LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng – Hai Bà Trưng – Hà Nội (26 Khóa học)
KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG
Topik1 TP1.137 T2, T4,T6 8h30 – 10h30 12/06/2020
Topik1 TP1.140 T3, T5, T7 9h00-11h00 11/06/2020
Topik1 TP1.144 T7, CN 9h00-11h00 13/06/2020
Topik1 TP1.131 T2, T4,T6 14h00-16h00 03/06/2020
Topik1 TP1.136 T3, T5, T7 14h00-16h00 16/06/2020
Topik1 TP1.141 T3,T5 18h00-19h30 06/06/2020
Topik1 TP1.139 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/06/2020
Topik1 TP1.142 T3,T5 19h30-21h30 11/06/2020
Topik1 TP1.145 T7, CN 18h – 20h 13/06/2020
Topik1 TP1.143 T7, CN 14h00-16h00 14/06/2020
Topik1 CTTP1.107 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 11/06/2020
Topik1 CTTP1.108 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 15/06/2020
Topik2 TP2.119 T2, T4,T6 8h30 – 10h30 15/06/2020
Topik2 TP2.113 T2, T4,T6 14h00-16h00 19/06/2020
Topik2 TP2.128 T2, T4,T6 18h00-19h30 15/06/2020
Topik2 TP2.122 T3, T5, T7 18h00-19h30 20/06/2020
Topik2 TP2.126 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/06/2020
Topik2 TP2.127 T3,T5 19h30-21h30 11/06/2020
Topik2 TP2.123 T7, CN 18h – 20h 20/06/2020
Topik2 CTTP2.105 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 15/06/2020
Topik2 CTTP2.106 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 10/06/2020
Topik3 CTTP3.105 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 12/06/2020
Topik3 CTTP3.103 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 23/06/2020
Giao tiếp cơ bản GTCB102 T2, T4,T6 18h00-19h30 15/06/2020
Topik2 TP2.124 T7, CN 9h00-11h00 20/06/2020
TOPIK 1 TP1.138 T2, T4,T6 18h00-19h30 10/06/2020
Cơ sở 2: 44 Trần Vỹ – Cầu Giấy – Hà Nội (18 Khóa học)
KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG
TOPIK 1 CTTP1.2040 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 24/06/2020
TOPIK 1 TP1.2033 T2, T4,T6 18h00-19h30 03/06/2020
TOPIK 1 TP1.285 T2, T4,T6 14h00-16h00 22/06/2020
TOPIK 1 TP1.2031 T2, T4,T6 9h00-11h00 24/06/2020
TOPIK 1 TP1.2035 T3,T5 17h30-19h30 16/06/2020
TOPIK 1 TP1.2036 T3,T5 19h30-21h30 18/06/2020
TOPIK 1 TP1.2038 T7, CN 14h00-16h00 21/06/2020
TOPIK 1 TP1.2037 T7, CN 9h00-11h00 20/06/2020
TOPIK 2 TP2.295 T2, T4,T6 9h00-11h00 24/06/2020
TOPIK 2 TP2.2043 T3,T5 19h30-21h30 23/06/2020
TOPIK 2 TP2.2042 T2, T4,T6 19h30-21h00 24/06/2020
TOPIK 3 TP3.2047 T3,T5 19h30-21h30 25/06/2020
Cấp Tốc Topik 1 CTTP1.2039 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 17/06/2020
Cấp Tốc Topik 1 CTTP1.291 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 25/05/2020
Cấp Tốc Topik 2 CTTP2.2045 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 26/06/2020
Cấp Tốc Topik 3 CTTP3.2048 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 25/06/2020
TOPIK 1 TP1.2030 T3,T5 9h00-11h00 23/06/2020
TOPIK 4 TP4.2049 T2, T4,T6 18h00-19h30 08/06/2020
Cơ sở 3: SỐ 6 NGÕ 250 NGUYỄN XIỂN- HẠ ĐÌNH -THANH XUÂN – HÀ NỘI. (11 Khóa học)
KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG
Topik 1 TP1.306 T3,T5 19h30-21h30 09/06/2020
Topik 1 TP1.308 T7, CN 14h-17h 17/06/2020
Cấp Tốc Topik 1 CTTP1.310 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 15/06/2020
Topik 2 TP2.365 T7, CN 14h00-16h00 06/06/2020
Topik 3 TP3.363 T2, T4,T6 19h30-21h00 24/06/2020
Topik 1 TP1.3062 T2, T4,T6 19h30-21h00 15/06/2020
Topik 2 TP2.380 T3,T5 8h30 – 10h30 04/06/2020
Topik 4 TP4.390 T2, T4,T6 19h30-21h00 24/06/2020
Topik 1 TP1.3015 T2, T4,T6 8h30 – 10h30 10/06/2020
Topik 1 TP1.3054 T7, CN 9h00-11h00 27/06/2020
Topik 1 TP1.3052 T3,T5 17h30-19h30 11/06/2020
Cơ sở 4: 491B Nguyễn Văn Cừ – Long Biên – Hà Nội (11 Khóa học)
KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG
Topik 2 TP2.415 T2, T4,T6 19h30-21h00 12/06/2020
Topik 1 TP1.403 T2, T4,T6 18h00-19h30 01/06/2020
Topik 1 TP1.405 T3,T5 17h30-19h30 09/06/2020
Topik 1 TP1.407 T7, CN 9h00-11h00 13/06/2020
Topik 1 TP1.408 T7, CN 14h00-16h00 13/06/2020
Cấp tốc Topik 1 CT1.409 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 12/06/2020
Topik 2 TP2.414 T3,T5 19h30-21h30 11/06/2020
TOPIK 3 TP3.419 T3,T5 17h30-19h30 09/06/2020
TOPIK 3 TP3.421 T7, CN 9h00-11h00 13/06/2020
Topik 1 L000288 T2, T4,T6 19h30-21h00 15/06/2020
Topik 4 TP4.461 T3,T5 19h30-21h30 09/06/2020
Cơ sở 5: 63 Vĩnh Viễn – Phường 2 – Quận 10 – TP. HCM (10 Khóa học)
KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG
TOPIK 1 TP1.571 T2, T4,T6 18h00-19h30 25/06/2020
TOPIK 2 TP2.511 T7, CN 14h00-16h00 14/06/2020
ÔN THI TOPIK I OTTP1.501 T3,T5 19h30-21h30 16/06/2020
TOPIK 1 TP1.568 T2, T4,T6 18h00-19h30 17/06/2020
Cấp tốc Topik 1 CTTP1.504 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 22/06/2020
TOPIK 2 TP2.512 T3,T5 18h – 20h 23/06/2020
TOPIK 3 TP3.508 T2, T4,T6 18h00-19h30 26/06/2020
TOPIK 3 TP3.02 T2, T4,T6 19h30-21h00 26/06/2020
TOPIK 1 TP1.566 T3, T5, T7 19h30-21h00 27/06/2020
Cấp tốc Topik 2 CTTP2.501 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 29/06/2020
Cơ sở 6: Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh – Phường 22 – Q. Bình Thạnh – TP. HCM (6 Khóa học)
KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG
Sơ Cấp 1 TP1.686 T7, CN 9h00-11h00 21/06/2020
Sơ Cấp 2 TP2.691 T3, T5, T7 18h00-19h30 23/06/2020
Sơ Cấp 1 TP1.688 T2, T4,T6 19h30-21h00 15/06/2020
Sơ Cấp 1 TP1.667 T2, T4,T6 14h00-16h00 15/06/2020
Sơ Cấp 1 TP1.685 T2, T4,T6 18h00-19h30 15/06/2020
Trung cấp 1 TP3.644 T3, T5, T7 19h30-21h00 18/06/2020
Cơ sỏ 7: 134 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM (6 Khóa học)
KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG
Sơ Cấp 2 TP2.703 T2, T4,T6 18h – 20h 15/06/2020
Cấp tốc sơ cấp 1 CTTP1.7021 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 17/06/2020
Trung Cấp 1 TP3.769 T3, T5, T7 18h00-19h30 30/06/2020
Sơ Cấp 1 TP1.760 T7, CN 9h00-11h00 21/06/2020
Sơ Cấp 1 TP1.7018 T3, T5, T7 9h00-11h00 19/06/2020
Sơ Cấp 1 TP1.7014 T3, T5, T7 19h30-21h30 20/06/2020