be” Động kể từ chỉ hành động
Công thức Wh- + am/ are/ is (not) + S + N/Adj? Wh- + do/ does (not) + S + V (nguyên thể)….?
Ví dụ – Where are you from? (Bạn tới từ đâu?)

– Who are they? (Họ là ai?)

– Where vì thế you come from? (Bạn tới từ đâu?)

– What vì thế you do? (Bạn thực hiện nghề ngỗng gì?)

1.4. Một số vấn đề cần để ý với động kể từ của thì lúc này đơn

Với những thì nhập giờ Anh, những động kể từ sẽ tiến hành phân chia theo đuổi ngôi của công ty ngữ ứng với từng thì. Đối với thì lúc này đơn, cần thiết Note những điều bên dưới đây

1.4.1. Cách thêm thắt s/es

 • Thêm s nhập ở phía đằng sau đa số những động kể từ kết đôn đốc là p, t, f, k: want-wants; keep-keeps…
 • Thêm es nhập những động kể từ kết đôn đốc vị ch, sh, x, s: teach-teaches; mix-mixes; wash-washes…
 • Bỏ hắn và thêm thắt ies vào sau cùng những động kể từ kết đôn đốc vị một phụ âm + y: lady-ladies;…
 • Một số động kể từ bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has.

1.4.2. Cách phân phát âm phụ âm cuối s/es

Lưu ý những phân phát âm phụ âm cuối này nên phụ thuộc vào phiên âm quốc tế nhưng mà ko nên phụ thuộc vào cơ hội viết lách.

 • /s/: Khi kể từ với tận nằm trong là những phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/, /ð/.

Ví dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/

 • /iz/:Khi kể từ với tận nằm trong là những âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường với tận nằm trong là những vần âm ce, x, z, sh, ch, s, ge).

Ví dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; washes /wɒʃɪz/

 • /z/: Khi kể từ với tận nằm trong là nguyên vẹn âm và những phụ âm còn lại

Ví dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người vất vả.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi đợt chạm “điểm con kiến thức”, gom hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn cuống quýt 5 đợt.
Tăng năng lực tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cao 4 khả năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

2. Bài tập dượt thì lúc này đơn

Để độc giả rất có thể vận dụng thạo thì lúc này đơn, TOPICA Native xin gửi tới các bạn những bài tập về thì hiện tại đơn với trên 100 câu bài xích tập dượt thì lúc này đơn. Các bài xích tập dượt thì lúc này đơn với đáp án tiếp tục giúp đỡ bạn dễ dàng và đơn giản rộng lớn trong các công việc học tập giờ Anh.

Các dạng bài xích tập dượt bao hàm bài xích tập dượt thì lúc này đơn cơ phiên bản và những dạng bài xích tập dượt thì lúc này đơn nâng lên.

Bài tập dượt thì lúc này đơn cơ phiên bản bao gồm bài xích tập dượt phân chia động kể từ thì lúc này đơn, bài tập dượt viết lách câu thì lúc này đơn, bài xích tập dượt thì lúc này đơn với tobe.

Dạng bài xích tập dượt thì lúc này đơn nâng lên là dạng bài tập dượt thì lúc này đơn và lúc này tiếp nối nâng lên.

Bài tập dượt về thì lúc này đơn với đáp án giúp đỡ bạn học tập dễ dàng dàng

Bài tập dượt về thì lúc này đơn với đáp án giúp đỡ bạn học tập giờ Anh dễ dàng dàng

2.1. Bài tập dượt cơ phiên bản về thì lúc này đơn

Bài 1. Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì lúc này đơn

 1. The flight (start)……….at 6 a.m every Thursday.
 2. I lượt thích Math and she (like)……….Literature.
 3. I (bake)________ cookies twice a month.
 4. My best friend (write)________ lớn bủ every week.
 5. Jane always ________(take care) of her sister.
 6. My family (have)……….a holiday in December every year.
 7. Martha and Kevin ___________ (swim) twice a week.
 8. She ____ (help) the kids of the neighborhood.
 9. Mike (be)________humour. He always ___________ (tell) us funny stories.
 10. Tiffany and Uma (be) ______my friends.

