tin học 6 cánh diều

Chủ đề A: Máy tính và nằm trong đồng

Giải bài bác 1: tin tức tiếp nhận và xử lí thông tin

Giải bài bác 2: Lưu trữ và trao thay đổi thông tin

Bạn đang xem: tin học 6 cánh diều

Giải bài bác 3: Máy tính vô hoạt động và sinh hoạt thông tin

Giải bài bác 4: Biểu biểu diễn văn bạn dạng, hình hình ảnh, tiếng động vô máy tính

Giải bài bác 5: Dữ liệu vô máy tính

Chủ đề B. Mạng PC và internet

Giải bài bác 1: Khái niệm và quyền lợi của mạng máy tính

Giải bài bác 2: Các bộ phận của mạng máy tính

Giải bài bác 3: Mạng với chạc và mạng ko dây

Giải bài bác 4: Thực hành về mạng máy tính

Chủ đề C. Tổ chức tàng trữ, dò thám tìm tòi và trao thay đổi thông tin

Giải bài bác 1: tin tức bên trên web

Giải bài bác 2: Truy cập vấn đề bên trên internet

Giải bài bác 3: Giới thiệu máy dò thám kiếm

Giải bài bác 4: Thực hành dò thám tìm tòi vấn đề bên trên Internet

Giải bài bác 5: Giới thiệu thư năng lượng điện tử

Giải bài bác 6: Thực hành dùng thư năng lượng điện tử

Chủ đề D. Đạo đức, pháp lý và văn hóa truyền thống vô môi trường xung quanh số

Giải bài bác 1: Mặt trái ngược của Internet

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 3

Giải bài bác 2: Sự an toàn và đáng tin cậy và hợp lí khi dùng thông tin

Giải bài bác 3: Thực hành chống vệ trước tác động xấu xí kể từ Internet

Chủ đề E. Ứng dụng tin tưởng học

Giải bài bác 1:Tìm dò thám và thay cho thế vô biên soạn thảo văn bản

Giải bài bác 2: Trình bày trang, format và in văn bản

Giải bài bác 3: Thực hành dò thám dò thám, thay cho thế và format văn bản

Giải bài bác 4: Trình bày vấn đề ở dạng bảng

Giải bài bác 5: Thực hành tổ hợp về biên soạn thảo văn bản

Giải bài bác 6: Sơ trang bị tư duy

Giải bài bác 7: Khám phá huỷ ứng dụng sơ trang bị tư duy

Giải bài bác 8: Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ trang bị tư duy

Chủ đề F. Giải quyết yếu tố với việc trợ chung của sản phẩm tính

Giải bài bác 1: Khái niệm thuật toán

Giải bài bác 2: Mô miêu tả thuật toán, cấu tạo tuần tự động vô thuật toán

Xem thêm: khó vẽ nụ cười lyric

Giải bài bác 3: Cấu trúc rẽ nhánh vô thuật toán

Giải bài bác 4: Cấu trúc lặp vô thuật toán

Giải bài bác 5: Thực hành về tế bào miêu tả thuật toán