thông tư số 08/2022/tt bkhđt

 • Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT chỉ dẫn cung ứng, đăng lên vấn đề về đấu thầu và lựa lựa chọn ngôi nhà thầu bên trên Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc vì thế Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành Ban hành: 31/05/2022 | Cập nhật: 09/06/2022
 • Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT dừng hiệu lực thực thi của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT chỉ dẫn cung ứng, đăng lên vấn đề về đấu thầu và lựa lựa chọn ngôi nhà thầu bên trên Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT chỉ dẫn cung ứng, đăng lên vấn đề và lựa lựa chọn ngôi nhà góp vốn đầu tư bên trên Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc vì thế Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành Ban hành: 29/07/2022 | Cập nhật: 06/08/2022
 • Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT chỉ dẫn cung ứng, đăng lên vấn đề về lựa lựa chọn ngôi nhà thầu và hình mẫu làm hồ sơ đấu thầu bên trên Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc vì thế Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành Ban hành: 15/02/2024 | Cập nhật: 22/02/2024
 • Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT quy lăm le cụ thể lập Hồ sơ mời mọc quan hoài, Hồ sơ mời mọc thầu, Hồ sơ đòi hỏi công ty tư vấn vì thế Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành Ban hành: 14/02/2015 | Cập nhật: 25/02/2015
 • Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT Quy lăm le cụ thể lập làm hồ sơ mời mọc thầu xây thi công vì thế Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành Ban hành: 06/05/2015 | Cập nhật: 09/05/2015
 • Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT Quy lăm le cụ thể lập làm hồ sơ mời mọc thầu sắm sửa sản phẩm & hàng hóa vì thế Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành Ban hành: 16/06/2015 | Cập nhật: 24/06/2015
 • Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT quy lăm le cụ thể lập làm hồ sơ mời mọc thầu công ty phi tư vấn vì thế Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành Ban hành: 29/09/2016 | Cập nhật: 05/10/2016
 • Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy lăm le cụ thể về lựa lựa chọn ngôi nhà thầu qua quýt Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia vì thế Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành Ban hành: 15/11/2017 | Cập nhật: 17/11/2017
 • Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT chỉ dẫn lập report nhận xét làm hồ sơ dự thầu so với gói thầu được tổ chức triển khai lựa lựa chọn ngôi nhà thầu bên trên Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc vì thế Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành Ban hành: 10/12/2018 | Cập nhật: 21/12/2018
 • Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy lăm le về sự việc cung ứng, đăng lên vấn đề về đấu thầu, trong suốt lộ trình vận dụng lựa lựa chọn ngôi nhà thầu qua quýt mạng và quản lý và vận hành, dùng độ quý hiếm đảm bảo dự thầu, đảm bảo tiến hành thích hợp đồng ko được trả trả vì thế Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành Ban hành: 16/12/2019 | Cập nhật: 30/12/2019
 • Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về đấu thầu qua quýt mạng còn hiệu lực thực thi không? 10:32 | 05/03/2024
 • Cho tôi căn vặn thời điểm hiện tại thì Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về đấu thầu qua quýt mạng còn hiệu lực thực thi không? - Minh Khánh (Long An)
 • Quy trình và lý lẽ nhận xét E-HSDT 15:20 | 24/11/2022
 • E-HSDT là gì? Quy trình và lý lẽ nhận xét E-HSDT được quy lăm le như vậy nào? - Quế Chi (Tiền Giang)
 • Hồ sơ mời mọc quan hoài là gì? Quy trình sản xuất HSMQT qua quýt mạng 13:52 | 15/07/2022
 • Trong quy trình tiến hành việc lựa lựa chọn ngôi nhà thầu công ty dự án công trình, gói thầu cần sản xuất làm hồ sơ mời mọc thầu. Vậy làm hồ sơ mời mọc quan hoài là gì? Quy trình sản xuất HSMQT qua quýt mạng như vậy nào?
 • Điểm mới mẻ nhập làm hồ sơ ĐK nhập cuộc Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc 07:46 | 10/06/2022
 • Vừa qua quýt, Sở Kế hoạch và Đầu tư một vừa hai phải phát hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy lăm le ĐK nhập cuộc Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc và xử lý làm hồ sơ ĐK.
 • Hướng dẫn xử lý Khi Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc gặp gỡ trường hợp hi hữu 14:53 | 09/06/2022
 • Đây là nội dung bên trên Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về cung ứng, đăng lên vấn đề về đấu thầu và lựa lựa chọn ngôi nhà thầu bên trên Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc được phát hành ngày 31/5/2022.
 • Lộ trình vận dụng lựa lựa chọn ngôi nhà thầu qua quýt mạng từ thời điểm năm 2022 14:01 | 09/06/2022
 • Bộ trưởng Sở KH&ĐT phát hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy lăm le cụ thể việc cung ứng, đăng lên vấn đề về đấu thầu và lựa lựa chọn ngôi nhà thầu bên trên Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc, nhập tê liệt, trong suốt lộ trình vận dụng lựa lựa chọn ngôi nhà thầu qua quýt mạng kể từ ...