quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

Câu hỏi:

09/06/2020 131,500

C. xâm thực – bồi tụ.

Bạn đang xem: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Giải thích: Quá trình chủ yếu vô sự tạo hình và biến hóa địa hình nước ta lúc này là xâm thực – bồi tụ.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ trái khoáy của quy trình xâm thực mạnh ở miền núi là

A. tạo ra trở nên nhiều phụ lưu.

B. loại chảy mạnh.

C. tạo ra trở nên nhiều chi lưu.

D. tổng lượng phù tụt xuống rộng lớn.

Câu 2:

Biểu hiện nay này tại đây không chính với hiện tượng lạ xâm thực mạnh ở miền ụ núi nước ta?

A. Bề mặt mũi địa hình bị rời xẻ.

B. Đất trượt, đá bục: bị vỡ ra vì sức ép.

C. Địa hình cacxtơ.

D. Các đồng tự không ngừng mở rộng.

Câu 3:

Điểm này tại đây không đúng với màng lưới sông ngòi nước ta?

A. hầu hết sông.

B. Ít phụ lưu.

Xem thêm: tải video từ youtube về máy tính

C. Phần rộng lớn là sông nhỏ.

D. Mật phỏng sông rộng lớn.

Câu 4:

Nơi với sự bào hao, cọ trôi khu đất đai mạnh mẽ nhất là ở

A. đồng tự.

B. trung du.

C. miền núi.

D. ven bờ biển.

Câu 5:

Tác động của địa hình xâm thực bồi tụ mạnh cho tới việc dùng khu đất ở việt nam là

A. hội tụ khu đất đá trở nên nón phóng vật ở chân núi.

B. tạo ra trở nên địa hình cácxtơ với những hố động ngầm.

C. bào hao, cọ trôi khu đất, thực hiện trơ sỏi đá.

D. mặt phẳng địa hình bị rời xẻ, hẻm vực, khe thâm thúy.

Câu 6:

Sông với tổng lượng phù tụt xuống lớn số 1 là sông

A. Cửu Long.

B. Mã.

C. Hồng.

Xem thêm: thể tích của một hình

D. Đồng Nai.