tiếng anh 11 unit 15

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Before

Bạn đang xem: tiếng anh 11 unit 15

Before you read

Work in partner. Ask and answer the following questions.

(Làm việc với bạn làm việc. Hỏi và trả lời các thắc mắc sau.)

1. Who is the first human vĩ đại fly into space?

(Ai là kẻ trước tiên cất cánh vô ko gian?)

2. Can vou name the first humans vĩ đại phối foot on the moon?

(Bạn hoàn toàn có thể kể thương hiệu những người dân trước tiên bịa chân lên Mặt Trăng?)

3. Who is the first Vietnamese vĩ đại fly into space?

(Ai là kẻ nước Việt Nam trước tiên cất cánh vô ko gian?)

Lời giải chi tiết:

1. The first human vĩ đại fly into space is Yuri Aleksevevich Gagarin.

(Người trước tiên cất cánh vô dải ngân hà là Yuri Aleksevevich Gagarin.)

2. The first humans vĩ đại phối foot on the moon are Neil Armstrong and Buzz Aldrin.

(Những người trước tiên bịa chân lên phía trên mặt trăng là Neil Armstrong và Buzz Aldrin.)

3. The first Vietnamese vĩ đại fly into space is Pham Tuan.

(Người nước Việt Nam trước tiên cất cánh vô dải ngân hà là Phạm Tuân.)

While

While you read

Read the text about Yuri Alekseyevich Gagarin, the first human vĩ đại fly into space and then bởi the tasks that follow.

(Đọc những văn bạn dạng về Yuri Alekseyevich Gagarin, người trước tiên cất cánh vô không khí và tiếp sau đó thực hiện những trọng trách tiếp sau.)

1. At 9.07 a.m. Moscow time on 12th April, 1961, Yuri Gagarin lifted off into space aboard the Vostok 1. Approximately 12 minutes later, the first human being was in orbit around the Earth at a tốc độ of more than vãn 17,000 miles per hour. His flight lasted 108 minutes.

2. The 27-year-old Soviet cosmonaut became the first person vĩ đại eat and drink in weightlessness. From his window in space, Gagarin was able vĩ đại view the earth in a way that no human beings had done before. The first words spoken from space were: “I see the Earth. It’s sánh beautiful!"

3. Before Gagarin’s historic flight, there were still enormous uncertainties. No one knew precisely what would happen vĩ đại a human being in space. How would the body toàn thân react vĩ đại the extreme changes in temperature? How would the mind giảm giá khuyến mãi with the psychological tension? If there was a technical failure, Gagarin might never get back vĩ đại the Earth.

4. The success of Gagarin’s flight attracted worldwide attention and made him a hero. In a telegram vĩ đại Moscow, U.S. President John F. Kennedy wrote, “The people of the United States share with the people of the Soviet Union their satisfaction for the safe flight of the astronaut in man's first venture into space. We congratulate you and the Soviet scientists and engineers who made this feat possible. ...”

5. Gagarin could have made another space flight if a tragic accident had not occurred. He died in a plane crash on a routine training flight in March 1968. After his death, his hometown of Gzhatsk was renamed Gagarin, and the Cosmonaut Training Centre at Star City, Russia, was given the name of this national hero.

Phương pháp giải:

Dịch bài:

1. Vào khi 9:07 giờ Moscow, ngày 12 tháng bốn năm 1961. Yuri Gagarin cất cánh vô không khí bên trên tàu Vostok 1. Khoảng 12 phút tiếp sau đó, thứ tự trước tiên thế giới cất cánh xung quanh tiến trình Trái khu đất với vận tốc rộng lớn 17000 dặm một giờ. Chuyến cất cánh của ông kéo dãn dài 108 phút

2. Phi hành gia 27 tuổi hạc người Liên Xô đang trở thành người trước tiên ăn và húp vô hiện tượng ko trọng lượng. Từ hành lang cửa số của tôi vô không khí, Gagarin vẫn hoàn toàn có thể nom Trái khu đất theo đuổi dòng sản phẩm cơ hội nhưng mà ko một người nào là đã từng trước cơ. Nhưng trước tiên được phân phát đi ra vô dải ngân hà là: "Tôi vẫn phát hiện ra Trái khu đất. Nó rất đẹp quá!"

3. Trước chuyến cất cánh lịch sử vẻ vang của Gagarin, vẫn còn đó tồn bên trên sự không tin tưởng rất rộng. Không ai biết đúng đắn những gì tiếp tục xẩy ra với 1 thế giới vô không khí. Làm thế nào là nhằm khung người phản xạ với những thay cho thay đổi nghiêm khắc của sức nóng độ? Đầu óc thế giới tiếp tục thay đổi phó với việc stress tư tưởng như vậy nào? Nếu sở hữu một lỗi kỹ năng, Gagarin ko khi nào hoàn toàn có thể quay về Trái Đất nữa.

4. Sự thành công xuất sắc của chuyến cất cánh của Gagarin vẫn lôi cuốn sự lưu ý bên trên toàn toàn cầu và tạo nên ông phát triển thành một nhân vật. Trong một bức năng lượng điện tín gửi cho tới Moscow. Tổng thống Mĩ John F. Kennedy vẫn viết: "Nhân dân Hoa Kỳ xin xỏ được share niềm sung sướng với dân chúng Liên Xô vì như thế chuyến cất cánh đáng tin cậy khắc ghi bước chu du trước tiên của thế giới vô dải ngân hà. Chúng tôi xin xỏ chúc mừng chúng ta và những ngôi nhà khoa học tập, những kĩ sư Liên Xô - những người dân tạo nên sự thành công xuất sắc này…”

5. Gagarin hoàn toàn có thể vẫn tiến hành một chuyến cất cánh vô không khí không giống nếu như một tai nạn thương tâm thảm khốc ko xẩy ra ông tắt hơi vô một vụ tai nạn thương tâm máy cất cánh bên trên một chuyến cất cánh huấn luyện và giảng dạy quyết định kì vô mon 3 năm 1968. Sau Lúc ông bị tiêu diệt, quê nhà của ông, Gzhatsk được thay tên trở nên Gagarin và Trung tâm Đào tạo ra Cosmonaut bên trên thành phố Hồ Chí Minh Star của Nga, được có tên người nhân vật dân tộc bản địa này.

Lời giải chi tiết:

Task 1

Task 1. Match the headings vĩ đại the paragraphs.

(Ghép title với đoạn văn.)

Paragraph 1

Paragraph 2

Paragraph 3

Paragraph 4

Paragraph 5

A. The tragic accident

B. The lift-off

C. Congratulations

Xem thêm: lời chúc khai trương hồng phát

D. View on Earth

E. Uncertainties

Lời giải chi tiết:

Paragraph 1 - B. The lift-off (Đoạn 1 - B. Cất cánh)

Paragraph 2 - D. View on Earth (Đoạn 2 - D. Quang cảnh Trái Đất)

Paragraph 3 - E. Uncertainties (Đoạn 3 - E. Sự ko Chắn chắn chắn)

Paragraph 4 - C. Congratulations (Đoạn 4 - C. Xin chúc mừng)

Paragraph 5 - A. The tragic accident (Đoạn 5 - A. Tai nàn nhức lòng)

Task 2

Task 2. Read the passage again and answer the questions.

(Đọc kĩ đoạn văn một đợt nữa và vấn đáp những thắc mắc.)

1. How old was Gagarin when he became the first human being in space?

(Gagarin từng nào tuổi hạc khi phát triển thành người trước tiên cất cánh vô vũ trụ?)

2. How long was he in space?

(Anh ấy ở vô dải ngân hà bao lâu?)

3. What questions were raised before Gasarin's space flight?

(Trước chuyến cất cánh vô dải ngân hà của Gagarin, người tớ vẫn nêu lên những yếu tố gì?)

4. What was the tốc độ of his spacecraft in orbit around the Earth?

(Vận tốc cái tàu dải ngân hà của ông là từng nào Lúc ở vô tiến trình cất cánh vòng xung quanh Trái Đất?)

5. Why couldn’t Gagarin make a new space flight?

(Tại sao Gagarin ko thể tiến hành một chuyến cất cánh dải ngân hà mới?)

