tỷ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp nguyên nhân chính là do

Câu hỏi:

02/08/2019 69,574

A. VN cải tiến và phát triển mạnh nông nghiệp rạm canh lúa nước.

Bạn đang xem: tỷ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp nguyên nhân chính là do

B. chuyên môn cải tiến và phát triển công nghiệp của VN quá thấp.

Đáp án chủ yếu xác

C. người dân quí sinh sống ở vùng quê rộng lớn vì như thế nút sinh sống thấp.

D. VN với không nhiều thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn.

Hướng dẫn: SGK/78, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây không đích về đô thị mới ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân khu đô thị với Xu thế tăng.

B. Quá trình đô thị mới ra mắt chậm chạp.

C. Trình chừng đô thị mới quá thấp.

D. Phân tía khu đô thị đồng đều toàn quốc.

Câu 2:

Đặc điểm của khu đô thị VN lúc bấy giờ là

A. đều phải có quy tế bào rất rộng lớn.

B. có khá nhiều loại không giống nhau.

C. phân bổ đồng đều toàn quốc.

D. hạ tầng tân tiến.

Câu 3:

Tác động lớn số 1 của quy trình khu đô thị hoá ở VN cho tới nền kinh tế tài chính là

A. Tạo việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.

Xem thêm: vẽ tranh phòng chống ma túy đơn giản

B. Tăng nhanh chóng độ quý hiếm xuất khẩu.

C. Làm chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

D. Tăng thu nhập cho tất cả những người dân.

Câu 4:

Phát biểu này tại đây đích với đô thị mới ở VN hiện nay nay?

A. Tỉ lệ dân trở thành thị không bao giờ thay đổi.

B. Số khu đô thị tương đương nhau ở những vùng.

C. Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D. Trình chừng đô thị mới còn vô cùng thấp.

Câu 5:

Số dân trở thành thị VN tăng nhanh chóng trong mỗi năm thời gian gần đây đa số là vì vẹn toàn nhân này sau đây?

A. Tác động của hội nhập kinh tế tài chính toàn thị trường quốc tế.

B. Tác động của quy trình công nghiệp hóa.

C. Tại khu đô thị với hạ tầng càng ngày càng chất lượng.

D. Tại khu đô thị dễ dàng mò mẫm việc thực hiện với thu nhập.

Câu 6:

Tác động lớn số 1 của đô thị mới so với sự cải tiến và phát triển kinh tế tài chính - xã hội của VN là

A. chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

B. xúc tiến cải tiến và phát triển kinh tế tài chính - xã hội của khu vực.

C. tăng nhanh hạ tầng vật hóa học ở khu đô thị.

Xem thêm: mùa thu cho em lyrics

D. giải quyết và xử lý việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.