they reported that the troops were coming

avatar

Bạn đang xem: they reported that the troops were coming

They reported that the troops were coming. A. It had been reported that the troops were coming. B. It was being reported that the troops were coming. C. It was reported that the troops to lớn be coming. D. It was reported that the troops were coming. You should avoid ________ chocolate if you want to lớn keep fit. A. eating B. to lớn eat C. eat D. eats

Hãy luôn luôn ghi nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

1. D

 - tiêu cực thì vượt lên khứ đơn

2. A

 - avoid+V-ing: tách thao tác gì ê.....

Học tốt!!

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

5 vote

1. D

 - tiêu cực ở thì vượt lên khứ đơn nên bản thân tiếp tục phân tách ở thì vượt lên khứ đơn (S + was/were +Ved/V3+(by + O)

2. A

Cụm kể từ :avoid+V-ing: tách thao tác gì ê.....

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

3 vote

Bổ sung kể từ chuyên nghiệp gia

1. D -> dữ thế chủ động : They/People report(ed) that S V -> tiêu cực It is/was reported that S V

Xem thêm: danh lam thắng cảnh tiếng anh

2. A -> avoid Ving : tách thực hiện gì

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí