thuyết trình tiếng anh là gì

VIETNAMESE

thuyết trình

Bạn đang xem: thuyết trình tiếng anh là gì

trình bày

Thuyết trình là share, trình diễn về một chủ thể rõ ràng này cơ trước nhiều người.Thuyết trình nhằm mục tiêu mục tiêu truyền đạt vấn đề, share, trình làng nhằm mục tiêu đạt được những tiềm năng rõ ràng này cơ.

1.

Hôm ni tôi tiếp tục thuyết trình về những vấn đề tiên tiến nhất về chuyển đổi nhiệt độ.

Today I will present the latest information on climate change.

Xem thêm: điểm chuẩn y hà nội 2022

2.

Để bảo đảm an toàn luận văn, các bạn sẽ cần dành riêng một phần hai tiếng nhằm thuyết trình về phân tích của tôi.

For the thesis defense, you will have vĩ đại spend 30 minutes presenting your own research.

Chúng tao nằm trong học tập về những nghĩa không giống nhau của present nhập giờ Anh nha!

- thuyết trình: Today I will present the latest information on climate change. (Hôm ni tôi tiếp tục thuyết trình về những vấn đề tiên tiến nhất về chuyển đổi nhiệt độ.)

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm mầm non

- trao giải: The local people will start the race and present the prizes. (Người dân khu vực tiếp tục chính thức cuộc đua và trao giải.)

- thể hiện: The company has decided it must present a more modern image. (Công ty tiếp tục đưa ra quyết định nó cần thể hiện tại một hình hình ảnh tân tiến rộng lớn.)

- đem đến: The course presents an excellent learning opportunity. (Khóa học tập mang tới một thời cơ tiếp thu kiến thức tuyệt hảo.)