kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây

Câu hỏi:

29/03/2020 42,227

A. HNO3 quánh, nguội.

Bạn đang xem: kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bột sắt kẽm kim loại X tan trọn vẹn nhập hỗn hợp HNO3 loãng, không tồn tại khí bay rời khỏi. X rất có thể là sắt kẽm kim loại nào?

A. Cu.

B.  Mg.

C. Ag.

D. Fe.

Câu 2:

Thí nghiệm nào là tại đây không xảy rời khỏi phản ứng?

A. Cho sắt kẽm kim loại Ag nhập hỗn hợp HCl.

B. Cho sắt kẽm kim loại Cu nhập hỗn hợp HNO3.

C. Cho sắt kẽm kim loại Fe nhập hỗn hợp Fe2(SO4)3.

D. Cho sắt kẽm kim loại Zn nhập hỗn hợp CuSO4.

Câu 3:

Cho láo lếu thích hợp Mg và Cu nhập hỗn hợp HCl dư. Kết đốc phản xạ, cô cạn hỗn hợp nhận được hóa học rắn gồm

A. Cu.

B. CuCl2; MgCl2.

C. Cu; MgCl2.

Xem thêm: cách lấy lại mật khẩu

D. Mg; CuCl2.

Câu 4:

Kim loại không tan nhập hỗn hợp HNO3 đặc, nguội là

A. Mg.

B. Al.

C. Zn.

D. Cu.

Câu 5:

Kim loại Al không phản xạ với hóa học nào là sau đây?

A.  Fe2O3.

B. MgO.

C. FeCltrong H2O.

D. NaOH nhập H2O.

Câu 6:

Cho những dung dịch: HCl, NaOH, HNO3 loãng, CuSO4. Fe không ứng dụng được với hỗn hợp nào?

A. CuSO4.

B. HCl.

C. NaOH.

Xem thêm: cách trộn thư trong word

D. HNO3 loãng.