khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ có thể là

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Khai thác CSDL mối quan hệ rất có thể là:

  Bạn đang xem: khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ có thể là

  • A. Tạo bảng, hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu, tạo ra liên kết
  • B. Đặt thương hiệu ngôi trường, lựa chọn loại tài liệu, quyết định đặc điểm trường
  • C. Thêm, sửa, xóa bạn dạng ghi
  • D. Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

Mã câu hỏi: 4329

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: thơ xuân diệu về tình yêu

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: nhận định về văn học

CÂU HỎI KHÁC

 • Việc thứ nhất muốn tạo lập một CSDL mối quan hệ là:
 • Thao tác khai báo cấu tạo bảng bao gồm:
 • Thao tác này tại đây ko nằm trong loại tạo ra lập CSDL quan tiền hệ?
 • Trong quy trình tạo ra cấu tạo của một bảng, Lúc tạo ra một ngôi trường, việc này tại đây không nhất thiết nên thực hi�
 • Khi tạo ra lập CSDL mối quan hệ tớ tiến hành thứu tự quá trình sau:
 • Thao tác này tại đây ko nên là thao tác update dữ liệu?
 • Chỉnh sửa tài liệu là:
 • Xoá bạn dạng ghi là:
 • Thao tác này tại đây ko là khai quật CSDL quan tiền hệ?
 • Khai thác CSDL mối quan hệ rất có thể là:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA