tiến hóa nhỏ là quá trình

Tiến hoá nhỏ là quá trình

Bạn đang xem: tiến hóa nhỏ là quá trình

A. thay đổi vốn liếng ren của quần thể dẫn cho tới tạo hình loại mới nhất.

B. ra mắt bên trên phạm vi rộng lớn, vô thời hạn lâu năm.

C. phân loại loại trở nên những group phân loại nhỏ rộng lớn.

D. tạo hình những đơn vị chức năng phân loại bên trên loại.

Đáp án A

– Tiến hoá nhỏ là quy trình thay đổi cấu hình DT của quần thể (biến thay đổi về tần số alen và bộ phận loại ren của quần thể).
– Sự thay đổi cấu hình DT của quần thể cho tới một khi thực hiện xuất hiện nay sự cơ hội li sinh đẻ với chiếc quần thể gốc, tạo hình loại mới nhất .
– Tiến hoá nhỏ ra mắt bên trên quy tế bào nhỏ , vô phạm vi một loại .
→ Đáp án A

Vũ Thị Hồng Phượng . 26/5/2017

. 26/05/2017

500 bài xích luyện hiểu hiểu - hiểu điền Tiếng Anh 200.000đ 189.000đ
Bản đặc biệt quan trọng Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh 300.000đ 199.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

500 bài xích luyện hiểu hiểu - hiểu điền Tiếng Anh 200.000đ 189.000đ
Bản đặc biệt quan trọng Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh 300.000đ 199.000đ

Xem thêm: chúc sinh nhật em trai

PRO S Vật lý 8+ 2024 - Học bám theo lịch kể từ tổn thất gốc

800.000đ 475.000đ

XEM THÊM SÁCH ID