toán lớp 5 luyện tập chung trang 32


Một vòi vĩnh nước chảy nhập bể, giờ đầu chảy nhập được 2/15 bể, giờ loại nhì chảy nhập được 1/5 bể. Hỏi khoảng từng giờ vòi vĩnh nước cơ chảy nhập được từng nào phần của bể ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 luyện tập chung trang 32

Video chỉ dẫn giải

a) \(1\) hấp tấp từng nào chuyến \( \dfrac{1}{10}\) ?

b) \( \dfrac{1}{10}\) gấp từng nào lần \( \dfrac{1}{100}\) ?

c) \( \dfrac{1}{100}\) gấp từng nào lần \( \dfrac{1}{1000}\) ?

Phương pháp giải:

Muốn biết số loại nhất hấp tấp số loại nhì từng nào chuyến tao lấy số loại nhất phân chia mang lại số loại nhì.

Lời giải chi tiết:

a) Ta đem : \( 1:  \dfrac{1}{10} =10 \) nên \(1\) hấp tấp \(10\) lần \( \dfrac{1}{10}\) ;

b) Ta đem : \( \dfrac{1}{10}: \dfrac{1}{100} =10 \) nên \( \dfrac{1}{10}\) gấp \(10\) lần \( \dfrac{1}{100}\) ;

c) \( \dfrac{1}{100}: \dfrac{1}{1000} =10 \) nên \( \dfrac{1}{100}\) gấp \(10\) lần \( \dfrac{1}{1000}.\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tìm \( \displaystyle x\):

a) \( \displaystyle x +  \dfrac{2}{5}= \dfrac{1}{2}\);                                         

b) \( \displaystyle x - \dfrac{2}{5}=\dfrac{2}{7}\);

c) \( \displaystyle x\times\dfrac{3}{4}= \dfrac{9}{20}\);                                       

d) \( \displaystyle x :  \dfrac{1}{7}=14\).

Phương pháp giải:

- Muốn mò mẫm số hạng chưa chắc chắn tao lấy tổng trừ lên đường số hạng tiếp tục biết.

- Muốn mò mẫm số bị trừ tao lấy hiệu cùng theo với số trừ.

- Muốn mò mẫm quá số chưa chắc chắn tao lấy tích phân chia mang lại quá số tiếp tục biết.

- Muốn mò mẫm số bị phân chia tao lấy thương nhân với số phân chia. 

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle x +  \dfrac{2}{5}= \dfrac{1}{2}\)                

    \( \displaystyle x = \dfrac{1}{2}- \dfrac{2}{5}\)                    

   \( \displaystyle x ={5 \over {10}} - {4 \over {10}}\)              

   \( \displaystyle x=  \dfrac{1}{10}\)                          

b) \( \displaystyle x -  \dfrac{2}{5}= \dfrac{2}{7}\)

\( \displaystyle x = \dfrac{2}{7}+ \dfrac{2}{5}\)

\( \displaystyle x={{10} \over {35}} + {{14} \over {35}}\)

\( \displaystyle x =  \dfrac{24}{35}\)

c) \( \displaystyle x \times  \dfrac{3}{4}\)\(= \displaystyle \dfrac{9}{20}\)            

    \( \displaystyle x =  \dfrac{9}{20}\)\( :\displaystyle \dfrac{3}{4}\)                   

    \( \displaystyle x = {9 \over {20}} \times {4 \over 3}\)                 

   \( \displaystyle x = {{9 \times 4} \over {20 \times 3}} \)                            

   \( \displaystyle x =\dfrac{3}{5}\)               

  d) \( \displaystyle x :\dfrac{1}{7}= 14\)

     \( \displaystyle x = 14 \times\dfrac{1}{7}\) 

     \( \displaystyle x = {{14 \times 1} \over 7} \)

      \( \displaystyle x = 2\).   

