bài tập đại từ quan hệ

Bạn vẫn còn đấy hoảng sợ với những đại kể từ mối liên hệ who, whom, which, that và whose? Hãy nằm trong ILA ôn lại kỹ năng và thực hành thực tế ngay lập tức với những bài tập đại từ quan hệ nhé!

Ôn luyện đại kể từ mối liên hệ (relative pronouns)

ôn tập

Bạn đang xem: bài tập đại từ quan hệ

Đại kể từ mối liên hệ (relative pronouns) là 1 trong những loại đại kể từ thông thường gặp gỡ nhập giờ Anh, chúng ta cũng có thể người sử dụng đại kể từ mối liên hệ trong những tình huống mong muốn rút gọn gàng câu. Để rất có thể thực hiện chất lượng bài tập đại từ quan hệ, tất cả chúng ta cần thiết ôn lại một vài kỹ năng cơ phiên bản tiếp sau đây.

Cách người sử dụng những đại kể từ quan liêu hệ

Bạn cần thiết nắm rõ cách sử dụng những đại kể từ (pronoun) Lúc thực hiện bài tập đại từ quan hệ who, whom, which, that và whose.

Who: chỉ người (có thể thực hiện tân ngữ hoặc công ty ngữ)

Whom: chỉ người (chỉ rất có thể thực hiện tân ngữ, lối văn trang trọng)

Which: chỉ vật (có thể thực hiện tân ngữ hoặc công ty ngữ)

That: người sử dụng mang lại khắp cơ thể và vật (có thể thực hiện tân ngữ và công ty ngữ)

Whose: dùng để làm chỉ sự chiếm hữu cho tất cả những người hoặc vật đứng trước.

Cách ghi chép lại câu người sử dụng đại kể từ quan liêu hệ

bài tập đại từ quan hệ (relative pronouns)

Các bước ghi chép lại câu người sử dụng đại kể từ mối liên hệ đích cấu hình ngữ pháp giờ Anh cơ bản bao gồm:

Bước 1: Xác quyết định đối tượng người sử dụng trùng nhau

Khi gặp gỡ những câu đem công cộng đối tượng người sử dụng nói đến việc hoặc công ty ngữ thì tất cả chúng ta người sử dụng đại kể từ mối liên hệ nhằm liên kết những mệnh đề mối liên hệ cùng nhau.

Bước 2: Xác quyết định loại đại kể từ mối liên hệ nhằm liên kết nhì câu với nhau

Phần này chúng ta xem xét lại và vận dụng cách sử dụng đại kể từ mối liên hệ.

Bước 3: Ghép nhì câu cùng nhau vì như thế đại kể từ quan liêu hệ

Trong nội dung bài viết này còn có nhắc một vài bài xích luyện nối câu người sử dụng đại kể từ mối liên hệ tiếp tục giúp cho bạn tập luyện kỹ năng tôi vừa học tập được.

Ví dụ: The Downtown Hotel has been demolished for a luxury resort project. We stayed here on vacation last summer. (Khách sạn Downtown đã biết thành đập phá quăng quật nhằm thực hiện dự án công trình nghỉ ngơi quý phái. Chúng tôi ở lại phía trên nhập kỳ ngủ hè năm ngoái)

Bước 1: Xác quyết định đối tượng người sử dụng công cộng của nhì câu
→ Cả nhì câu đều đang được nói tới Khách sạn Downtown.

Bước 2: Xác quyết định đại kể từ mối liên hệ nhằm liên kết nhì câu
→ Đối tượng đang được hướng tới là vật (1 vị trí khách hàng sạn) nên tất cả chúng ta tiếp tục người sử dụng which hoặc that nhằm nối nhì câu này cùng nhau.

Bước 3: Ghép câu người sử dụng đại kể từ mối liên hệ which/that
→ The Downtown Hotel that we stayed on vacation last summer has been demolished for a luxury resort project. (Khách sạn Downtown dòng sản phẩm tuy nhiên tất cả chúng ta đang được ở nhập kỳ ngủ hè năm ngoái đã biết thành đập phá quăng quật nhằm thực hiện dự án công trình nghỉ ngơi thanh lịch trọng)

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng phù hợp 11 cấu hình ghi chép lại câu nhập giờ Anh

Các cơ hội lược quăng quật đại kể từ quan liêu hệ

ngữ pháp

Đối với những bài xích luyện lược quăng quật đại kể từ mối liên hệ, bạn phải chú ý 2 ngôi trường hợp:

1. Đại kể từ mối liên hệ thực hiện tân ngữ của mệnh đề quan liêu hệ: quý khách rất có thể lược quăng quật who, which, that.

2. Đại kể từ mối liên hệ thực hiện công ty ngữ của mệnh đề quan liêu hệ: Bạn đem 4 cơ hội rút gọn gàng đại kể từ mối liên hệ.

