unit 11 science and technology

Bình chọn:

4.4 bên trên 504 phiếu

Bạn đang xem: unit 11 science and technology

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 11 Tiếng Anh 8 mớiTổng hợp ý kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh 8 mới nhất unit 11 Xem cụ thể

Grammar Unit 11 SGK giờ đồng hồ Anh 8 mới

Ngữ pháp unit 11 giờ đồng hồ Anh 8 mới nhất ôn tập dượt những thì sau này và trần thuật câu tường thuật.

Xem cụ thể

Luyện tập dượt kể từ vựng Tổng hợp ý kể từ vựng Unit 11 Tiếng Anh 8 mới Xem tiếng giải

Getting Started Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Find the words in A in the conversation. Then match the to tướng the words in B with similar meanings.

Xem tiếng giải

A Closer Look 1 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mớiĐiền nhập địa điểm coi với cùng 1 trong mỗi kể từ nhập phần 5. Nghe và đánh giá, tiếp sau đó hiểu những câu Xem tiếng giải

A Closer Look 2 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Xem thêm: cách tách tên trong excel

Put the verbs in brackets into the correct tenses.

Xem tiếng giải

Communication Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới nhất Match the inventors in A with their inventions in B. Xem tiếng giải Skills 2 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mớiListen to tướng the conversation and choose the best summary. Xem tiếng giải

Looking back Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Write the correct size of the words in brackets.

Xem tiếng giải

Project Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mớiJohn J.Stone-Parker là 1 trong mỗi mái ấm phát minh sáng tạo con trẻ tuổi hạc nhất bên trên trái đất. Trong Khi vẫn là 1 đứa trẻ con, John vẫn rất rất yêu thương quí dẫn đến những loại mới nhất. Xem tiếng giải