sản phẩm của phản ứng nhiệt phân kno3 là

Câu hỏi:

06/11/2019 60,297

A. KNO2, O2

Bạn đang xem: sản phẩm của phản ứng nhiệt phân kno3 là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

Sản phẩm của phản xạ nhiệt độ phân trọn vẹn KNO3 là KNO2 và O2

Lưu ý: Nhiệt phân muối hạt nitrat kim loại:

- Muối nitrat đứng trước Mg nhiệt độ phân tạo ra muối hạt nitrit và O2

Ví dụ: 2KNO3 t° 2KNO2 + O2

- Muối nitrat của sắt kẽm kim loại từ Mg → Cu nhiệt độ phân tạo ra oxit sắt kẽm kim loại, NO2 (nâu đỏ), O2 

Ví dụ: 2Cu(NO3)2 t° 2CuO + 4NO2 + O2

+ Nhiệt phân muối hạt sắt(II) nhập ĐK không tồn tại không gian chiếm được FeO, nhập ĐK với không gian chiếm được Fe2O3.

- Muối đứng sau Cu nhiệt độ phân rời khỏi sắt kẽm kim loại, NO2, O2

Ví dụ: 2AgNO3 t° 2Ag + 2NO2 + O2

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân bón nào là tại đây thực hiện tăng cường độ chua của đất?

A. KCl.

B. K2CO3.

C. NaNO3.

D. NH4NO3.

Câu 2:

Cho 44 gam NaOH nhập hỗn hợp chứa chấp 39,2 gam H3PO4 . Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, rước cô cạn hỗn hợp cho tới thô, chiếm được lượng muối hạt khan là

A. 19,2 gam NaH2PO4 và 14,2 gamNa2HPO4

B. 50 gam Na3PO4

C. 14,2 gam Na2HPO4 và 49,2 gam Na3PO4

D. 15 gam Na2HPO4

Câu 3:

Sục 3,36 lít khí CO2 (đktc) nhập 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Tổng lượng muối hạt chiếm được sau phản xạ là

Xem thêm: hình thủy thủ mặt trăng

A. 12,7 gam

B. 11,6 gam

C. 13,7 gam

D. 10,6 gam

Câu 4:

Cho 1,37 gam Ba nhập 1 lít hỗn hợp CuSO4 0,01M. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, lượng kết tủa chiếm được là

A. 1,71 gam.

B. 0,98 gam.

C. 3,31 gam.

D. 2,33 gam.

Câu 5:

Nung m gam Mg(NO3)2 cho tới Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hóa học rắn và 5,6 lít (đktc) láo lếu hợp ý khí X bao gồm NO2 và O2. Giá trị của m là

A. 18,5

B. 14,8

C. 11,1

D. 7,4

Câu 6:

Cho hỗn hợp NaOH dư nhập 150 ml hỗn hợp (NH4)2SO41M. Đun rét nhẹ nhõm, thể tích khí chiếm được (đktc) là

A. 6,72 lít.

B. 33,60 lít.

C. 7,62 lít.

Xem thêm: phần mềm logo tiểu học lớp 5

D. 3,36 lít.