nguyên nhân nào sau đây có tính quyết định đến phân bố dân cư

Câu hỏi:

24/08/2022 19,099

A. Trình phỏng cải cách và phát triển tạo ra.

Bạn đang xem: nguyên nhân nào sau đây có tính quyết định đến phân bố dân cư

Đáp án chủ yếu xác

B. Các ĐK của bất ngờ.

C. Tính hóa học của ngành tạo ra.

D. Lịch sử khai quật bờ cõi.

Trả lời:

verified Giải bởi vì Vietjack

Đáp án trúng là: A

Các yếu tố kinh tế tài chính - xã hội với tác dụng đưa ra quyết định cho tới phân bổ người ở, nhất là chuyên môn cải cách và phát triển của lực lượng tạo ra và đặc thù của nền kinh tế tài chính. Những điểm với kinh tế tài chính cải cách và phát triển, hạ tầng chất lượng tốt, lịch sử vẻ vang khai quật bờ cõi nhiều năm,... là những điểm sầm uất dân và ngược lại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khu vực này tại đây ở châu Á với tỷ lệ số lượng dân sinh cao nhất?

Câu 2:

Khu vực với tỷ lệ số lượng dân sinh thấp nhất toàn cầu lúc này là

Xem thêm: kí tự dấu cách ff

Câu 3:

Phát biểu này tại đây không trúng với phân bổ người ở bên trên thế giới?

Câu 4:

Châu lục này tại đây với tỉ trọng nhỏ nhất vô người ở toàn thế giới?

Câu 5:

Khu vực này tại đây ở châu Á với tỷ lệ số lượng dân sinh thấp nhất?

Câu 6:

Khu vực này tại đây ở châu Âu với tỷ lệ số lượng dân sinh tối đa hiện tại nay?

Câu 7:

Châu lục này tại đây với tỉ trọng lớn số 1 vô người ở toàn thế giới?

Câu 8:

Khu vực này tại đây ở châu Phi với tỷ lệ thấp nhất hiện tại nay?

Câu 9:

Khu vực này tại đây ở châu Âu với tỷ lệ số lượng dân sinh thấp nhất hiện tại nay?

Câu 10:

Khu vực này tại đây ở châu Mĩ với tỷ lệ số lượng dân sinh thấp nhất hiện tại nay?

Câu 11:

Khu vực này tại đây ở châu Mĩ với tỷ lệ số lượng dân sinh tối đa hiện tại nay?

Xem thêm: 2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

Câu 12:

Tiêu chí này tại đây được dùng nhằm thể hiện tại tình hình phân bổ dân cư?

Câu 13:

Khu vực này tại đây ở châu Phi với tỷ lệ tối đa hiện tại nay?

Câu 14:

Khu vực với tỷ lệ số lượng dân sinh tối đa toàn cầu lúc này là