sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được đánh giá thông qua

Câu hỏi:

05/08/2019 42,268

A. Sự tạo thêm về con số tế bào của quần thể

Bạn đang xem: sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được đánh giá thông qua

Đáp án chủ yếu xác

B. Sự tạo thêm về độ dài rộng của từng tế bào nhập quần thể

C. Sự tạo thêm về lượng của từng tế bào nhập quần thể

D. Sự tạo thêm về cả độ dài rộng và lượng của từng tế bào nhập quần thể

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vi trùng E. coli nhập ĐK nuôi ghép tương thích cứ trăng tròn phút lại phân song một thứ tự. Số tế bào của quần thể vi trùng E.coli đạt được sau 10 thứ tự phân loại từ là một tế bào vi trùng lúc đầu là

A. 1024

B. 1240

C. 1420

D. 200

Câu 2:

Phương pháp nuôi ghép liên tiếp đem mục tiêu

A. Tránh mang đến quần thể vi loại vật bị suy vong

B. Kìm hãm sự phát triển của vi sinh vật

C. Rút ngắn ngủi thời hạn mới của quần thể vi sinh vật

D. Làm mang đến hóa học ô nhiễm và độc hại nhập môi trường xung quanh trực thuộc một số lượng giới hạn quí hợp

Câu 3:

Hình thức nuôi ghép ko liên tiếp không tồn tại Điểm lưu ý nào là sau đây?

A. Đường cong phát triển của quần thể vi trùng bao gồm đem 4 pha

Xem thêm: muốn tính diện tích hình vuông

B. Quần thể vi trùng ko được bổ sung cập nhật thêm thắt dưỡng chất mới

C. Quá trình phát triển của quần thể vi trùng chỉ trải qua quýt 2 trộn này đó là trộn thăng bằng và trộn suy vong

D. Trong nuôi ghép ko liên tiếp không tồn tại sự thay đổi môi trường xung quanh nuôi cấy

Câu 4:

Thời gian dối mới là khoảng chừng thời hạn được xem từ

A. Khi một tế bào được sinh rời khỏi cho tới Khi con số những tế bào nhập quần thể loại vật tạo thêm vội vàng đôi

B. Khi một tế bào được sinh rời khỏi cho tới Khi tế bào cơ bị tiêu diệt đi

C. Khi một tế bào được sinh rời khỏi cho tới Khi tế bào cơ đưa đến 2 tế bào

D. Cả A và C

Câu 5:

Môi ngôi trường nuôi ghép ko liên tiếp là

A. Môi ngôi trường nuôi ghép được bổ sung cập nhật dưỡng chất mới mẻ, và được lấy lên đường những thành phầm gửi hóa vật chất

B. Môi ngôi trường nuôi ghép ko được bổ sung cập nhật dưỡng chất mới mẻ, tuy nhiên được lấy lên đường những thành phầm gửi hóa vật chất

C. Môi ngôi trường nuôi ghép ko được bổ sung cập nhật dưỡng chất mới mẻ, cũng ko được lấy lên đường những thành phầm gửi hóa vật chất

D. Môi ngôi trường nuôi ghép liên tiếp được bổ sung cập nhật dưỡng chất mới mẻ, và liên tiếp được lấy lên đường những thành phầm gửi hóa vật chất

Câu 6:

Với tình huống nuôi ghép ko liên tiếp, nhằm chiếm được lượng sinh khối vi loại vật tối nhiều nên tổ chức thu hoạch vào thời gian cuối của

A. Pha tiềm phát

B. Pha lũy thừa

C. Pha cân nặng bằng

Xem thêm: phân tích nhân vật phương định ngắn nhất

D. Pha suy vong