metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là

Câu hỏi:

21/02/2020 45,056

D. CH2 = CHCOOCH3

Bạn đang xem: metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Metyl acrylat sở hữu công thức kết cấu thu gọn gàng là CH2 = CHCOOCH3

Tên gọi của những hóa học sở hữu công thức kết cấu thu gọn gàng trên:

A. CH3COOC2H5: etyl axetat

B. CH3COOCH3: metyl axetat

C. C2H5COOCH3: metyl propionat

D. CH2 = CHCOOCH3: metyl acrylat

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường ăn ý này ion Na+ ko tồn bên trên nếu như tao tiến hành những phản xạ chất hóa học sau:

A. NaOH thuộc tính với HCl.

B. NaOH thuộc tính với hỗn hợp CuCl2.

C. Nung rét NaHCO3

D. Điện phân NaOH rét chảy

Câu 2:

Phát biểu này sau đó là đúng?

A. Saccarozơ sở hữu tài năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

B. Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) đưa đến sobitol.

C. Xenlulozơ tan chất lượng tốt nội địa và etanol

D. Thủy phân trọn vẹn tinh anh bột nhập hỗn hợp H2SO4, đun rét, đưa đến fructozơ

Câu 3:

Nung lếu láo ăn ý bao gồm Cr2O3, Fe3O4 và Al dư chiếm được hóa học rắn A. A gồm:

A. Cr2O3, Fe, Al2O3

Xem thêm: sách chân trời sáng tạo lớp 3

B. Cr, Fe, Al2O3, Al

C. Fe3O4, Cr, Al2O3

D. Cr, Fe, Al

Câu 4:

Nhúng một thanh Fe nhập hỗn hợp HCl nhận ra thanh Fe tiếp tục tan nhanh chóng nếu như tao nhỏ thêm nữa hỗn hợp một vài ba giọt:

A. hỗn hợp K2SO4

B. hỗn hợp Na2SO4

C. hỗn hợp CuSO4

D. đung dịch NaOH

Câu 5:

Hòa tan trọn vẹn 10,8g một oxit Fe cần thiết vừa phải đầy đủ 300 ml hỗn hợp HCl 1M. Oxit Fe là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. FeO và Fe3O4

Câu 6:

Lớp ozon trên tầng bình lưu của khí quyn là tấm lá chắn tia tử nước ngoài của Mặt trời, đảm bảo sự sinh sống bên trên Trái khu đất. Hiện tượng suy rời tầng ozon đang được là 1 yếu tố môi trường xung quanh toàn cu. Lý do của hiện tượng kỳ lạ này là do:

A. những ăn ý hóa học hữu cơ

B. sự thay cho thay đổi của khí hậu

C. chất thải CFC vì thế trái đất thực hiện ra

Xem thêm: mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi

D. hóa học thải CO2