văn khấn mùng 1 tháng 7

Theo ý niệm lâu lăm của những người VN, ngày mùng 1 gọi là ngày sóc. Nguyên nghĩa kể từ sóc là khởi điểm, chính thức. Ngày mùng một là ngày chính thức của một mon nên gọi là ngày sóc.

Người Việt xem ngày sóc là ngày tưởng niệm tổ tiên, cúng các cụ, ông vải vóc. Ngày sóc còn tồn tại chân thành và ý nghĩa "Cát tường" coi ngày đảm bảo chất lượng xấu xa thấy là ngày rất tốt nhập mon. Cúng nhập mùng 1 hoặc cúng nhập chiều ngày 29, 30 đều được.

Bạn đang xem: văn khấn mùng 1 tháng 7

Bài văn khấn Thổ Công và những vị Thần nhập ngôi nhà ngày mùng 1 mon 7 âm lịch:

Nam tế bào A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy: - Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

- Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.

- Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ; Phúc đức Tôn thần.

- Ngài chi phí hậu địa ngôi nhà tài thần.

- Các ngài Tôn thần làm chủ ở nhập chống này.

Hôm ni là ngày một mon 7 năm Quý Mão 2023

Tín ngôi nhà con cái là ..............................................................

Ngụ bên trên ..........................................................................

Thành tâm sửa biện, mùi hương hoa lễ phẩm kim ngân trà trái ngược và những loại cúng dưng, bày đi ra trước án.

Chúng con cái thành ý kính mời:

Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần.

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương

Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần,

Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chủ yếu thần, những vị Tôn thần làm chủ nhập chống này.

Cúi van những Ngài thương xót tín ngôi nhà. Giáng lâm trước án, bệnh giám lòng trở thành, thụ hưởng trọn lễ phẩm, phù trì tín ngôi nhà bọn chúng con cái toàn gia an nhàn, việc làm hanh hao thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến bộ, tâm đạo hé đem, sở cầu vớ ứng, sở nguyện tòng tâm.

Xem thêm: cách tách tên trong excel

Dãi tấm lòng trở thành cúi van bệnh giám.

Cẩn cáo.

---

Bài văn khấn gia tiên ngày mùng 1 mon 7 âm lịch

Muốn cúng tổ tiên thì cần khấn thần nước ngoài trước, thần nội sau theo dõi nghi tiết bên dưới đây:

Nam tế bào A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy: - Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân nằm trong chư vị Tôn Thần.

- Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu phụ thân, u còn sinh sống thì thay cho vày Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín ngôi nhà (chúng) con cái là:...... Ngụ tại:......

Hôm ni là ngày một mon 7 năm Quý Mão 2023

Gặp tiết ngày mùng 1, tín ngôi nhà bọn chúng con cái cảm tưởng thâm nám ân trời khu đất, chư vị

Tôn thần, ghi nhớ đức cù lao tiên tổ, từng niệm luôn ghi nhớ. Do cơ, bọn chúng con cái bán sỉ lễ phẩm, sửa thanh lịch mùi hương đăng, trần thiết trà trái ngược dơ lên trước án. Chúng con cái kính mời:

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.

Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Cúi van giáng lâm trước án, bệnh giám lòng trở thành thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Chúng con cái kính mời mọc người lớn tuổi Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội nước ngoài bọn họ..., cúi van thương xót con cái con cháu giáng về linh sàng, bệnh giám tâm trở thành, thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Xem thêm: rất xinh đẹp tuyệt vời

Tín ngôi nhà con cái lại kính mời mọc những vị vong linh, Tiền ngôi nhà, Hậu ngôi nhà ở nhập ngôi nhà này, khu đất này đồng lâm án chi phí, đồng lai hâm hưởng trọn, phù trợ mang lại toàn gia bọn chúng con cái đằm thắm cung khang khái, phiên bản mệnh bình an. Bốn mùa ko hạn ách nào là xâm, tám tiết hưởng trọn vinh quang đãng phát đạt.

Dãi tấm lòng trở thành cúi van bệnh giám.

Cẩn cáo.