Hỏi ý kiến ‘ -(으)ㄹ까요?’

Hỏi ý kiến ‘ -(으)ㄹ까요?’

– Đuôi từ ‘-(으)ㄹ까요?’ được sử dụng để điễn tả ý câu hỏi ý kiến người khác, về hành động sẽ thực hiện. Trong trường hợp này, chủ ngữ trong câu luôn luôn là ngôi thứ nhất số ít hoặc số nhiều.

Ví dụ:

– 우리 거기에서 만날까요? Chúng ta gặp nhau ở đó nhé?

– 무엇을 할까요? Tôi sẽ làm gì đây?

– 늦었으니까 비행기로 갈까요? Vì chúng ta trễ rồi nên chúng ta sẽ đi bằng máy bay nhé?

>> Xem thêm:

Khi được dùng với tính từ hoặc với ‘있다(có, [theo nghĩa tồn tại])’ hoặc ‘이다(là)’, thì chủ ngữ trong câu là ngôi thứ 3, lúc này nó diễn tả một thắc mắc, hoài nghi về 1 việc nào đó.

Ngữ pháp tiếng Hàn

Ngữ pháp tiếng Hàn

Ví dụ:

– 한국어가 가 재미있을까요? Tiếng Hàn có thú vị không nhỉ?

– 이게 더 나을까요? Cái này có khá hơn không nhỉ?

– 도서관이 저기에 있을까요? Đằng kia có cái thư viện nào không nhỉ?

(Nghĩa là “Bạn nghĩ đằng kia có cái thư viện nào không?”)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *