phân bón hóa học 11

I. PHÂN ĐẠM

- Phân đạm là những phù hợp hóa học cung ứng Nitơ mang đến cây xanh.

Bạn đang xem: phân bón hóa học 11

- Tác dụng: kích ứng quy trình phát triển của cây, tăng tỉ trọng protêin thực vật.

- Độ đủ chất review vì chưng %N vô phân.

1. Phân đạm Amoni

- Là những muối hạt amoni: NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4NO3, …

- Dùng bón cho những loại khu đất không nhiều chua.

* Lưu ý: Khi tan nội địa, muối hạt amoni thủy phân tạo nên môi trường thiên nhiên axit nên có thể tương thích bón mang đến khu đất it chua hoặc khu đất và được khử chua trước vì chưng vôi sinh sống (CaO)

2. Phân đạm Nitrat

- Là những muối hạt Nitrat: NaNO3, Ca(NO3)2, …

- Amoni với môi trường thiên nhiên axit còn Nitrat với môi trường thiên nhiên trung tính.

⇒ Vùng khu đất chua bón nitrat, vùng khu đất kiềm bón amoni.

3. Urê

- CTPT: (NH2)2CO, 46%N.

- Điều chế: CO2 + 2NH3 → (NH2)2CO + H2O.

- Tại sao Urê được dùng rộng lớn rãi? Do urê trung tính và dung lượng nitơ cao.

- Giai đoạn nào là của cây xanh yên cầu nhiều phân đạm hơn? Giai đoạn phát triển của cây.

II. PHÂN LÂN

- Phân với chứa chấp yếu tố Phường, với 2 loại.

- Cung cung cấp photpho mang đến cây bên dưới dạng ion photphat PO43-.

- Cần thiết mang đến cây ở thời kỳ phát triển.

- Đánh giá bán vì chưng hàm lượng %P2O5 tương ứng với lượng photpho với vô bộ phận của chính nó.

Xem thêm: cách tách tên trong excel

- Nguyên liệu: quặng photphoric và apatit.

- Các loại phân lân thông thường người sử dụng là:

   + Supephotphat đơn: Ca(H2PO4)2.CaSO4(14-20% P2O5).

   + Supephotphat kép: Ca(H2PO4)2(40-50% P2O5).

   + Phân lân nung chảy: Hỗn phù hợp quặng apatit với đá xà vân và than vãn ly (12-14% P2O5).

III. PHÂN KALI

- Cung cung cấp yếu tố Kali mang đến cây bên dưới dạng ion K+.

- Tác dụng: tăng mạnh mức độ chống dịch, chống rét và Chịu đựng hạn của cây.

- Đánh giá bán vì chưng hàm lượng % K2O.

IV. PHÂN HỒN HỢP VÀ PHÂN PHỨC HỢP

1. Phân lếu hợp 

- Chứa cả phụ thân yếu tố N, Phường, K được gọi là phân NPK, là thành phầm Lúc trộn lộn những loại phân đơn theo đòi tỉ lệ N : Phường : K không giống nhau tùy từng loại khu đất và cây xanh.

VD: Nitrophotka là lếu phù hợp của (NH4)2HPO4 và KNO3.

2. Phân phức hợp 

- Là lếu phù hợp các hóa học được dẫn đến vì chưng tương tác chất hóa học của những hóa học.

VD: Amophot là lếu phù hợp những muối hạt NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 thu được Lúc mang đến amoniac tính năng với axit photphoric.

V. PHÂN VI LƯỢNG

- Cung cung cấp mang đến cây những yếu tố như bo (B), kẽm (Zn), mangan (Mn), đồng (Cu), molipđen (Mo), … ở dạng phù hợp hóa học.

Xem thêm: cách tắt quảng cáo trên điện thoại samsung

Sơ đồ gia dụng tư duy: Phân bón chất hóa học.

Loigiaihay.com