kinh chú đại bi 5 biến chữ to

Chú Đại Bi 1 vươn lên là, 3 vươn lên là, 5 vươn lên là, 7 vươn lên là, 21 vươn lên là, 49 vươn lên là, 108 vươn lên là - Chữ rộng lớn đọc dễ - Gồm 2 phần: giọng phát âm Chậm & phát âm Nhanh - Thầy Thích Trí Thoát - YouTube