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một vòi vĩnh nước chảy nhập bể, giờ đầu chảy nhập được \( \dfrac{2}{15}\) bể, giờ loại nhì chảy nhập được \( \dfrac{1}{5}\) bể. Hỏi khoảng từng giờ vòi vĩnh nước cơ chảy nhập được từng nào phần của bể ?

Xem thêm: tác hại của bạo lực học đường

Phương pháp giải:

- Tính tổng số phần bể nước tuy nhiên vòi vĩnh nước chảy nhập nhì giờ.

- Tìm khoảng từng giờ vòi vĩnh nước cơ chảy được số phần của bể tao lấy tổng số phần bể nước tuy nhiên vòi vĩnh nước chảy nhập nhì giờ phân chia mang lại 2.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Giờ đầu: \( \dfrac{2}{15}\) bể

Giờ loại hai: \( \dfrac{1}{5}\) bể

Trung bình từng giờ: ... phần bể?

Bài giải

Trong \(2\) giờ vòi vĩnh nước chảy được số phần của bể là:

                   \( \dfrac{2}{15}+\dfrac{1}{5}=\dfrac{1}{3}\) (bể)

Trung bình từng giờ vòi vĩnh nước chảy được số phần bể nước là:

                   \( \dfrac{1}{3} : 2 =  \dfrac{1}{6}\) (bể)

                                     Đáp số: \( \dfrac{1}{6}\) bể.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Trước phía trên mua sắm \(5m\) vải vóc cần trả \(60 000\) đồng. Hiện ni giá thành từng mét vải vóc tiếp tục hạn chế \(2000\) đồng. Hỏi với \(60 000\) đổng, lúc này rất có thể mua sắm được từng nào mét vải vóc như vậy ?

Phương pháp giải:

- Tính giá chỉ chi phí trước đó lúc mua 1m vải vóc = giá chỉ chi phí lúc mua 5m vải  : 5 

- Tính giá chỉ chi phí lúc này lúc mua 1m vải vóc = giá chỉ chi phí trước đó lúc mua 1m vải vóc - 2000 đồng.

- Tính số mét vải vóc lúc này rất có thể mua sắm được tao lấy 60000 đồng phân chia cho giá chi phí lúc này lúc mua 1m vải vóc.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Trước phía trên 5m : 60 000 đồng

Hiện ni từng mét: hạn chế 2 000 đồng

60 000 đồng : ... mét vải?

Bài giải

Trước phía trên từng mét vải vóc có mức giá là:

               \(60 000 : 5 = 12 000\) (đồng)

Hiện ni giá chỉ từng mét vải vóc là:

              \(12 000 - 2000 = 10 000\) (đồng)

Với \(60 000\) đồng, hiện tại nay có thể mua sắm được số mét vải vóc là :

               \(60 000 : 10 000 = 6 \;(m)\)

                                   Đáp số : \(6m\) vải vóc. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 31, 32 Luyện tập dượt công cộng

  Viết những phân số sau theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn. Diện tích một quần thể ngủ đuối là 5ha, nhập cơ đem 3/10 diện tích S là hồ nước nước. Hỏi diện tích S hồ nước nước là từng nào mét vuông ?

 • Toán lớp 5 trang 31 Luyện tập dượt công cộng

  Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tao người sử dụng loại gạch men men hình vuông vắn đem cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch men nhằm lát kín nền căn chống cơ, hiểu được căn chống đem chiều rộng lớn 6m, chiều lâu năm 9m?

 • Toán lớp 5 trang 30 Luyện tập dượt

  Viết những số đo sau bên dưới dạng số đo đem đơn vị chức năng là mét vuông :

 • Toán lớp 5 trang 29, 30 Héc-ta

  Viết số tương thích nhập địa điểm chấm: Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết lách số đo diện tích S vùng rừng núi cơ bên dưới dạng số đo đem đơn vị chức năng là ki-lô-mét vuông.

 • Toán lớp 5 trang 28 Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích S

  Bài 1: Đọc những số đo diện tích S.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: lịch chiếu phim trường nguyệt tẫn minh

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.