Bài 2. Điền dạng chính của động kể từ “to be”:

 1. My dog __________small.
 2. She ________ a student.
 3. We _________ready lớn get a pet.
 4. My life _____ ví boring. I just watch TV every night.
 5. My husband________from California. I _______from Viet Nam.
 6. We ____________ (not/be) late.
 7. Emma and Betty(be)________ good friends.
 8. ___________ (she/be) a singer?
 9. His sister(be) _________seven years old.
 10. Trixi and Susi(be)__________my cats.

Bài 3. Viết trở thành câu trả chỉnh

 1. How/ you/ go lớn school/ ?
 2. we/ not/ believe/ ghost.
 3. How often/ you/ study English/ ?
 4. play/in/the/soccer/Mike/doesn’t/afternoons.
 5. She/daughters/two/have.
 6. very/much/not/like/lemonade/I
 7. Wednesdays/on/It/rain/often.
 8. never/wear/Jane/jeans.
 9. phone/his/on/father/Sundays/Danny/every
 10. Austria/I/from/be/Vienna.

Bài 4. Tìm kể từ nhằm hoàn thiện đoạn văn sau

Mary (1)____a teacher. She (2)_____ English. The children love her and they (3).______a lot from her. Mary (4).________home at 3.00 and (5).______lunch. Then she sleeps for an hour. In the afternoon she (6)………swimming or she cleans her house. Sometimes, she (7)………her aunt and (8)………tea with her. Every Sunday she does the shopping with her friends.

Bài 5. Hoàn chỉnh những câu tiếp sau đây với những kể từ khêu ý nhập hộp

wake up – open – speak – take – vì thế – cause – live – play – close – live – drink

 1. Ann _____________ handball very well.
 2. I never _____________ coffee.
 3. The swimming pool _____________ at 7:00 in the morning.
 4. It _____________ at 9:00 in the evening.
 5. Bad driving _____________ many accidents.
 6. My parents _____________ in a very small flat.
 7. The Olympic Games _____________ place every four years.
 8. They are good students. They always _____________ their homework.
 9. My students _____________ a little English.
 10. I always _____________ early in the morning.

Bài 6. Tìm và sửa lỗi sai

 1. What does they wear at their school?
 2. Do he go lớn the library every week?
 3. Windy always watch TV at 9 p.m before going lớn bed at 10 p.m.
 4. Sometimes, we goes swimming together with her family.
 5. How does Linda carries such a heavy bag?

Bài 7. Viết lại câu trả chỉnh

 1. Minh/usually/not/sleep/early/at weekends.
 2. You/understand the questions from your teacher?
 3. Her husband/his colleague/play/tennis/whenever/they/free.
 4. My family/normally/eat/breakfast/6.30.
 5. San/not/phone/mother/Mondays.

Bài 8. Điền trợ động kể từ ở dạng phủ định

 1. I ………. lượt thích tea.
 2. He ………. play football in the afternoon.
 3. You ………. go lớn bed at midnight.
 4. They……….vì thế the homework on weekends.
 5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.
 6. My brother ……….finish work at 8 p.m.
 7. Our friends ………. live in a big house.
 8. The mèo ………. lượt thích bủ.

2.2. Bài tập dượt nâng lên thì lúc này đơn

Bài tập dượt nâng lên về thì lúc này đơn là dạng bài xích tập dượt với phối hợp những loại thì không giống với thì lúc này đơn.

Bài 1. Cho dạng chính của động kể từ nhập ngoặc ở thì lúc này đơn hoặc lúc này tiếp diễn

 1. Look. He _______  (listen) lớn us.
 2. We ________   (stay) at a khách sạn this week.
 3. I _________   (go) lớn bed early on Sundays.
 4. My mum is at the cửa hàng. She _______  (buy) a new dress.
 5.  Jill _____ (have) a lot of money.
 6. They usually _____ (leave)  on Sunday.
 7. Please, stop! You _____  (drive) ví fast!
 8. We ______ (meet) in Berlin each year.
 9. We ______  (go) lớn discos on Fridays.
 10. He normally ______ (come) on time. I can’t hear you! 
 11. I _____ (have)  a shower
 12. Sam ____ (do) his homework at night. 

