thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thu được chất nào sau đây

Câu hỏi:

24/02/2020 23,829

Chọn đáp án A

Tinh bột bao gồm nhiều đôi mắt xích α – glucozơ link cùng nhau nên thủy phân trọn vẹn tinh anh bột vô môi trường thiên nhiên axit, nhận được glucozơ.

(C6H10O5)n + nH2O toH+ nC6H12O6

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho một ăn ý hóa học cơ học X sở hữu tỉ lệ thành phần về lượng C : H : O : N theo lần lượt là 3 : 1 : 4 : 7. Hợp hóa học X sở hữu công thức giản dị nhất trùng với công thức phân tử. Đem m1 gam hóa học X tính năng một vừa hai phải đầy đủ với 300ml hỗn hợp NaOH 2M, đun rét nhẹ nhõm đ những phản xạ xẩy ra trọn vẹn rồi cô cạn hỗn hợp sau phản xạ thì nhận được m2 gam hóa học rắn khan. Giá trị của m1 và m2 theo lần lượt là

A. 18,0 và 31,8

B. 24,6 và 38,1

C. 28,4 và 46,8

D. 36,0 và 49,2

Câu 2:

Khi xà chống hóa tristearin vì chưng hỗn hợp NaOH (đun nóng), nhận được thành phầm là

A. C17H35COONa và glixerol

B. C15H31COOH và glixerol.

C. C17H35COOH và glixerol

D. C15H31COONa và etanol

Câu 3:

Cho 22,5 gam láo lếu ăn ý những amino axit (chỉ sở hữu Gly, Ala, Val) tính năng với 0,6 mol HCl, toàn cỗ thành phầm sau phản xạ tính năng một vừa hai phải đầy đủ với cùng một,2 mol NaOH. Khối lượng muối hạt nhận được là

A. 70,8

A. 70,8

C. 70,5.

Xem thêm: kể chuyện tiếng vĩ cầm ở mỹ lai

D. 91,8

Câu 4:

Oxi hoá trọn vẹn m gam láo lếu ăn ý nằm trong số mol Cu và Al nhận được 13,1 gam láo lếu ăn ý oxit. Giá trị của m là

A. 7,4 gam

B. 8,7 gam

C. 9,1 gam

D. 10 gam

Câu 5:

Hòa tan trọn vẹn 37,22 gam láo lếu ăn ý X bao gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 vô nước dư, nhận được 3,584 lít khí (đktc) H2 và hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp H2SO4 dư vô Y, nhận được 41,94 gam kết tủa. Nếu hít vào trọn vẹn 0,3 mol khí CO2 vô Y, nhận được m gam kết tủa và hỗn hợp Z chỉ có một hóa học tan độc nhất. Giá trị của m là

A. 42,36

B. 30,54

C. 44,82

D. 34,48

Câu 6:

Cho phản xạ của Fe với oxi như hình vẽ sau:

Vai trò ca nước ở lòng bình là

A. giúp mang đến phản xạ của Fe với oxi xẩy ra đơn giản hơn

B. hòa tan oxi nhằm phản xạ với Fe trong nước

C. tránh vỡ bình vì thế phản xạ lan sức nóng mạnh

Xem thêm: tổng hợp các dạng toán nâng cao lớp 3 có đáp an

D. hoà tan thành phầm cháy tạo ra dung dịch