tốc độ truyền âm phụ thuộc vào

Câu hỏi:

09/05/2021 8,420

A. Phụ nằm trong vô độ mạnh âm. 

Bạn đang xem: tốc độ truyền âm phụ thuộc vào

B. Phụ nằm trong vô chừng to lớn của âm. 

C. Không tùy thuộc vào nhiệt độ chừng của môi trường thiên nhiên. 

D. Phụ nằm trong vô tính đàn hồi và lượng riêng biệt của môi trường thiên nhiên. 

Đáp án chủ yếu xác

Vận tốc truyền âm tùy thuộc vào tính đàn hồi, tỷ lệ của môi trường thiên nhiên và nhiệt độ chừng của môi trường thiên nhiên.

vR >vL >vK

Đáp án nên chọn là: D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vận tốc truyền âm tùy thuộc vào những yếu đuối tố

A. Cường chừng âm, chừng to lớn của âm 

B. Tính đàn hồi, tỷ lệ môi trường thiên nhiên và nhiệt độ chừng của môi trường 

C. Tần số âm và nhiệt độ chừng môi trường 

D. Tần số âm và cường to lớn của âm 

Câu 2:

Một chão đàn lâu năm 15cm, Khi gảy phân phát đi ra âm cơ bạn dạng với vận tốc truyền sóng bên trên chão là 300m/s. Tốc chừng truyền âm vô không gian là 340m/s. Cách sóng của âm phân phát đi ra vô không gian là:

A. 0,5m 

B. 1,24m 

C. 0,34m 

D. 0,68m 

Câu 3:

Đối với âm cơ bạn dạng và họa âm bậc 2 của nằm trong 1 chão đàn phân phát đi ra thì

A. Họa âm bậc 2 đem độ mạnh rộng lớn bộp chộp gấp đôi độ mạnh âm cơ bản 

Xem thêm: kí tự dấu cách ff

B. Tần số họa âm bậc 2 rộng lớn gấp hai tần số âm cơ bản 

C. Tần số âm cơ bạn dạng rộng lớn gấp hai tần số họa âm bậc 2 

D. Vận tốc truyền âm cơ bạn dạng gấp hai véc tơ vận tốc tức thời truyền họa âm bậc 2 

Câu 4:

Khi tiếng động truyền kể từ không gian vô nước, bước sóng và tần số của tiếng động đem thay cho thay đổi không?

A. Cách sóng thay cho thay đổi, tuy nhiên tần số bất biến. 

B. Cách sóng và tần số nằm trong bất biến. 

C. Cách sóng bất biến còn tần số thay cho thay đổi. 

D. Cách sóng thay cho thay đổi và tần số cũng thay cho thay đổi.

Câu 5:

Sóng cơ học tập Viral vô không gian với độ mạnh đầy đủ rộng lớn, tai tao rất có thể cảm thụ được sóng cơ học tập này sau đây:

A. Sóng cơ học tập đem chu kì 2μs

B. Sóng cơ học tập đem chu kì 2 ms

C. Sóng cơ học tập đem tần số 30 kHz

D. Sóng cơ học tập đem tần số 10 Hz. 

Câu 6:

Sóng cơ học tập Viral vô không gian với độ mạnh đầy đủ rộng lớn, tai tao rất có thể cảm thụ được sóng cơ học tập này sau đây:

A. Sóng cơ học tập đem chu kì 16μs

B. Sóng cơ học tập đem chu kì 8ms 

C. Sóng cơ học tập đem tần số 20MHz 

Xem thêm: cách cố định hàng trong excel

D. Sóng cơ học tập đem tần số 10mHz