sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào

Câu hỏi:

12/02/2020 26,836

A. Tế bào u của noãn hạn chế phân cho tới 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót nguyên vẹn phân 3 đợt cho tới túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối rất rất, 3 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 1 nhân rất rất.

Bạn đang xem: sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào

B. Tế bào u của noãn hạn chế phân cho tới 4 đại bào tử → từng đại bào tử nguyên vẹn phân 3 đợt cho tới túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối rất rất, 2 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân rất rất.

C. Tế bào u của noãn hạn chế phân cho tới 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót nguyên vẹn phân 3 đợt cho tới túi phôi chứa chấp 2 tế bào đối rất rất, 3 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân rất rất.

D. Tế bào u của noãn hạn chế phân cho tới 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót nguyên vẹn phân 3 đợt cho tới túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối rất rất, 2 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân rất rất.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc này tại đây sở hữu chứa chấp protein tiến hành tính năng vận trả những hóa học vô cơ thể?

A. Nhiễm sắc thể

B. Hemoglobin

C. Xương

D.

Câu 2:

Điểm tương tự nhau về kết cấu thân thích lizoxom và ko bào là

A. Bào quan tiền sở hữu lớp màng kép bảo phủ.

B. Đều sở hữu độ dài rộng rất rộng.

C. Được bảo phủ chỉ bởi vì một tấm màng đơn.

D. Đều sở hữu vô tế bào của thực vật và động vật hoang dã.

Câu 3:

Những ứng động này tiếp sau đây theo gót mức độ trương nước?

A. Hoa chục giờ nở vô buổi sáng sớm, hiện tượng kỳ lạ thức ngủ của chồi cây bàng.

Xem thêm: lời bài hát chú voi con

B. Sự đóng góp há của lá cây trinh bạch phái nữ, khí khổng đóng góp há.

C. Lá cây họ đỗ xoè đi ra và khép lại, khí khổng đóng góp há.

D. Hoa chục giờ nở vô buổi sáng sớm, khí khổng đóng góp há.

Câu 4:

Cung hành động tự nhiên “co ngón tay của người” tiến hành theo gót trật tự động nào?

A. Thụ quan tiền nhức ở domain authority → sợi chuyển động của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → sợi cảm hứng của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

B. Thụ quan tiền nhức ở domain authority → sợi cảm hứng của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → những cơ ngón tay.

C. Thụ quan tiền nhức ở domain authority → sợi cảm hứng của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → sợi chuyển động của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

D. Thụ quan tiền nhức ở domain authority → tuỷ sinh sống → sợi chuyển động của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

Câu 5:

Liên hệ ngược là:

A. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh vô sau thời điểm được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích ứng.

B. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh vô trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích ứng.

C. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh vô về bên thông thường sau thời điểm được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích ứng.

D. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh vô về bên thông thường trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích ứng.

Câu 6:

Ở thực vật, sở hữu nhị loại phía động chủ yếu là

A. phía động dương (sinh trưởng khuynh hướng về phía sở hữu ánh sáng) và phía động âm (sinh trưởng về trọng lực).

B. phía động dương (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng nhắm đến mối cung cấp kích thích).

C. phía động dương (sinh trưởng nhắm đến mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích).

Xem thêm: mưa trôi cả bầu trời nắng

D. phía động dương (sinh trưởng nhắm đến nước) và phía động âm (sinh trưởng nhắm đến đất).