hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít khí co2

Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) vô d

Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) vô hỗn hợp chứa chấp 8 gam NaOH, nhận được hỗn hợp X. Khối lượng muối bột tan sở hữu vô hỗn hợp X là:

Bạn đang xem: hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít khí co2


10,6 gam. 

5,3 gam.   

21,2 gam.  

15,9 gam. 

Xem thêm: chu vi và diện tích hình tròn

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh chóng bài bác tập dượt này

, nCO2 = 0,1 mol ; nNaOH = 0,2 mol

2NaOH + CO2 -> Na2CO3 + H2O

=> nNa2CO3 = nCO2 = 0,1 mol

=> mmuối = 10,6g

=>A

Xem thêm: phân tích hình tượng ông lái đò

App xem sách tóm lược miễn phí