sách toán 10 kết nối tri thức

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn tự những tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Đúng như tên thường gọi của cuốn sách, những kỹ năng trình diễn ở phía trên đều khởi đầu từ những trường hợp của cuộc sống thường ngày xung quanh tớ và quay về đỡ đần ta xử lý những yếu tố của cuộc sống thường ngày. Vì thế, lúc học Toán theo đòi cuốn sách này, những em tiếp tục cảm biến được rằng, Toán học tập thiệt là thân mật và gần gũi.

Bạn đang xem: sách toán 10 kết nối tri thức

Đoạn khai mạc của những chương, những bài học kinh nghiệm thông thường thể hiện những trường hợp, những ví dụ thực tiễn đã cho thấy sự quan trọng nên mang lại những định nghĩa toán học tập mới nhất. Qua cơ, những em sẽ tiến hành trau dồi những kĩ năng quan trọng cho 1 công dân nhập thời tân tiến, này đó là tài năng “mô hình hoá”. Khi đã mang yếu tố thực tiễn đưa về sự việc (mô hình toán học), tất cả chúng ta sẽ thấy thêm thắt những kỹ năng toán học tập mới nhất, nhằm cùng theo với những kỹ năng tiếp tục biết xử lý việc thực tiễn đưa đề ra.

Hi vọng rằng, qua loa từng bài học kinh nghiệm, từng chương sách, qua loa từng vòng lặp kể từ thực tiễn đưa cho tới học thức toán học tập, rồi kể từ học thức toán học tập trở lại thực tiễn đưa, TOÁN 10 sẽ hỗ trợ những em trưởng thành và cứng cáp nhanh gọn lẹ và trở nên người bạn tri kỷ thiết của những em.

Xem thêm: tập làm văn lớp 4 kể chuyện

Xem thêm: cách nhận dạng biểu đồ

Mục lục Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống):
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.
Bài 1. Mệnh đề.
Bài 2. Tập hợp ý và những quy tắc toán bên trên tụ họp.
Bài tập dượt cuối chương I.
CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Bài 3. Bất phương trình hàng đầu nhị ẩn.
Bài 4. Hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn.
Bài tập dượt cuối chương II.
CHƯƠNG III. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.
Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc kể từ 0° cho tới 180°.
Bài 6. Hệ thức lượng nhập tam giác.
Bài tập dượt cuối chương III.
CHƯƠNG IV. VECTƠ.
Bài 7. Các định nghĩa khai mạc.
Bài 8. Tổng và hiệu của nhị vectơ.
Bài 9. Tích của một vectơ với một số trong những.
Bài 10. Vectơ nhập mặt mũi bằng phẳng toạ chừng.
Bài 11. Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ.
Bài tập dượt cuối chương IV.
CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU. KHÔNG GHÉP NHÓM.
Bài 12. Số sấp xỉ và sai số.
Bài 13. Các số đặc thù đo xu thế trung tâm.
Bài 14. Các số đặc thù đo chừng phân nghiền.
Bài tập dượt cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Tìm hiểu một số trong những kỹ năng về tài chủ yếu.
Mạng xã hội: Lợi và kinh hãi.
Bảng tra cứu vớt thuật ngữ.
Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ.

Xem thêm: Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)