một trong những đặc điểm của thường biến là

Một trong mỗi điểm lưu ý của thông thường đổi thay là:

Bạn đang xem: một trong những đặc điểm của thường biến là

A. thay cho thay đổi kểu ren, bất biến loại hình.

B. thay cho thay đổi loại hình, bất biến loại ren.

C. thay cho thay đổi loại hình và thay cho thay đổi loại ren.

D. bất biến loại ren và loại hình.

Đáp án B

Thường đổi thay là những biến hóa ở loại hình của và một loại ren, đột biến vô đời thành viên bên dưới tác động của môi trường xung quanh, ko vì thế sự biến hóa vô loại ren.
→ Đáp án B

Combo ProS khối B Toán hoá sinh ôn đua thpt vương quốc, luyện đua lớp 12 thầy moonbook 598.000đ 900.000đ
Sách ID tổng ôn toán học tập lớp 12 tự động học tập luyện đua thpt vương quốc môn toán moonbook 2024. 200.000đ 149.000đ
Tổng ôn hoá học tập lớp 12, sách luyện đua kỹ năng và kiến thức ôn đua thpt vương quốc phiên bản tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách tự động học tập, pro S ôn đua lớp 12 - Moonbook 150.000đ 79.000đ
Sách Tổng ôn cơ vật lý lớp 12 ôn đua thpt vương quốc phiên bản tiên tiến nhất moonbook 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: cách tính điểm trung bình tích lũy

Tổng ôn hoá học tập lớp 12, sách luyện đua kỹ năng và kiến thức ôn đua thpt vương quốc phiên bản tiên tiến nhất Moonbook

200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID