ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất

Câu hỏi:

25/11/2019 59,804

B. Al3+.

Bạn đang xem: ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Thứ tự động xuất hiện nay những ion vô mặt hàng năng lượng điện hóa: Al3+; Cu2+; Fe3+; Ag+.

→ Al3+ đem tính lão hóa yếu hèn nhấtThứ tự động xuất hiện nay những ion vô mặt hàng năng lượng điện hóa: Al3+; Cu2+; Fe3+; Ag+.

→ Al3+ đem tính lão hóa yếu hèn nhất

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được xếp theo dõi trật tự tăng dần dần tính dẫn năng lượng điện kể từ trái ngược lịch sự cần là

A. Fe, Cu, Al, Ag

B. Cu, Fe, Al, Ag

C. Ag, Cu, Al, Fe

D. Fe, Al, Cu, Ag

Câu 2:

Dãy những sắt kẽm kim loại được pha trộn vì như thế cách thức sức nóng luyện vô công nghiệp là

A. Na, Fe, Sn, Pb

B. Ni, Zn, Fe, Cu

C. Cu, Fe, Pb, Mg

D. Al, Fe, Cu, Ni

Câu 3:

Trong những ion kim loại: Al3+, Ag+, Fe2+, Cu2+, ion này đem tính lão hóa mạnh nhất?

A. Al3+

B. Ag+

C. Cu2+

D. Fe2+

Xem thêm: quy đổi điểm hệ 4

Câu 4:

Cho những phán xét sau về kim loại:

          (1) Các sắt kẽm kim loại kiềm đều sở hữu nằm trong loại mạng tinh nghịch thể lập phương tâm khối.

(2) Tính hóa học vật lí cộng đồng của những sắt kẽm kim loại đều vì thế những electron tự tại phát sinh.

(3) Al là sắt kẽm kim loại lưỡng tính vì như thế vừa phải phản xạ với hỗn hợp NaOH, vừa phải phản xạ với hỗn hợp HCl.

(4) Các sắt kẽm kim loại Na, K và Al đều rất có thể tan đảm bảo chất lượng vô hỗn hợp KOH ở ĐK thông thường.

(5) Trong thực tiễn người tao phát triển Al vô lò cao.

(6) Trong vỏ Trái Đất, Fe là sắt kẽm kim loại thịnh hành nhất vô toàn bộ những sắt kẽm kim loại.

Số phán xét đích là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Câu 5:

Phát biểu này sau đó là đúng

A. Trong ăn ý hóa học, toàn bộ những sắt kẽm kim loại kiềm đều sở hữu số lão hóa +1.

B. Trong group IA, tính khử của những sắt kẽm kim loại tách dần dần kể từ Li cho tới Cs.

C. Tất cả những hiđroxit của sắt kẽm kim loại group IIA đều dễ dàng tan nội địa.

D. Tất cả những sắt kẽm kim loại group IIA đều sở hữu mạng tinh nghịch thể lập phương tâm khối.

Câu 6:

Kim loại này sau đây ứng dụng với hỗn hợp NaOH, hỗn hợp HCl tuy nhiên ko ứng dụng với HNO3 đặc nguội

A. Zn

B. Fe

C. Cr

Xem thêm: tải mẫu thời khóa biểu đẹp file word

D. Al