tiếng anh 8 unit 6 looking backLời giải bài bác tập luyện Unit 6 lớp 8 Looking Back trang 68 nhập Unit 6: Lifestyles Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 6.

Tiếng Anh 8 Unit 6 Looking Back (trang 68) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 6 looking back

1 (trang 68 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Match each word or phrase with its meaning (Nối từng kể từ hoặc cụm kể từ với nghĩa của nó)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Looking Back (trang 68) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. c

2. d

3. e

4. a

5. b

Hướng dẫn dịch:

1 - c: lối sinh sống - phương pháp nhưng mà cá thể hoặc group người sinh sống và thao tác.

2 - d: common practice - cách thức thường thì của một việc gì cơ.

3 - e: thực phẩm trên phố - thực phẩm hoặc thức uống thực hiện sẵn được buôn bán bên trên trên phố hoặc những điểm công nằm trong không giống.

4 - a: thực hiện đồ vật tay chân - thực hiện đồ vật thủ công, dùng những khả năng.

5 - b: dogsled - xe cộ bởi chó kéo (thường là bên trên tuyết)

Quảng cáo

2 (trang 68 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete each sentence with a word or phrase from the box (Hoàn trở nên từng câu với cùng một kể từ hoặc cụm kể từ từ hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Looking Back (trang 68) | Tiếng Anh 8 Global Success

1. My younger sister is __________ listening to tát music while studying.

2. The native people there ___________ us warmly when we arrived.

3. Many people are trying to tát adopt a healthy __________ these days.

4. I believe that _________ are not as interesting as offline lessons.

5. It is difficult for some villages to tát _________ their traditional lifestyle.

Đáp án:

1. in the habit of

2. greeted

3. lifestyle

4. online lessons

5. maintain

Giải thích:

1. in the habit of = bám theo thói quen

2. greeted = chào

3. lifestyle = lối sống

4. online lessons = tiết học tập trực tuyến

5. maintain = duy trì

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Em gái tôi sở hữu thói quen thuộc nghe nhạc nhập khi tham gia học.

2. Những người bạn dạng địa ở cơ mừng đón Cửa Hàng chúng tôi nồng nhiệt độ khi Cửa Hàng chúng tôi cho tới.

3. Ngày ni, nhiều người đang được nỗ lực vận dụng lối sinh sống thanh khiết.

4. Tôi tin cậy rằng những bài học kinh nghiệm trực tuyến ko thú vị bởi những bài học kinh nghiệm nước ngoài tuyến.

5. Một số thôn khó khăn giữ lại nếp sinh sống truyền thống cuội nguồn.

3 (trang 68 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences, using the correct tense of the verbs in brackets. (Hoàn trở nên những câu, dùng thì đích của động kể từ nhập ngoặc)

1. No worries. The organisers (send) _______ us an invitation soon.

2. Unless they behave, those children (not be) __________ welcome here.

3. Do you think online learning (become) ________ the new mode of education?

4. If I (win) ________ the competition, I will donate half of the prize money to tát charity.

5. ______ we (have to) _______ keep to tát the left when we drive in Singapore next week?

Quảng cáo

Đáp án:

1. will send

2. won’t be

3. will become

4. win

5. Will we have to

Giải thích:

Cấu trúc thì sau này đơn:

(+) S + will + V-inf + …

(⎯) S + won’t + V-inf + …

(?) Will + S + V-inf + …?

Xem thêm: toán lớp 5 luyện tập

Hướng dẫn dịch:

1. Không nên lo ngại. Ban tổ chức triển khai tiếp tục sớm gửi thư mời mọc mang đến Cửa Hàng chúng tôi.

2. Trừ khi bọn chúng ngoan ngoãn ngoãn, những đứa con trẻ cơ sẽ không còn được mừng đón ở phía trên.

3. Quý Khách sở hữu suy nghĩ học tập trực tuyến tiếp tục phát triển thành cách thức dạy dỗ mới?

4. Nếu tôi thắng cuộc ganh đua, tôi tiếp tục quyên gom 1/2 số chi phí thưởng mang đến tổ chức triển khai kể từ thiện.

5. Chúng tao sở hữu nên cút phía trái khi tài xế ở Singapore nhập tuần cho tới không?

4 (trang 68 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Rewrite the following sentences, sánh that their meaning stays the same. (Viết lại những câu sau sao mang đến nghĩa ko đổi)

1. Don't play computer games for too long. You will harm your eyes.

If you play _______________________________.

2. Be careful with your diet, or you will get overweight.

You will _________________________________.

3. We'll go to tát the beach unless it rains.

If ________________________________________.

4. If you don’t hurry up, you will be late.

Unless ____________________________________.

5. Unless the teacher explains the lesson again, we won't understand it very well.

If ________________________________________.

Đáp án:

1. If you play computer games for long, you will harm your eyes.

2. My dad will visit Coober Pedy next summer.

3. If it doesn't rain, we'll go to tát the beach.

4. Unless you hurry up, you will be late.

5. If the teacher doesn’t explain the lesson again, we won’t understand it very well.

Giải thích:

- Cấu trúc ĐK loại I: If + Present Simple, Future Simple.

- Unless = If … not … (trừ khi …)

Hướng dẫn dịch:

A. Câu gốc

1. Không chơi trò chơi bên trên PC vượt lên lâu. Quý Khách tiếp tục thực hiện hoảng hồn hai con mắt của chúng ta.

2. Hãy cẩn trọng với cơ chế thức ăn của chúng ta, còn nếu không các bạn sẽ bị quá cân nặng.

3. Chúng tôi tiếp tục cút đại dương trừ khi trời mưa.

4. Nếu chúng ta ko thời gian nhanh lên, các bạn sẽ bị trễ.

5. Trừ khi nhà giáo lý giải lại bài học kinh nghiệm, còn nếu không Cửa Hàng chúng tôi sẽ không còn nắm rõ lắm.

B. Câu mới

1. Chơi trò chơi máy tính lâu tiếp tục hoảng hồn đôi mắt.

2. Thầy tôi sẽ tới thăm hỏi Coober Pedy nhập ngày hè cho tới.

3. Nếu trời ko mưa, tất cả chúng ta tiếp tục cút đại dương.

4. Trừ khi chúng ta thời gian nhanh lên, còn nếu không các bạn sẽ bị trễ.

5. Nếu nhà giáo ko lý giải lại bài học kinh nghiệm, Cửa Hàng chúng tôi sẽ không còn nắm rõ lắm.

Lời giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 6

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 1 (trang 62, 63)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 2 (trang 63, 64)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Communication (trang 64, 65)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 1 (trang 65, 66)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 2 (trang 67)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Project (trang 69)

Xem tăng câu nói. giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication in the future

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ sở hữu đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook free mang đến teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Xem thêm: điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 đà nẵng

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-6-folk-tales.jspGiải bài bác tập luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học