là nhân tố tiến hóa khi nhân tố đó

Câu hỏi:

07/03/2020 14,133

A. Trực tiếp biến hóa vốn liếng ren của quần thể

Bạn đang xem: là nhân tố tiến hóa khi nhân tố đó

Đáp án chủ yếu xác

B. Tham gia vô tạo hình lòai

C. Gián tiếp phân hóa những loại gen

D. Trực tiếp biến hóa loại hình của quần 

Đáp án A

Chỉ cần phải có thể biến hóa vốn liếng ren của quần thể ( tần số alen hoặc bộ phận loại ren hoặc cả 2) thì được xem như là yếu tố tiến thủ hóa

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tác động của tinh lọc tiếp tục thải trừ 1 loại alen ngoài quần thể sang 1 mới là tinh lọc chống lại

A. Thể đồng hợp  

B. Alen trội 

C. Alen lặn

D. Thể dị hợp

Câu 2:

Trong một quần thể ngẫu phối của một loại động vật hoang dã, xét locus I với 3 alen phía trên NST thông thường, locus II với 5 alen phía trên NST X, locus III với 2 alen phía trên NST Y. tường không tồn tại đột biến đổi mới nhất xẩy ra. Số loại loại ren tối nhiều và số loại giao hợp hoàn toàn có thể với vô quần thể là:

A. 25 và 900

B. 150 và 5400

C. 150 và 900

D. 65 và 390

Câu 3:

Dựa vô sự khiếu nại nào là vô hạn chế phân hoàn toàn có thể phân biệt được với đột biến đổi cấu tạo NST xảy ra?

A. Sự teo ngắn ngủi và đóng góp xoắn  ở kì đầu của phân bào I.

Xem thêm: bài văn tả về cây hoa hồng lớp 4 ngắn

B. Sự trao thay đổi chéo cánh của những cặp NST tương đương ở kì đầu của phân bào I.

C. Sự tiếp hợp ý của những cặp NST tương đương ở kì đầu của phân bào I.

D. Sự bố trí của những cặp NST tương đương ở mặt mũi phẳng lì của thoi vô sắc vô phân bào I.

Câu 4:

Ở loài ruồi giấm, với cùng 1 đột biến đổi thực hiện mang đến bọn chúng bị run rẩy rẩy. Những loài ruồi giấm này được gọi là “ruồi run”. Khi mang đến giao hợp loài ruồi đực run rẩy với loài ruồi cái thông thường, chiếm được F1 100% loài ruồi đực thông thường và loài ruồi cái run rẩy. Tiếp tục mang đến F1 tự động thụ, chiếm được F2 136 loài ruồi đực run rẩy, 131 loài ruồi đực thông thường, 132 loài ruồi cái run rẩy, 137 loài ruồi cái thông thường. Kiểu DT nào là canh ty giải thích  tốt nhất mang đến ren run rẩy rẩy?

A. Gen run rẩy rẩy là ren trội link với NST X

B. Gen run rẩy rẩy là ren lặn phía trên NST thường

C. Gen run rẩy rẩy là ren trội phía trên NST thông thường hoặc lặn link với NST X.

D. Gen run rẩy rẩy là ren trội link với NST Y.

Câu 5:

Giả sử một quãng của mARN với trình tự động những ribonucleotit như sau: 5’AGU AUG XAA UUU GUA AAA AXU AGX GUA 3’

Nếu U được chèn vô thân thích địa điểm ribonucleotit loại 9 và 10 (tính theo hướng 5’→3’) thì Khi dịch mã số axit amin cần thiết đem vô cho 1 riboxom là

A. 5   

B. 7

C. 8

D. 6

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây về NST nam nữ là đúng?

A. Trên vùng tương đương của NST nam nữ X và Y, ren tồn bên trên trở nên từng cặp alen.

B.  Trên vùng tương đương của NST nam nữ, ren phía trên NST X không tồn tại alen ứng bên trên NST Y.

C. Tại toàn bộ những loại động vật hoang dã, thành viên cái với cặp NST nam nữ XX, thành viên đực với cặp NST nam nữ XY.

Xem thêm: đăng nhập zalo trên máy tính

D. NST nam nữ chỉ tồn bên trên vô tế bào sinh dục, ko tồn bên trên vô tế bào xôma.