thời gian và anh vừa hay đúng lúc

[ Thuyết Minh ] Thời Gian và Anh, Vừa hoặc Đúng Lúc (Time is Just Right with Him) - YouTube