tiếng anh 9 unit 11 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 11 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

1. Choose the future active or passive complete the sentences.

(Chọn thì sau này dữ thế chủ động hoặc tiêu cực nhằm hoàn thành xong câu.) 

1. Teenagers ___________ in important decisions concerning their lives.

A. will participate

B. will be participated

2. Trees ___________ on both sides of the streets.

A. will plant

B. will be planted

3. All the information you need for the report ___________ tomorrow.

A. will provide

B. will be provided

4. When put into operation, this factory ___________ tons of cheese a day.

A. will produce

B. will be produced

5. In the near future, e-books ___________ paper books in school.

A. will replace

B. will be replaced

6. The principal promises that safety measures ___________ immediately ______.

A. will – apply

B. will – be applied

Phương pháp giải:

Nếu mái ấm thế phát sinh hành vi đứng ở đầu câu thực hiện mái ấm ngữ => câu mái ấm động

Nếu mái ấm ngữ là đối tượng người tiêu dùng phải chịu nhập => câu bị động 

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. B

4. A

5. A

6. B

1. A

Teenagers will participate in important decisions concerning their lives.

(Thanh thiếu hụt niên sẽ tham ô gia vào những ra quyết định cần thiết tương quan cho tới cuộc sống đời thường của bọn chúng.)

2. B

Trees will be planted on both sides of the streets.

(Cây sẽ được trồng hai mặt mày lối.)

3. B

All the information you need for the report will be provided tomorrow.

(Tất cả những vấn đề bạn phải cho tới bài bác báo cáo sẽ được cung cấp vào ngày mai.)

4. A

When put into operation, this factory will produce tons of cheese a day.

(Khi chính thức sinh hoạt nhà máy sản xuất này sẽ sản xuất 10 tấn phô mai một ngày.)

5. A

In the near future, e-books will replace paper books in school.

(Trong sau này sách năng lượng điện từ sẽ thay cho thế sách giấy má ở ngôi trường.)

6. B

The principal promises that safety measures will immediately be applied.

(Hiệu trưởng hứa rằng những phương án an toàn sẽ được áp dụng ngay tức khắc.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Rewrite the sentences without changing original meanings.

(Viết lại câu ko thay đổi nghĩa đối với câu thuở đầu.)

1. They will also hold classes in places lượt thích restaurants or supermarkets.

(Họ cũng tiếp tục tổ chức triển khai lớp học tập ở những điểm như nhà hàng quán ăn và cửa hàng.)

=> Classes ___________.

2. The school will constantly tailor its curriculum lớn meet changes in society.

(Trường học tập tiếp tục liên tiếp kiểm soát và điều chỉnh giáo án nhằm đáp ứng nhu cầu sự thay cho thay đổi của xã hội.)

=> The school's curriculum ___________.

3. Schools will not evaluate students' academic performance through exams only.

(Trường học tập sẽ không còn Đánh Giá học tập lực của học viên chỉ trải qua những bài bác đua.)

=> Students' academic performance___________.

4. Men will no longer make all the decisions in the family.

(Đàn ông tiếp tục không hề thể hiện từng ra quyết định nhập mái ấm gia đình.)

=> Not all the decisions in the family__________.

5. High technology will miễn phí women from most housework.

(Công nghệ cao tiếp tục giải hòa phụ phái đẹp ngoài đa số việc làm mái ấm.)

=> Women _____________.

6. They will build more flyovers lớn reduce traffic in the đô thị.

(Họ sẽ xây dựng dựng nhiều cầu vượt lên trước rộng lớn nhằm tách giao thông vận tải nhập TP.HCM.)

=> More flyovers ______________.

Lời giải chi tiết:

1. Classes will also be held in places lượt thích restaurants or supermarkets.

(Các lớp học tập cũng sẽ tiến hành tổ chức triển khai ở những điểm như nhà hàng quán ăn hoặc cửa hàng.)

2. The school's curriculum will constantly be tailored lớn meet changes in society.

(Chương trình giảng dạy dỗ của ngôi trường tiếp tục liên tiếp được kiểm soát và điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu những thay cho thay đổi nhập xã hội.)

3. Students' academic performance will not be evaluated through exams only.

(Kết ngược tiếp thu kiến thức của học viên sẽ không còn được Đánh Giá qua quýt những kỳ đua.)

4. Not all the decisions in the family will be made by men.

(Không cần toàn bộ những ra quyết định nhập mái ấm gia đình tiếp tục bởi phái nam tiến hành.)

5. Women will be freed from most housework by high technology.

(Phụ phái đẹp sẽ tiến hành giải hòa ngoài đa số những việc làm mái ấm gia đình bởi vì technology cao.)

6. More flyovers will be built lớn reduce traffic in the đô thị.

Xem thêm: tự giới thiệu về bản thân

(Thêm nhiều cầu vượt lên trước sẽ tiến hành thiết kế nhằm tách lưu lượng giao thông vận tải nhập TP.HCM.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Put a comma/commas where necessary in the sentences. 

(Đặt một hoặc nhiều vệt phẩy ở điểm quan trọng nhập câu.)

1. Minh told bầm about his new job which he's enjoying very much.

__________________

2. The Board of Directors are usually those who get the most votes.

__________________

3. The US which stands for the United States is sometimes confused with the UN which stands for the United Nations.

__________________

4. Jack London who is the author of The Call of the Wild is a famous American writer.

__________________

5. Psychology which is the study of the mind originates from a Greek word.

__________________

6. Jane refused a position which would be a dream job for many of her peers.

__________________

Lời giải chi tiết:

1. Minh told bầm about his new job, which he's enjoying very much.

(Minh kể tôi nghe việc làm mới nhất của anh ý ấy tuy nhiên anh ấy đặc biệt mến.)