Bài 2. Chia động kể từ nhập ngoặc chính nhằm hoàn thiện đoạn văn sau (thì lúc này đơn hoặc lúc này tiếp diễn)

Dear Editor! I _____________________ (write) this letter because it _____________________ (seem) lớn bủ that far too many changes _____________________ (take) place in my country these days, and, as a result, we _____________________ (lose) our identity. I _____________________ (live) in a small town but even this town _____________________ (change) before my eyes. For example, town authorities _____________________ (build) a burger place where my favourite restaurant used lớn be. Our culture _____________________ (belong) lớn everybody, and I _____________________ (not understand) why the town leaders _____________________ (not do) lớn preserve it. They simply _____________________ (not care). In fact, I _____________________ (think) of starting an action group. I _____________________ (appear) on a TV show on Friday evening lớn make people aware of how important this issue is. It’s time for us lớn start doing something before it _____________________ (get) too late. 

3. Đáp án bài xích tập dượt thì lúc này đơn

Bài tập dượt lúc này đơn với đáp án

Bài tập dượt lúc này đơn với đáp án

3.1. Bài tập dượt cơ bản

Bài 1 Bài 2: Bài 3: Bài 4:
1. starts
2. likes
3. bake
4. writes
5. takes care
6. has
7. swim
8. helps
9. is – tells
10. are
1. is
2. is
3. are
4. is
5. is – am
6. are not
7. are
8. Is
9. is
10. are
1. How vì thế you go lớn school?
2. We don’t believe ghost
3. How often vì thế you study English?
4. Mike doesn’t play soccer in the afternoons.
5. She has two daughters
6. I don’t lượt thích lemonade very much
7. It’s often rain on Wenesdays
8. Jane never wears jeans
9. Danny phones his father on every Sundays
10. I am from Vienna,Austria
1. is
2. teaches
3. learn
4. comes
5. has
6. goes.
7. meets
8. drinks
Bài 5 Bài 6 Bài 7 Bài 8
 1. Plays
 2. Drink
 3. Opens
 4. Closes
 5. Causes
 6. Live
 7. Take
 8. Do
 9. Speak
 10. Wake up
 1. does ➔ do
 2. Do ➔ Does
 3. watch ➔ watches
 4. goes ➔ go
 5. carries ➔ carry
 1. Minh doesn’t usually sleep early at the weekends.
 2. Do you understand the questions from your teacher?
 3. Her husband and his colleague play tennis wheneven they are miễn phí.
 4. My family normally eats breakfast at 6.30.
 5. San doesn’t phone her mother on Mondays.
 1. don’t
 2. doesn’t
 3. don’t
 4. don’t
 5. doesn’t
 6. doesn’t
 7. don’t
 8. doesn’t

3.2. Bài tập dượt nâng cao

Bài 1

 1. is listening 
 2. are staying 
 3. go is buying 
 4. has
 5. leave 
 6. are driving 
 7. meet 
 8. go 
 9. comes 
 10. am having 
 11. does 

Bài 2

 1. am writing
 2. seems
 3. are taking
 4. are losing
 5. is changing
 6. are building
 7. belongs
 8. don’t understand
 9. aren’t doing
 10. don’t care
 11. am thinking
 12. am appearing
 13. gets

TOPICA Native tiếp tục reviews cho tới các bạn Trọn cỗ bài tập dượt thì lúc này đơn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên (đáp án chi tiết). Vậy là bài học kinh nghiệm về thì lúc này đơn – thì đơn giản nhất nhập giờ Anh tiếp tục hoàn thiện rồi. Các các bạn lưu giữ thực hiện bài xích tập dượt khá đầy đủ nhằm đáp ứng nằm trong được thì và lưu giữ rõ ràng rộng lớn. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng và đạt điểm cao!

Xem thêm: phim nữ chủ tập 9

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người vất vả.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi đợt chạm “điểm con kiến thức”, gom hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn cuống quýt 5 đợt.
Tăng năng lực tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cao 4 khả năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX