xác định số vòng lặp cho bài toán tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100

Câu hỏi:

10/05/2020 32,888

Số vòng lặp của Việc được xem = độ quý hiếm cuối – độ quý hiếm đầu + 1 = 100 – 1 + 1 =100 vòng.

Bạn đang xem: xác định số vòng lặp cho bài toán tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100

   Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểu tài liệu của biến hóa kiểm điểm nhập mệnh lệnh lặp For – do:

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu

C. Cùng loại với những biến hóa nhập câu lệnh

D. Không cần được xác lập loại dữ liệu

Câu 2:

Đoạn công tác sau giải Việc nào?

      For I:=1 vĩ đại M do

          If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then

             T := T + I;

A. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 hoặc 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

B. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 và 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

C. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 nhập phạm vi từ một cho tới M

D. Tổng những số phân tách không còn cho tới 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

Câu 3:

Sau Lúc tiến hành đoạn công tác sau:

   S:=10;

   For i:=1 vĩ đại 4 vì thế S:=S+i;

   Giá trị của biến hóa S vày bao nhiêu?

A. 20

B. 14

C. 10

D. 0

Xem thêm: tính diện tích hình chữ nhật lớp 4

Câu 4:

Cho những câu mệnh lệnh sau hãy đã cho thấy câu mệnh lệnh đích :

A. for i:=1 vĩ đại 10; vì thế x:=x+1;

B. for i:=1 vĩ đại 10 vì thế x:=x+1;

C. for i:=10 vĩ đại 1 vì thế x:=x+1;

D. for i =10 vĩ đại 1 vì thế x:=x+1;

Câu 5:

Trong mệnh lệnh lặp For – do:

A. Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối

B. Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn hoặc vày độ quý hiếm cuối

C. Giá trị đầu nên to hơn độ quý hiếm cuối

D. Giá trị đầu nên vày độ quý hiếm cuối

Câu 6:

Hoạt động nào là tại đây lặp với số phiên lặp biết trước?

A. Giặt cho tới Lúc sạch

B. Học bài xích cho đến Lúc nằm trong bài

C. Gọi năng lượng điện cho tới Lúc sở hữu người nghe máy

D. Ngày tấn công răng 2 lần

Câu 7:

Chọn cú pháp câu mệnh lệnh lặp là:

A. for < biến hóa kiểm điểm > : = < độ quý hiếm đầu > vĩ đại < độ quý hiếm cuối > vì thế < câu mệnh lệnh >;

B. for < biến hóa kiểm điểm > := < độ quý hiếm cuối > vĩ đại < độ quý hiếm đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >;

C. for < biến hóa kiểm điểm > = < độ quý hiếm đầu > vĩ đại < độ quý hiếm cuối >; vì thế < câu mệnh lệnh >;

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 7 skills 2

D. for < biến hóa kiểm điểm > = < độ quý hiếm đầu > vĩ đại < độ quý hiếm cuối > vì thế < câu mệnh lệnh >;