2. The Board of Directors is usually those who get the most votes.

(Ban Giám đốc thông thường là những người dân nhận nhiều phiếu bầu lựa chọn nhất.)

3. The US, which stands for the United States, is sometimes confused with the UN, which stands for the United Nations.

(Từ US ghi chép tắc cho tới the United States thỉnh phảng phất thực hiện lầm lẫn với UN ghi chép tắt của the United Nations.)

4. Jack London, who is the author of The Call of The Wild, is a famous American writer.

(Jack London người sáng tác của giờ đồng hồ gọi hoang dại là 1 mái ấm văn phổ biến người Mỹ.)

5. Psychology, which is the study of the mind, originates from a Greek word.

(Tâm lý học tập ngành nghiên cứu và phân tích về tâm lý với xuất xứ kể từ Hy Lạp.)

6. Jane refused a position that would be a dream job for many of her peers. 

(Jane kể từ chối địa điểm là việc làm mong ước của khá nhiều đồng minh của cô ý.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Cross out the relative clause which can be omitted without causing confusion lớn the meaning of the sentence.

(Gạch vứt mệnh đề mối quan hệ rất có thể lược vứt tuy nhiên không khiến khó khăn hiểu về nghĩa của câu.) 

1. Sarah works for a company that makes bikes.

(Sarah thao tác làm việc cho 1 doanh nghiệp phát hành xe đạp điện.)

________________

2. I’ve got a sister called Caroline, who is now on a tour around Canada.

(Tôi với cùng một chị gái thương hiệu là Caroline, lúc này đang di chuyển du ngoạn xung quanh Canada.)

________________

3. This morning I met my ex-classmate Janet, whom I hadn't seen for ages.

(Sáng ni, tôi gặp gỡ bạn làm việc cũ Janet, tôi dường như không gặp gỡ nhiều năm rồi.)

________________

4. The 6.30 bus, which I often take lớn school, was late today.

(Chuyến xe cộ buýt 6.30, tôi thông thường đón cho tới ngôi trường, thời điểm ngày hôm nay cho tới muộn.)

________________

5. Only those who had booked in advance were allowed in.

(Chỉ những người dân bịa đặt khu vực trước vừa được luật lệ nhập.)

________________

6. The stairs which lead lớn the basement are rather slippery.

(Những bậc thanh kéo đến tầng hầm dưới đất đặc biệt bóng.)

________________

Lời giải chi tiết:

2. I’ve got a sister called Caroline. 

(Tôi với cùng một chị gái thương hiệu là Caroline.)

3. This morning I met my ex-classmate Janet.

(Sáng ni, tôi gặp gỡ bạn làm việc cũ Janet.)

4. The 6.30 bus was late today.

(Xe buýt 6.30 thời điểm ngày hôm nay cho tới trễ.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Combine two sentences into one. Use the sentence in brackets lớn make a non-defining relative clause. 

(Kết phù hợp nhị câu trở nên 1. Dùng 1 câu nhập ngoặc sẽ tạo trở nên mệnh đề mối quan hệ ko xác lập.)

1. We are staying at the Grand Hotel. (It will be demolished for a department store.)

(Chúng tôi đang được ở hotel Grand. - Nó sẽ tiến hành sửa trở nên siêu thị tạp hóa.)

2. The essays will be assessed by Hans de Wit. (He is the President of the EAIE.)

(Bài văn sẽ tiến hành Đánh Giá bởi vì Han de Wit. - Ông là quản trị của EAIE.)

3. The Second World War destroyed hundreds of cities in Europe. (It lasted from 1939 lớn 1945.)

(Chiến giành trái đất loại nhị vẫn huỷ bỏ hàng ngàn TP.HCM ở châu Âu. - Nó kéo dãn dài kể từ 1939 cho tới 1945.)

4. I have read several short stories by Jack London. (He is a famous American writer.)

(Chúng tôi vẫn gọi một số trong những truyện cộc của Jack London. - Ông là mái ấm văn phổ biến người Mỹ.)

5. The Eiffel Tower was built over two hundred years ago. (It is on the River Seine.)

(Tháp Eiffle được thiết kế cách đó rộng lớn 200 năm. - Nó bên trên sông Seine.)

Lời giải chi tiết:

1. We are staying at the Grand Hotel, which will be demolished for a department store.

(Chúng tôi đang được ở hotel Grand, điểm tuy nhiên sẽ tiến hành sửa trở nên siêu thị tạp hóa.)

2. The essays will be assessed by Hans de Wit, who is the President of the EAIE.

(Bài văn sẽ tiến hành Đánh Giá bởi vì Han de Wit, người tuy nhiên là Chủ tịch của EAIE.)

3. The Second World War, which lasted from 1939 lớn 1945, destroyed hundreds of cities in Europe.

(Thế chiến loại nhị, loại tuy nhiên kéo dãn dài kể từ 1939 cho tới 1945, vẫn huỷ bỏ hàng ngàn TP.HCM Châu Âu.)

4. I have read several short stories by Jack London, who is a famous American writer.

Xem thêm: tập làm văn lớp 4 nhân dịp sinh nhật của một người thân đang ở xa

(Tôi vẫn gọi một số trong những truyện cộc của Jack London, người là 1 mái ấm văn phổ biến người Mỹ.)

5. The Eiffel Tower, which is on the River Seine, was built over two hundred years ago.

(Tháp Eiffel, loại tuy nhiên bên trên sông Seine, được thiết kế cách đó rộng lớn 200 năm vừa qua.)