muối nào sau đây là muối trung hòa

Câu hỏi:

08/04/2021 36,867

B. Na2HPO3.

Bạn đang xem: muối nào sau đây là muối trung hòa

Đáp án chủ yếu xác

Na2HPO3 có nguyên vẹn tử H tuy nhiên không tồn tại kỹ năng phân li ra H+ nên là muối hạt dung hòa.

Đáp án hãy chọn là: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này sau đây một vừa hai phải phản xạ được với hỗn hợp HCl một vừa hai phải phản xạ được với hỗn hợp NaOH?

A. Na2CO3

B. NH4Cl

C. NH3

D. NaHCO3

Câu 2:

Dãy hóa học này tại đây một vừa hai phải thuộc tính với  hỗn hợp NaOH một vừa hai phải thuộc tính với dd HCl?

A. Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2.

B. Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2.

C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Sn(OH)2.

D. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Mg(OH)2.

Câu 3:

Dung dịch này tại đây thực hiện quì tím đem quý phái màu sắc đỏ?

A. NH4Cl

B. NaOH

Xem thêm: cúng thần tài hàng ngày

C. NaCl

D. Na2CO3

Câu 4:

Trong những hidroxit sau đây: (I) Al(OH)3; (II) Ca(OH)2; (III) NaOH; (IV) Zn(OH)2. Những hidroxit này là hóa học lưỡng tính?

A. I, II và III.

B. I.

C. I và IV.

D. III.

Câu 5:

Cho sản phẩm những oxit: MgO, FeO, CrO3, Cr2O3. Số oxit lưỡng tính vô sản phẩm (theo Bronsted) là:

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Câu 6:

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số hóa học sở hữu tính lưỡng tính là

A. 3

B. 4

C. 5

Xem thêm: văn khấn thần tài thổ địa hàng ngày

D. 6