mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm

Mô mô tả nào là sau đây ko phù phù hợp với nhôm?

A. Mức lão hóa đặc thù +3.

Bạn đang xem: mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm

B. Cấu hình electron [Ne]3s23p1.

C. Tinh thể cấu trúc lập phương tâm diện.

D. Tại dù loại 13, chu kì 2, group IIIA.

Đáp án D

ZAl = 13. Cấu hình của Al là [Ne]3s23p1 → B đúng

Al nằm trong dù loại 13, chu kì 3 group IIIA → D sai

Nhôm dễ dàng nhường nhịn 3 electron hóa trị ở phần ngoài nằm trong nên sở hữu số lão hóa +3 trong số thích hợp hóa học → A đúng

Nhôm sở hữu mạng tinh ma thể lập phương tâm diên → C đúng

Đáp án D.


Hoàng Thị Lan Anh al là chu kì 3 đích k bao nhiêu chúng ta . 19/6/2016

. 20/06/2016

Xem thêm: tạo mã từ ứng dụng xác thực

500 bài bác luyện phát âm hiểu - phát âm điền Tiếng Anh 200.000đ 189.000đ
Bản quan trọng Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh 300.000đ 199.000đ
500 bài bác luyện phát âm hiểu - phát âm điền Tiếng Anh 200.000đ 189.000đ
Bản quan trọng Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh 300.000đ 199.000đ