the prime minister was determined to remain in office

Câu hỏi:

19/05/2023 1,566

Bạn đang xem: the prime minister was determined to remain in office

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

→The Prime Minister had no intention of resigning office.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

Xem thêm: tải mẫu thời khóa biểu đẹp file word

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

He suddenly thought that he might have misunderstood her.

Câu 2:

They arrived at their destination alive and kicking. (SOUND) alive and kicking: bình an vô sự

Câu 3:

Money is of little value on a desert island. (COUNTS)

Câu 4:

We only despatch goods after receiving the money.

Câu 5:

The fourth time he asked her to tát marry him, she accepted.

Xem thêm: kể về một kỉ niệm đáng nhớ lớp 8

Câu 6:

The storm completely wiped out all my crops. (Wipe out: destroy)