pin quang điện là nguồn điện

Pin quang đãng năng lượng điện là mối cung cấp năng lượng điện nhập cơ

Bạn đang xem: pin quang điện là nguồn điện

A. quang đãng năng được thẳng biến hóa trở thành năng lượng điện năng.

B. tích điện Mặt Trời được biến hóa thẳng trở thành năng lượng điện năng

C. một tế bào quang đãng năng lượng điện được sử dụng thực hiện máy vạc điện

D. một quang đãng năng lượng điện trở, Khi được thắp sáng, thì trở nên máy vạc năng lượng điện.

Đáp án A

Sạc quang đãng năng lượng điện là mối cung cấp năng lượng điện nhập cơ quang đãng năng được thẳng biến hóa trở thành năng lượng điện năng.
\(\rightarrow A\)

500 bài bác luyện gọi hiểu - gọi điền Tiếng Anh 200.000đ 189.000đ
Bản quan trọng Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh 300.000đ 199.000đ
500 bài bác luyện gọi hiểu - gọi điền Tiếng Anh 200.000đ 189.000đ
Bản quan trọng Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh 300.000đ 199.000đ