6. What was done after Gagarin's death vĩ đại honour this national hero?

(Người tớ đã từng gì sau chết choc của Gagarin nhằm tuyên dương anh ấy là nhân vật dân tộc?)

Lời giải chi tiết:

1. He was 27 years old.

(Ông 27 tuổi hạc.)

2. He was in space for 108 minutes.

(Ông ở vô không khí vô 108 phút.)

3. They were what would happen vĩ đại a human being in space or how the body toàn thân would react vĩ đại the extreme changes in temperature or how the mind would giảm giá khuyến mãi with the psycholigical tension.

(Đó là tất cả những gì tiếp tục xẩy ra với 1 thế giới vô không khí hoặc khung người tiếp tục phản xạ ra làm sao với những thay cho thay đổi nghiêm khắc về sức nóng phỏng hoặc tư tưởng tiếp tục thích ứng thế nào là với stress tư tưởng ra làm sao.)

4. It was more than vãn 17.000 miles per hour.

(Hơn 17.000 dặm một giờ.)

5. Because he died in a plane crash on a routine training flight in March 1968.

(Bởi vì như thế ông vẫn bị tiêu diệt vô một vụ tai nạn thương tâm máy cất cánh bên trên một chuyến cất cánh giảng dạy thông thường xuyên vô mon 3 năm 1968.)

6. After his death, his hometown of Gzhatsk was renamed Gagarin, and the Cosmonaut Trainins Center at Star City, Russia, was given the name of this national hero.

(Sau Lúc ông tắt hơi, quê nhà của ông Gzhatsk được thay tên trở nên Gagarin, và Trung tâm giảng dạy Cosmonaut bên trên Star City, Nga, được gọi là của nhân vật dân tộc bản địa này.)

After you read

After you read

Complete the summary of the reading passage by putting the words/ phrases in the box into the blanks.

(Hoàn trở nên bạn dạng tóm lược của bài bác phát âm bằng phương pháp bịa những từ/ cụm kể từ vô bảng vô vị trí trống không.)

impossible             named after           lasted                         gravity              success                  view                      in space                     cosmonaut

On 12th April, 1961, Yuri Gagarin, a Russian (1) ______ became the first human being (2) ______. Although his flight (3) ______ only 108 minutes, its (4) ______ made him become a national hero. He also became the first person vĩ đại eat and drink in zero (5) ______ , and he was able vĩ đại (6) ______ the Earth in a way that no one had done before. Unfortunately, plane crash in March 1968 made Gagarin's desire of revisiting space (7) ______. After his death, his hometown and the Cosmonaut Training: Centre at Star City, Russia were (8) ______ him.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: toán lớp 5 trang 58 59

On 12th April, 1961, Yuri Gagarin, a Russian (1) cosmonaut became the first human being (2) in space. Although his flight (3) lasted only 108 minutes, its (4) success made him become a national hero. He also became the first person vĩ đại eat and drink in zero (5) gravity, and he was able vĩ đại (6) view the Earth in a way that no one had done before. Unfortunately, plane crash in March 1968 made Gagarin's desire of revisiting space (7) impossible. After his death, his hometown and the Cosmonaut Training: Centre at Star City, Russia were (8) named after him.

Tạm dịch: 

Vào ngày 12 tháng bốn năm 1961, Yuri Gagarin, một phi hành gia người Nga phát triển thành thế giới đầu tiên bay vô vũ trụ. Mặc cho dù chuyến cất cánh của ông chỉ kéo dài 108 phút, thành công của nó khiến cho ông phát triển thành nhân vật dân tộc bản địa. Ông cũng đang trở thành người trước tiên ăn và húp vô hiện tượng không trọng lực, và ông vẫn sở hữu thể ngắm nhìn Trái Đất theo đuổi một cơ hội nhưng mà ko ai đó đã thực hiện trước đó. Thật rủi ro, vụ tai nạn thương tâm máy cất cánh mon 3 năm 1968 vẫn tạo nên mong ước của Gagarin về sự việc vô không khí thứ tự nữa bất khả thi. Sau Lúc ông tắt hơi, quê nhà của ông và Trung tâm giảng dạy Cosmonaut: Trung tâm bên trên Star City, Nga được đặt tên theo ông.