Cách 1: Dùng cụm phân kể từ nhằm lược quăng quật đại kể từ quan liêu hệ

Trong tình huống này tất cả chúng ta cần thiết xác lập mệnh đề nằm tại vị trí thể tiêu cực hoặc dữ thế chủ động nhằm dùng lúc này phân kể từ V_ing hoặc quá khứ phân kể từ V3/ed.

Cách 2: Rút gọn gàng đại kể từ mối liên hệ vì như thế cụm động kể từ nguyên vẹn kiểu to lớn V-inf (infinitive phrase)

Cách 3: Rút gọn gàng đại kể từ mối liên hệ vì như thế cụm danh từ/tính kể từ (noun phrase/ adjective)

Đây là 1 tình huống quan trọng vì như thế chỉ mất who và which rất có thể thực hiện công ty ngữ đứng trước cụm danh kể từ, cụm giới kể từ và tính kể từ.

Cách 4: Rút gọn gàng đại kể từ mối liên hệ vì như thế with/without

Trong tình huống mệnh đề mối liên hệ đem chứa chấp have, sau khoản thời gian rút gọn gàng lược quăng quật đại kể từ mối liên hệ đoạn tuy nhiên động kể từ trở nên “having” thì tất cả chúng ta thay đổi trở thành “with”, còn “not having” thì thay đổi trở thành “without”.

Bài luyện lược quăng quật đại kể từ mối liên hệ là dạng bài xích luyện khá khó khăn so với chúng ta đang được học tập giờ Anh cơ phiên bản. Khi thực hiện bài xích luyện lược quăng quật đại kể từ mối liên hệ, bạn phải xem xét cho tới những tình huống rút gọn gàng bên trên nhé.

>>> Tìm hiểu thêm: Cách học tập ngữ pháp giờ Anh ghi ghi nhớ nhanh chóng và thâm nhập lâu

Bài luyện đại kể từ mối liên hệ (relative pronouns)

đại kể từ mối liên hệ (relative pronouns)

Sau Lúc đang được ôn luyện kỹ năng, chúng ta cũng có thể thực hành thực tế ngay lập tức với bài tập đại từ quan hệ who, whom, which, that và whose; bài xích luyện nối câu người sử dụng đại kể từ quan liêu hệ; bài xích luyện lược quăng quật đại kể từ mối liên hệ với những bài xích luyện trắc nghiệm đại kể từ mối liên hệ. Hãy hoàn mỹ phần bài xích luyện trước lúc kéo cho tới phần đáp án, chúng ta nhé.

Bài luyện đại kể từ mối liên hệ who, whom, which, that

Điền nhập điểm trống trải đại kể từ mối liên hệ thích hợp.

1. I take care of people ……… I love.

2. He ……… strives hard will succeed.

3. The man ……… just walked in is an attorney.

4. I haven’t received the book ……… I ordered.

5. People ……… are honest are always trusted.

6. He finished every project ……… he launched.

7. People ……… die for a noble cause that never fails.

8. This is the house ……… my father built.

9. Where is the bicycle ……… you borrowed from me?

10. He is an activist ……… I admire.

11. People ……… speak a second language tend to lớn be smarter.

12. The woman ……… took the message was polite.

13. Where is the person ……… asked for a drink?

14. I can’t find the paper ……… I had written her number. (on)

15. He is the only politician ……… I really respect.

16. Police arrested the man ……… had stolen their walky-talky.

17. Do you know the boy ……… is sitting beside Alice?

18. I know some traders ……… import spices from India.

19. He ……… has nothing to lớn lose has no worries.

20. He ……… wears the shoes knows where it pinches.

21. The girl ……… just walked in is my niece.

22. The woman ……… answered the phone was rather rude.

23. The police arrested the man ……… created a scene in the mall.

24. I bought some milk and sugar ……… I made a dessert.(with)

25. She was a beautiful girl ……… everybody admired.

26. Who is that girl ……… is sitting next to lớn your brother?

Xem thêm: dưới bóng cây hạnh phúc tập 4

27. The man ……… I met in the store must be ninety or ninety-five.

28. The man ……… she married is a journalist.

29. Those ……… join today will get a discount.

30. This is Peter …….. runs this café.

cấu trúc câu

Bài luyện nối câu người sử dụng đại kể từ quan liêu hệ

1. Kolkata is the capital of West Bengal. It is called the City of Joy.

2. The orchids were used to lớn decorate the venue. They grow in the conservatory.

3. The woman is a campaigner for peace now. Her husband died in the war.

4. Karen Solden is being promoted to lớn a higher position in the company. He will replace Harold Walker.

5. The woman complained to lớn the police. Her wallet had been stolen.

6. Bring bu the book. The book is on your table.

7. Mary married Johnny. He is a writer.

8. Maria is a volunteer for the Red Cross. She is a qualified nurse.

9. This is a bicycle. I bought it yesterday.

10. The concert attracted lots of people. It was held in the town hall.

11. The man couldn’t recollect what had happened to lớn him. He had been robbed.

12. The flowers are not original. These were used to lớn decorate the hall.

câu giờ anh

Bài luyện lược quăng quật đại kể từ mối liên hệ dạng trắc nghiệm

1. Attendance is mandatory for the staff meeting ………….. for next Tuesday in the council hall.
A. has been scheduled
B. schedule
C.  will schedule
D. scheduled

