hiện tượng nào sau đây là biểu hiện của mối quan hệ hỗ trợ cùng loài

Hiện tượng này sau đấy là biểu lộ của quan hệ tương hỗ nằm trong loài?

Bạn đang xem: hiện tượng nào sau đây là biểu hiện của mối quan hệ hỗ trợ cùng loài

A. Động vật nằm trong loại ăn thịt cho nhau.

B. Tỉa thưa bất ngờ ở thực vật.

C. Cá mập con cái Khi mới mẻ nở, dùng trứng ko nở thực hiện thực phẩm.

D. Các cây thông nhú ngay sát nhau, sở hữu rễ thông suốt nhau.

Đáp án D

Mối mối quan hệ tương hỗ nằm trong loại được thể hiện tại ở phương án D
A,B,C đều là tuyên chiến đối đầu nằm trong loại.

Combo ProS khối B Toán hoá sinh ôn ganh đua thpt vương quốc, luyện ganh đua lớp 12 thầy moonbook 598.000đ 900.000đ
Sách ID tổng ôn toán học tập lớp 12 tự động học tập luyện ganh đua thpt vương quốc môn toán moonbook 2024. 200.000đ 149.000đ
Tổng ôn hoá học tập lớp 12, sách luyện ganh đua kỹ năng và kiến thức ôn ganh đua thpt vương quốc phiên bản tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách tự động học tập, pro S ôn ganh đua lớp 12 - Moonbook 150.000đ 79.000đ
Sách Tổng ôn vật lý cơ lớp 12 ôn ganh đua thpt vương quốc phiên bản tiên tiến nhất moonbook 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: các tập phim có sự tham gia của cha eun woo

Tổng ôn hoá học tập lớp 12, sách luyện ganh đua kỹ năng và kiến thức ôn ganh đua thpt vương quốc phiên bản tiên tiến nhất Moonbook

200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID