hình nón được tạo thành như thế nào

Câu hỏi:

17/03/2020 49,468

Hình nón được tạo nên trở thành khi con quay hình tam giác vuông một vòng xung quanh một cạnh góc vuông thắt chặt và cố định.

Bạn đang xem: hình nón được tạo thành như thế nào

Nếu đặt điều mặt mày lòng của hình nón tuy nhiên song với mặt mày bằng phẳng hình chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng là hình tam giác cân nặng và hình chiếu cạnh sở hữu hình trụ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình trụ được tạo nên trở thành như vậy nào? Nếu đặt điều mặt mày lòng của hình trụ tuy nhiên song với mặt mày bằng phẳng hính chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh sở hữu hình dạng gì?

Câu 2:

Hình cầu được tạo nên trở thành như vậy nào? Các hình chiếu của hình cầu sở hữu điểm lưu ý gì ?

Câu 3:

Cho những bạn dạng vẽ hình chiếu 1,2,3,4 của những vật thể (h6.6).

a) Hãy gọi những bạn dạng vẽ nhằm xác đánh giá dạng của những vật thể cơ.

b) Hãy lưu lại (x)vào dù tương thích của bảng 6.4 nhằm chứng tỏ sự đối sánh trong số những vật thể A, B, C, D(h6.7) với những bạn dạng vẽ những hình chiếu 1,2,3,4(h6.6).

Xem thêm: người lái đò sông đà hung bạo

Câu 4:

Hãy gọi bạn dạng vẽ hình chiếu của hình trụ (h6.3), hình nón (6.4), hình cầu (6.5) và vấn đáp những thắc mắc sau:

a) Mỗi hình chiếu sở hữu hình dạng như vậy nào? (tam giác cân nặng ,hình chữ nhật, hình tròn).

b) Mỗi hình chiếu thể hiện nay độ cao thấp nào là của khối tròn trĩnh xoay? (đường kính,độ cao ) (bằng cơ hội điền những cụm kể từ nhập ngoặc đơn nhập bảng 6.1, 6.2,6.3)

Câu 5:

Bằng cơ hội điền nhập vị trí ... những cụm kể từ sau: hình tam giác vuông,nửa hình trụ,hình chữ nhật nhập những mệnh đề tại đây nhằm tế bào miêu tả cơ hội tạo nên trở thành những khối :hình trụ,hình nón ,hình cầu.

a) Khi con quay ...(hình chữ nhật) một vòng xung quanh một cạnh thắt chặt và cố định ,tao được hình trụ(h6.2a).

b) Khi con quay ...(hình tam giác vuông) một vòng xung quanh một cạnh góc vuông thắt chặt và cố định ,tao được hình nón (h6.2b).

c) Khi con quay ...(nửa hình trụ ) một vòng xung quanh 2 lần bán kính thắt chặt và cố định ,tao được hình cầu (h6.2c).

Xem thêm: kết bài nghị luận văn học

Em hãy kể một só vật thể sở hữu dạng những khối tròn trĩnh xoay tuy nhiên em biết ?

Câu 6:

Các em sở hữu biết những dụng cụ này được thực hiện rời khỏi thế nào không?