yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển cây công nghiệp ở nước ta trong những năm gần đây là

hint-header

Cập nhật ngày: 01-10-2022


Chia sẻ bởi: Dương Hải Oanh


Yếu tố cần thiết nhất xúc tiến sự cải cách và phát triển cây lâu năm ở VN trong mỗi năm thời gian gần đây là

điều khiếu nại bất ngờ tiện nghi.

B

thị ngôi trường dung nạp càng ngày càng không ngừng mở rộng.

C

tiến cỗ của khoa học tập - kỹ năng.

D

lao động có tương đối nhiều kinh nghiệm tay nghề nhập phát triển.

Chủ đề liên quan

Ý nghĩa lớn số 1 của việc tạo hình những vùng thường xuyên canh cây lâu năm gắn kèm với công nghiệp chế thay đổi ở VN là

A

khai thác chất lượng tốt tiềm năng khu đất đai, nhiệt độ từng vùng.

B

giải quyết việc thực hiện, nâng lên cuộc sống người dân.

C

tạo thêm thắt nhiều thành phầm sản phẩm & hàng hóa có mức giá trị cao.

D

thúc đẩy chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo đuổi ngành.

Diện tích cây lâu năm nhiều năm ở VN trong những năm thời gian gần đây tăng thời gian nhanh rộng lớn cây lâu năm thường niên là do

A

sản phẩm ko thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi.

B

có hiệu suất cao kinh tế tài chính cao hơn nữa.

C

đòi căn vặn vốn liếng góp vốn đầu tư thấp hơn.

D

thích nghi kị với rất nhiều vùng sinh thái xanh.

Yếu tố bất ngờ nào là cần thiết nhất dẫn tới việc không giống nhau về phân bổ cây cao su thiên nhiên và cây trà ở nước ta?

Yếu tố nào là tại đây hiệu quả hầu hết cho tới việc phát triển theo phía sản phẩm & hàng hóa nhập chăn nuôi ở VN hiện tại nay?

A

Trình phỏng làm việc được nâng lên.

B

Nhu cầu thị ngôi trường tăng thời gian nhanh.

C

Dịch vụ thú nó có tương đối nhiều tiến bộ cỗ.

D

Cơ sở thực phẩm được đáp ứng rộng lớn.

Giải pháp nào là sau đó là cần thiết nhất nhằm ổn định quyết định phát triển cây lâu năm ở nước ta?

A

Mở rộng lớn thị ngôi trường, tăng mạnh công nghiệp chế thay đổi.

B

Mở rộng lớn thị ngôi trường, tạo hình những vùng thường xuyên canh.

C

Đẩy mạnh công nghiệp chế thay đổi, thay cho thay đổi kiểu như cây cỏ.

D

Hình trở thành những vùng thường xuyên canh, thay cho thay đổi kiểu như cây cỏ.

Giải pháp nào là sau đó là hầu hết nhằm thuyên giảm khủng hoảng nhập dung nạp thành phầm sản phẩm nông nghiệp nước ta?

Xem thêm: công thức diện tích hình vuông

A

Đa dạng hóa thành phầm, tăng mạnh chế thay đổi.

B

Đẩy mạnh chế thay đổi, phát triển thường xuyên canh.

C

Đa dạng hóa thành phầm, dùng kiểu như mới mẻ.

D

Đẩy mạnh chế thay đổi, dùng kiểu như mới mẻ.

Biện pháp tiên phong hàng đầu nhằm mục tiêu nâng lên unique sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch ở VN là

A

cơ giới hóa chằm phát triển.

B

sử dụng những hóa học bảo vệ.

D

phát triển công nghiệp chế thay đổi.

Căn cứ nhập Atlat Địa lý VN trang 18, cho thấy thêm vùng nông nghiệp Tây Nguyên và Đông Nam Sở kiểu như nhau về trình độ hóa phát triển những loại gia cầm nào là sau đây?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 19, cho thấy thêm tỉnh nào là với con số trườn lớn số 1 trong số tỉnh sau đây?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 19, cho thấy thêm những tỉnh nào là tại đây với diện tích S trồng cây lâu năm nhiều năm (năm 2007) lớn số 1 nước ta?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 19, cho thấy thêm tỉnh nào là tại đây với diện tích S trồng cây lâu năm thường niên to hơn cây lâu năm lâu năm?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 19, cho thấy thêm tỉnh nào là tại đây với tỉ trọng diện tích S gieo trồng cây lâu năm cướp bên trên 50% đối với tổng diện tích S gieo trồng?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 19, cho thấy thêm trâu được nuôi tối đa ở tỉnh nào là sau đây?

Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển ngành trồng trọt ở VN, loại cây cỏ cướp tỉ trọng tối đa là

Vùng thường xuyên canh cây cao su thiên nhiên lớn số 1 của VN lúc này là

Cây công nghiệp nhiều năm của VN hầu hết là

A

cà phê, cao su thiên nhiên, hồ nước chi, điều, dừa, mía.

B

cà phê, cao su thiên nhiên, hồ nước chi, điều, dứa, lạc.

C

cà phê, cao su thiên nhiên, hồ nước chi, điều, dừa, trà.

D

cà phê, cao su thiên nhiên, hồ nước chi, điều, dung dịch lá.

Các cây lâu năm thường niên ở VN hầu hết là

A

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm, dừa.

B

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, hồ nước chi, dung dịch lá.

C

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm, dung dịch 1á.

D

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, trà, dâu tàm, dung dịch lá.

Loại cây lâu năm được trồng hầu hết bên trên khu đất tía dan và khu đất xám bạc mầu bên trên phù tụt xuống cổ của VN là

Nguồn hỗ trợ thịt hầu hết bên trên thị ngôi trường VN lúc này là kể từ chăn nuôi

Hai vùng cải cách và phát triển nhất toàn nước về chăn nuôi heo và gia cố gắng là

A

Đồng vì thế sông Hồng và Đông phái nam Sở.

B

Đông phái nam Sở và Đồng vì thế sông Cửu Long.

C

Xem thêm: bảo vệ môi trường tranh vẽ

Đồng vì thế sông Hồng và Đồng vì thế sông Cửu Long.

D

Đồng vì thế sông Cửu Long và Trung du miền núi Bắc Sở.