2. The Perfect Pet Parlor is a chain of stores ………….. a large selection of pet food and pet accessories at a reasonable price with excellent sales tư vấn.
A. sell
B. sells
C. sold
D. selling

3. All commuters……………..the main highway to lớn get to lớn the center of the will face delays of up to lớn hour today because of on-going cóntruction.
A. use
B. used
C. using
D. will use

4. Aas Executive Transportation is a premier limousine company ………. the Houston metropolitan area.
A. Serving
B. Served
C. Server
D. Serves

5. However, no liability can be accepted by INTERWORLD for any loss or damage ………….. by any passenger or inconvenience experienced due to lớn a delay for whatsoever reason.
A. incur
B. incurred
C. incurring
D. to lớn incur

6. Welton Textiles Inc. made a net profit of $500 million, …………. it to lớn fund Its expansion across the continent.
A. allowing
B. allows
C. allowance
D. allowably

7. Ace Supplies, a Paris-based firm ………….. in office supplies, announced its plan to lớn relocate its.
A. is specializing
B. specializes
C. specialize
D. specializing

8. A letter……………. by a copy of the press release was mailed to lớn the public relations. department yesterday.
A. accompanies
B. accompanying
C. accompanied
D. will accompany

9. In celebration of National Volunteer Appreciation Day, Betsy Johnson Regional Hospital will host a luncheon …………..its 103 hospital volunteers tomorrow.
A. honor
B. honors
C. honored
D. honoring

10. The speakers will be on the radio talk show………….. their views on energy issues in North America.
A. introduced
B. introduce
C. introduction
D. introducing

đáp án

Bài luyện trắc nghiệm đại kể từ quan liêu hệ

1. Customers ………….. wish to lớn return merchandise within 7 days of purchase must present the valid receipt to lớn the store.
A. who
B. that
C. which
D. whom

2. An investment …….. gradually increases in value over the years can be more profitable than vãn more short-term.
A. that
B. Whom
C. who
D. which

3. You will need to lớn take the time to lớn evaluate your own needs in order to lớn determine the purposes for ………….. you will use the software.
A. what
B. which
C. whom
D. that

4. Customers……….products are provided and maintained through an existing arrangement should liên hệ us immediately.
A. who
B. which
C. whom
D. that

5. If coming from Salt Lake City, take the Bonneville Speedway (Exit #4), ………….. is the first exit west of the rest area.
A. what
B. which
C. that
D. who

Đáp án bài tập đại từ quan hệ

làm bài xích tập

Bài luyện đại kể từ mối liên hệ who which whom that

Bài luyện nối câu người sử dụng đại kể từ quan liêu hệ

1. Kolkata, which is called the City of Joy, is the capital of West Bengal.

2. The orchids which / that grow in the conservatory were used to lớn decorate the venue

3. The woman whose husband died in the war is now a campaigner for peace.

4. Karen Solden will replace Harold Walker, Who is being promoted to lớn a higher position in the company.

5. The woman whose wallet had been stolen complained to lớn the police.

6. Bring bu the book that/which is on your table.

7. Marry married Johnny who is a writer.

8. Maria, who is a qualified nurse, is a volunteer for the Red Cross.

9. This is the bicycle that/which I bought yesterday.

10.The concert which/that was held in the town hall attracted lots of people.

11. The man who had been robbed couldn’t recollect what had happened to lớn him.

12. The flowers which/that were used to lớn decorate the hall are not original.

Bài luyện lược quăng quật đại kể từ mối liên hệ trắc nghiệm

1. D

2. D

3. C

4. A

5. B

6. A

7. D

8. C

9. D

10. D

Bài luyện trắc nghiệm đại kể từ quan liêu hệ

1. A

2. A

3. B

4. A

Xem thêm: lạc lối giữa lòng côn luân

5. B

Qua loạt bài luyện về đại kể từ quan liêu hệ nhập nội dung bài viết này, ILA kỳ vọng rằng bạn đã sở hữu thời cơ nâng lên kĩ năng dùng đại kể từ mối liên hệ nhập giờ Anh. Không chỉ giúp cho bạn nắm rõ rộng lớn về phong thái dùng đại kể từ mối liên hệ, bài xích luyện cũng giúp cho bạn tập luyện kỹ năng phân tách và lựa lựa chọn kể từ ngữ phù phù hợp với văn cảnh. Như vậy tiếp tục giúp cho bạn thỏa sức tự tin rộng lớn nhập tiếp xúc giờ Anh đấy!

>>> Tìm hiểu thêm: Bài luyện về kể từ loại nhập giờ Anh tiên tiến nhất (có đáp án)