bài 114 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 114 em ôn lại những gì đã học

Cho một nền mái ấm hình chữ nhật với chiều lâu năm 8m, chiều rộng lớn bằng \(\dfrac{3}{4}\) chiều lâu năm. Người tao sử dụng những viên gạch ốp hình vuông vắn cạnh 4dm nhằm lát nền mái ấm, giá bán chi phí từng viên gạch ốp là 65 000 đồng. Hỏi lát cả nền mái ấm thì không còn từng nào chi phí mua sắm gạch ốp ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể)

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn nền mái ấm = chiều dài \(\times \;\dfrac{3}{4}.\)

- Tính diện tích S nền mái ấm = chiều lâu năm × chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S 1 viên gạch ốp hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

- Tính số viên gạch ốp nên dùng = diện tích S nền mái ấm : diện tích S 1 viên gạch ốp.

- Số chi phí mua sắm gạch ốp = giá bán chi phí 1 viên gạch ốp × số viên gạch ốp nên dùng.

Lời giải chi tiết:

Đổi: 8m = 80dm.

Chiều rộng lớn của nền mái ấm hình chữ nhật là :

             80 × \(\dfrac{3}{4}\) = 60 (dm)

Diện tích của nền mái ấm hình chữ nhật là :

            80 × 60 = 4800 (dm2)

Diện tích viên gạch ốp hình vuông vắn cạnh 4dm là :

            4 × 4 = 16 (dm2)

Để lát cả nền mái ấm thì nên số viên gạch ốp là :

            4800 : 16 = 300 (viên)

Để lát cả nền mái ấm thì nên số chi phí mua sắm gạch ốp là :

            65 000 × 300 = 19 500 000 (đồng)

                         Đáp số: 19 500 000 đồng.

Quảng cáo

Câu 2

Một thửa ruộng hình thang với tầm nằm trong nhì lòng là 36m. Diện tích thửa ruộng ê bởi vì diện tích S một mảnh đất nền hình vuông vắn với chu vi 96m.

a) Tính độ cao của thửa ruộng hình thang

b) tường hiệu nhì lòng là 10m, tính phỏng lâu năm từng cạnh lòng của thửa ruộng hình thang.

Phương pháp giải:

- Tính phỏng lâu năm cạnh hình vuông vắn = chu vi : 4.

- Tính diện tích mảnh khu đất hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

  Từ ê tao với diện tích S thửa ruộng hình thang.

- Tính tổng phỏng lâu năm 2 lòng = tầm nằm trong 2 đáy × 2.

- Tính độ cao hình thang = diện tích × 2 : tổng phỏng lâu năm 2 lòng.

- Tìm phỏng lâu năm nhì lòng theo đuổi vấn đề dò la nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó:

    Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số nhỏ nhắn = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

a) Độ lâu năm cạnh mảnh đất nền hình vuông vắn là :

            96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình vuông vắn với này là :

Xem thêm: dãy tỉ số bằng nhau

            24 × 24 = 576 (m2)

Do ê diện tích S thửa ruộng hình thang là 576m2.

Tổng phỏng lâu năm nhì lòng thửa ruộng hình thang là :

            36 × 2 = 72 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

            (576 × 2) : 72 = 16 (m)

b) Đáy nhỏ của thửa ruộng hình thang là :

             (72  – 10) : 2 = 31 (m)

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là :

            72 - 31 = 41 (m)

    Đáp số: a) 16m ;

              b) Đáy nhỏ : 31m ; lòng rộng lớn 41m.

Câu 3

Hình chữ nhật ABCD bao gồm hình thang EBCD và hình tam giác ADE với độ dài rộng như hình mặt mày :

 

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích S hình thang EBCD.

c) Cho M là trung điểm của cạnh BC. Tính diện tích S hình tam giác EDM.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm \(+\) chiều rộng) × \( 2\) .

- Diện tích tam giác = phỏng lâu năm lòng × độ cao \(: 2\).  

- Diện tích hình thang = (đáy lớn \(+\) lòng bé) × độ cao \(: 2\).

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là :

            (28 + 84) × 2 = 224 (cm)

b)  Do EBCD là hình thang vuông nên lối cao đó là chiều lâu năm cạnh BC.

Ta với : BC = AD = 28cm.

Diện tích hình thang EBCD là :

            (28 + 84) × 28 : 2 = 1568 (cm2)

c) Vì M là trung điểm của đoạn trực tiếp BC nên BM = MC = 28 : 2 = 14 (cm)

Diện tích tam giác EMB là : 

            14 × 28 : 2 = 196 (cm2)

Diện tích tam giác MCD là :  

            14 × 84 : 2 = 588 (cm2)

Diện tích hình tam giác EMD là :

            1568 – (196 + 588) = 784 (cm2)

                        Đáp số : a) 224cm ;

Xem thêm: bảng lương quân nhân chuyên nghiệp

                                      b) 1568cm2 ;

                                      c) 784cm2.

 Loigiaihay.com