thành phần nào sau đây không được xếp vào cơ cấu thành phần kinh tế của một quốc gia

Câu hỏi:

19/06/2022 13,337

A. Hộ mái ấm gia đình.

Bạn đang xem: thành phần nào sau đây không được xếp vào cơ cấu thành phần kinh tế của một quốc gia

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đích là: A

Dựa nhập đặc thù của sinh hoạt phát hành, người tao phân chia cơ cấu tổ chức ngành tài chính của một vương quốc trở nên phụ vương group ngành chủ yếu gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; công nghiệp và xây dựng; công ty. Hộ mái ấm gia đình là mẫu mã tổ chức triển khai bờ cõi nông nghiệp.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung hầu hết nhất của cơ cấu tổ chức tài chính là

A. sự bố trí những phần tử nhập cả tổng thể cộng đồng.

B. tổng số cộng đồng và toàn bộ những phần tử ăn ý trở nên.

C. sự phân loại tổng thể cộng đồng trở nên những phần tử.

D. các phần tử ăn ý trở nên và mối liên hệ thân thiết bọn chúng.

Câu 2:

Nhận ấn định nào là tại đây đích với cơ cấu tổ chức tài chính bám theo ngành?

A. Tập ăn ý những ngành, nghành nghề dịch vụ, phần tử tài chính ăn ý trở nên.

B. Tập ăn ý của toàn bộ những ngành tạo hình nên nền tài chính.

C. Là thành phẩm của phân công tích động xã hội bám theo bờ cõi.

D. Hình trở nên dựa vào cơ chế chiếm hữu, bao gồm nhiều bộ phận.

Câu 3:

Thành phần nào là tại đây không được xếp nhập cơ cấu tổ chức bờ cõi một quốc gia?

A. Điểm phát hành.

B. Ngành phát hành.

Xem thêm: link nhận spin coin master

C. Vùng tài chính.

D. Khu chiết xuất.

Câu 4:

Nhận ấn định nào là tại đây đích với cơ cấu tổ chức tài chính bám theo lãnh thổ?

A. Tập ăn ý của toàn bộ những ngành tạo hình nên nền tài chính.

B. Tập ăn ý những ngành, nghành nghề dịch vụ, phần tử tài chính ăn ý trở nên.

C. Là thành phẩm của phân công tích động xã hội bám theo bờ cõi.

D. Hình trở nên dựa vào cơ chế chiếm hữu, bao gồm nhiều bộ phận.

Câu 5:

Cơ cấu ngành tài chính bao gồm những cỗ phận

A. công nghiệp - kiến thiết, công ty và chống nội địa.

B. nông - lâm - ngư nghiệp, chống ở nội địa và công ty.

C. nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - kiến thiết và công ty.

D. công nghiệp - kiến thiết, công ty và chống ngoài nước.

Câu 6:

Cơ cấu bám theo ngành phản ánh

A. trình phỏng cách tân và phát triển, thế mạnh từng bờ cõi.

B. trình phỏng cách tân và phát triển của nền phát hành xã hội.

C. khả năng khai quật năng lượng tổ chức triển khai phát hành.

Xem thêm: bài phát biểu trong lễ đón dâu

D. sản phẩm phân công tích động bám theo bờ cõi.